PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                                   Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

XIV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE 2020  

......odbyły sie w Krynicy-Zdroju w dniach 19-23 grudnia 2020.

To, że te Igrzyska odbęda sie w nietypowym dla nich czasie, wiadomo juz było w pierwszych dniach stycznia 2020 roku.                           Pisała też o tym gazeta polonijna z Czech „Głos” w wydaniu z dnia 2 stycznia 2020:  

„...Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polonijna Rada Konsultacyjna Komisji uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora realizacja XIV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych przeniesiona zostaje na grudzień 2020 r” – wpis tej oto treści zamieszczony na oficjalnej stronie „Wspólnoty Polskiej” ...  – Bardzo mi przykro, że wypełnił się taki, a nie inny scenariusz, ale organizatorzy nie mieli innego wyjścia. Krynica niemniej pozostaje w roli organizatora zimowych igrzysk w 2020 roku...  – stwierdził w rozmowie z naszą gazetą Henryk Cieślar, stały członek rady konsultacyjnej igrzysk, na co dzień wiceprezes PTTS „Beskid Śląski”. Dokładny termin XIV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych nie został jeszcze ustalony. „ (Źródło: „Głos”).

Informacje te podane zostały więc z wystarczającym wyprzedzeniem, aby można było zaplanować sobie przyjazd do Polski na grudzień.  Jedyną niewiadomą pozostawała dokładna data przeprowadzenia imprezy.

W historii Igrzysk Polonijnych, które rozpoczęły się w okresie miedzywojennym, znamy dwa przypadki, kiedy te Igrzyska się nie odbywały. To był okres II Wojny Światowej i nastepujący po nim okres PRL-u, oraz okres Stanu Wojennego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Trzeba więc podkreślić tutaj niezwykłe zaangażowanie    i determinację organizatora głównego, czyli Wspólnoty Polskiej, aby mimo tak wielu trudności i stanu pandemii postawić sobie za cel zorganizowanie Igrzysk i nie dopuścić do kolejnej przerwy w ich cyklu, a  wyznaczona data mogła sprzyjać możliwości wzięcia udziału w Igrzyskach i jednocześnie spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.                           Również ośrodki sportowe, ich dyrektorzy i kierownicy, którzy oddali do dyspozycji swoje areny, zasługują na wielkie uznanie.            Mimo ograniczonej ilości śniegu, wszystkie zaplanowane zawody odbyły sie jak przewidziano.Należy jeszcze zaznaczyć, że cała impreza odbyła sie zgodnie z wytycznymi i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Polski odnośnie imprez sportowych, w związku z ogłoszoną pandemią. Zarówno w obiektach sportowych, w hotelach jak i na arenach wszystkie te obostrzenia były pod nadzorem przestrzegane.

Oprócz tego godne uwagi jest też to, że rejon Podkarpacia, gdzie odbyły sie Igrzyska Polonijne, wraz z sąsiadującym rejonem Małopolski to wielokrotnie najbezpieczniejsze miejsca w Polsce,     jeśli chodzi o ryzyko zarażenia się virusem covid, który jest przyczyną ogłoszonej pandemii.              W Igrzyskach wzięli udział zawodnicy Polonijni z dziesięciu państw alfabetycznie: Austria, Białoruś, Brazylia, Czechy, Hiszpania, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina,  Wielka Brytania           oraz reprezentanci Wspólnoty Polskiej. Rozegranych zostało pięć konkurencji sporto-wych, podzielonych na kategorie wiekowe: nordic walking, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, snowboard  i wielobój łyżwiarski.

 Otwarcie Igrzysk nastąpiło w obecności wyznaczonych  delegatów poszczególnych drużyn.

 


                                                                                                                                                 Na prośbę prezesa Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA Emila Dyrcza, ceremonia otwarcia rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia zmarłego tragicznie tuż przed Igrzyskami zawodnika Polonii Szweckiej  Wojtka Szurowskiego.Ślubowanie w imieniu zawodników złożyli Tamara Korol z Rosji i Emil Dyrcz z Austrii, a znicz olimpijski rozpalił uroczyście Marian Kaczanowski z Litwy.

Ograniczenia z powodu ogłoszonej pandemii wykluczyły jakiekolwiek inne,               poza sportowe aktywności uczestników.

Dekoracje zawodników odbywały się tuż po zakończeniu zmagań na arenach sportowych. Wyjątkiem była dekoracja zwycięzców wieloboju łyżwiarskiego, która odbyła się na lodowisku, gdzie również nastąpiło uroczyste zakończenie Igrzysk        i wygaszenie znicza w obecności przedstawicieli Wspólnoty Polskiej i burmistrza Krynicy-Zdroju.                                                                  Z uwagi na to, że wiele reprezentacji Polonijnych nie mogło wziąć udziału w Igrzyskach,  tym razem organizatorzy zrezygnowali                   z klasyfikacji drużynowej.

Emil Dyrcz, jako jedyny zawodnik Polonii Austria, reprezentujący Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń i Unię Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA zdobył srebrny medal w konkurencji biegi narciarskie i brązowy w konkurencji nordic walking.                                                  W narciarstwie alpejskim zajął natomiast miejsce szóste.

Na wielkie uznanie zasłużyli wszyscy uczestnicy za to, że mimo ograniczeń            w podróżowaniu, obowiązku testów przy korzystaniu z przelotów samolotami,        czy powrotu do krajów zamieszkania innymi środkami komunikacji, jak również wprowadzonej obowiązkowo kwarantanny przy powrocie, zdecydowali sie jednak wziąć udział w XIV Światowych Igrzyskach Polonijnych Krynica-Zdrój 2020, również z całymi rodzinami, aby pielegnować i rozwijać idee i cele Igrzysk Polonijnych, co podkreślili też wielokrotnie organizatorzy i gospodarze.

Następne, letnie Igrzyska Polonijne odbędą się w 2021 roku w Krakowie.   Do zobaczenia!

Niech żyje Sport Polonijny!


 Wiedeń, 26 grudnia 2020r.

 Zanotował: Emil Dyrcz                                                                                                                                                                                            Zdjęcia: Emil Dyrcz

 


AUTOKORSO 2020


AUTOKORSO w Wiedniu, 15 listopada 2020r.

102 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę
102 rocznica powstania Republiki Austrii

Dnia  15 listopada 2020 r. w Wiedniu odbył się zorganizowany  po raz drugi marsz połączony z Autokorso, upamiętniający  102 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także 102 rocznicę  powstania Republiki Austrii, oraz 100 rocznice Bitwy Warszawskiej.
Trasa marszu w połączeniu z Autokorso (przejazd oflagowanymi samochodami) połączyła dwa historyczne miejsca. Pierwsze to pomnik Republiki, upamiętniający proklamację Republiki Austria dnia  12 listopada 1918 r. znajdujący  się na placu Schmerlingplatz,  drugie to tablica Józefa Piłsudskiego (1867–1935), głowy państwa niepodległej Polski w latach 1918–1922, pierwszego marszałka II RP, która znajduje się na górze Kahlenberg w Wiedniu, na ścianie kościoła świętego Józefa,  zwanego także „polskim kościołem”.

Pomysłodawcą i organizatorem głównym imprezy jest Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowych PAKA-s Wiedeń, a współorganizowali klub sportowy SKV Sobieski Wien, oraz Klub Bractwo Maszyn Wyścigowych B-M-W Team Wiedeń.

Wymarsz pod pomnik Republiki Austrii nastąpił o godzinie 10:15     z placu bohaterów „Heldenplatz”, gdzie wcześniej zebrali się uczestnicy Autokorso Polacy i Austriacy.
Przy pomniku prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz powitał uczestników i w krótkim przemówieniu przedstawił ideę  wydarzenia opartą na wspólnej historii Polski i Austrii, zwłaszcza w kwestii spójności daty rocznicowej. Przemówienie wygłoszone zostało w języku polskim i niemieckim.

Po złożeniu wieńca pod pomnikiem Republiki Austrii uczestnicy udali się znowu na Heldenplatz, skąd w asyście wozów i motocykli policyjnych Autokorso w formie kolumny oflagowanych samochodów wyruszyło na Kahlenberg. Kolumne samochodów zamykał tym razem ciagnik siodłowy firmy transportowej E.I.C.H. TRANSPORT GmbH z Wiednia.

Na górze Kahlenberg uczestników Autokorso przywitał gospodarz kościoła św. Józefa na Kahlenbergu ksiądz rektor Roman Krekora CR. Rektor przypomniał w kilku słowach historię wmurowania tablicy Piłsudskiego na fasadzie kościoła. Przybliżył też historię i znaczenie tego obiektu jako obiektu sakralnego, ale też związanego z patriotyzmem Polaków na obczyźnie.

Prezes klubu PAKA-s Wiedeń w swoim przemówieniu wspomniał nie tylko o wspólnej dacie powstania Republiki Austrii i odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale również wspólnej historii wydarzeń, które przyczyniły się do zmian geopolitycznych w Europie po I Wojnie Światowej.
Autokorso miało w tym roku motyw przewodni „Od Sobieskiego do Piłsudskiego”.
Miało to na celu wspomnienie dwóch wielkich bitew, zaliczanych do najważniejszych w historii Europy i świata, Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 roku i Bitwy Warszawskiej, której setnej rocznicy poświęcony był również ten marsz Autokorso 2020.

Następnie pod tablicą Józefa Piłsudskiego, głowy państwa Niepodległej Polski w latach 1918–1922,  pierwszego Marszałka II RP, prezesi klubów SKV Sobieski Wien Waldemar Ludwiczak i BMW Team Wiedeń Michał Wagner złożyli wieniec, a pozostali uczestnicy, w tym dzieci składali kwiaty.
Na zakończenie odśpiewany został Hymn Polski.

Po zakończeniu uroczystości przy kościele św. Józefa uczestnicy Autokorso udali się na miejsce przewidziane do postawienia pomnika króla Jana III Sobieskiego, gdzie również złożono kwiaty i wykonano pamiatkowe zdjęcie z wizerunkiem pomnika.

Przemówienie prezesa PAKA-s Wiedeń Emila Dyrcza:

- Szanowni Państwo, szanowny księże rektorze, koleżanki i koledzy!

Serdecznie witam i dziękuję za przybycie na tę uroczystość,  zorganizowaną dla uczczenia 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 102 rocznicy  powstania Republiki Austrii.
W roku 1918, pod koniec I Wojny Światowej  zmieniła się sytuacja geopolityczna w Europie, powodując całkowitą zmianę jej kształtu.

Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania dziesięciu nowych państw, w tym państwo Polskie, które okupowane było przez  rozpadającą się  Rosję, Niemcy i Austro-Węgry, a także Republiki Austrii, która powstała z rozpadu  Austro –Węgier. Państwo Polskie,  w roku 1918,  po 123 latach odzyskało swoją Niepodległość.

Przez okres sześciu pokoleń, nie było państwa Polskiego  na mapach świata. Tutaj, od strony administracyjnej  można powiedzieć, że w roku 1918, nie było na świecie ani jednego Polaka, ani jednej Polki, którzy urodziliby się w Polsce.
A jednak Polska, po 123 latach znowu pojawiła się  na mapach świata, a było to efektem krwawych walk na wszystkich frontach I Wojny Światowej. Ze wszystkich stron Europy i świata podążali Polacy walczyć o swój kraj, a na ich czele stanął marszałek  Józef  Piłsudski.
W wyniku nowego kształku geopolitycznego Europy, w roku 1918 powstała także  Republika Austrii. Tutaj Polskę i Austrię łączy  nie tylko wspólna data powstania Republiki Austrii i  odzyskania przez  Polske Niepodległosci, ale również wspólna historia. To między innymi również na tej ziemi, dzięki działaniu wielu Polaków,  pojawiła się realna szansa na to, że Polska ponownie pojawi się na mapach świata,  jako  wolne, Niepodległe Państwo. I te starania,  ta walka sprawiły, że marzenia o wolnej Polsce spełniły się.
Na przełomie ostatnich stu lat, a nie był to okres łatwy w historii Europy, Austria była  miejscem, gdzie wielu Polaków  z różnych przyczyn szukać musiało  schronienia.
Wielu z nas, uznaje Austrię jako swoją drugą Ojczyznę. Wielu zdecydowało się zostać jej obywatelami,  uznając Austrię za swoją nową Ojczyznę. Dzisiaj, jedni i drudzy, przychodzimy tutaj pod pomnik upamiętniający powstanie Republiki Austrii, aby uczcić  tamte wydarzenia. Wydarzenia niejednokrotnie dramatyczne, pełne smutku, ale też pełne radości z odzyskanej wolności i pełne nadziei i wiary na lepszą przyszłość.

Jesteśmy dzisiaj tutaj również po to, aby uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę  Bitwy Warszawskiej, zaliczanej do czołowych bitew w historii, które kształtowały Europe i świat. Bitwa ta, na czele której stał Józef Piłsudski, Marszałek Wolnej i Niepodległej Polski, uchroniła w  roku 1920 Europę przed bolszewizmem.
Podobna taka bitwa odbyła się w roku 1683 na przedpolach Wiednia. Wtedy to król Jan III Sobieski, stojąc na czele armii sprzymierzonych, uchronił chrześcijańską Europe przed islamizacją.

Dlatego też, dzisiejsza uroczystość ma motto przewodnie:

„Od Sobieskiego do Piłsudskiego”

Wspomnieć też  należy o dniu 16 listopada 1918 roku. W tym dniu Wódz Naczelny Armii Polskiej Józef Piłsudski wysłał do przywódców państw świata depeszę informującą o powstaniu Niepodległego Państwa Polskiego notyfikując tym II Rzeczpospolitą.

A to jej treść:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski"
Z tej okazji, 16 listopada po raz dwunasty obchodzić będziemy Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Cześć i Chwała Bohaterom! Niech żyje Polska!

Zanotował: Emil Dyrcz
Zdjęcia: uczestników

PAKA-s Wiedeń i nurkowanie

ODDYCHANIE W WODZIE, czyli Discover Scuba Diving z Adamem.

Discover Scuba Diving – odkryj nurkowanie. Któż z nas nie marzył o tym, aby choć przez chwilę znależć się w innym świecie, świecie ciszy i nieskończonego piękna. Takie marzenia, choć małymi kroczkami, jednak łatwo mogą się spełnić.

Aby zacząć je spełniać, wystarczy wsiąść w samochód, i po niespełna czterdziestu minutach jazdy z Wiednia w kierunku południowym zaparkować przy Neufelder See.

Zarząd Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń postanowił osobiście sprawdzić, co słychac pod wodą.


20 września 2020 był pięknym słonecznym dniem. Temperatura powietrza 19 stopni. Temperatura wody 21 stopni Celsjusza.

- To idealne warunki do nurkowania dla początkujących, mówi Adam, intsruktor nurkowania  PADI (Professional Association of Diving Instructors). 

Do nurkowania zgłaszają się Emil z córką Judytą. Maria i Bożena przejmują rolę obserwatorów. Dołącza do nas jeszcze jeden nowicjusz        i dwóch już zaprawionych pod wodą nurków. Pierwszy kontakt z wodą poprzedzony jest oczywiście profesjonalnym wprowadzeniem.

Adam przeprowadza najpierw „suche” szkolenie. Dowiadujemy sie o podstawowych prawach fizycznych jakie działają pod wodą i jak oddziałowywują one na nasze ciało. Po zakończeniu briefingu i dopełnieniu formalności wciskamy się w kombinezony do nurkowania           i wchodzimy do wody. Cały sprzęt zabezpiecza Adam. Żadna zapinka, żaden pasek, żadne mocowanie nie pozostaje bez sprawdzenia instruktora, czy jest prawidłowo i bezpiecznie.Już nie ma odwrotu. Kciuk Adama bezlitośnie wskazuje w dół, jak wyrok Cesara podczas igrzysk, a to oznacza zanurzanie.     A więc idziemy pod wodę i...... oddychamy.

Kciuk i palec wskazujący tworzą kółeczko. Jest to potwierdzenie, że wszystko OK. Rozpoczynamy podstawowe ćwiczenia pod wodą czyli oczyszczanie ustnika, szukanie ustnika za plecami, przedmuchiwanie okularów i wyrównywanie cisnienia w uszach. Każdy musi dokładnie wykonać to ćwiczenie pod ścisłą kontrolą instruktora.Adam przybija pione, czyli zdaliśmy. Ruszamy więc w naszą pierwszą podwodną podróż.

Już po kilku chwilach kwestia oddychania schodzi na drugi plan. Jest czynnościa normalną, automatyczną. Poznajemy tajniki regulacji zanurzenia. Adam ciągle coś poprawia, kontroluje. Dba o nasz komfort. Wcześniej objaśnionymi gestami wydaje nam teraz polecenia takie jak kierunek i sposób poruszania się, zanurzanie, wynurzanie, przedmuchiwanie okularów. Schodzimy coraz głębiej.                              Zaroiło sie od płetwonurków. Wielu przybyło w ten piękny dzień, aby wykorzystać świetne warunki do spędzenia czasu pod wodą.

Oczywiście robimy fotki i filmiki. Mariusz, już zaprawiony nurek niezmordowanie okrąża naszą trójkę z kamerką w ręku.

Kciuk Adama tym razem wskazuje do góry. Czyli wynurzanie. Nie wiemy, kiedy ten czas minął. Można by tak w nieskończoność nurkować. Wyślizgujemy się ze skafandrów.Teraz juz idzie łatwiej. To były tzw. mokre kombinezony, więc jako mokre ściagają się bez problemu.        Na brzegu już czeka trzech następnych do nurkowania. Na zielonej jeszcze trawie zozłożyły się ich rodziny z dziećmi. Bo to właśnie rodzinna wyprawa nad jeziorko jest. Teraz z Adamem do wody wchodzą Tomasz, Kamil i ponownie Mariusz, który ciągle podnosi swoje kwalifikacje płetwonurka.

Oni również zabierają ze soba kamerkę. A co tam można pod wodą przeżyć? Oprócz podziwiania podwodnej flory i fauny można posiedziec na tarasie, poskakać na trampolinie, posiedzieć w łódce, albo przepłynąć przez tunel.

A, no i nie moglismy zapomnieć też o naszej fladze klubowej i oczywiście, a właściwie przede wszystkim o naszej biało-czerwonej.             Te barwy również towarzyszyły nam pod wodą.

Na zakończenie otrzymujemy od instruktora oficjalne certyfikaty ukończenia pierwszego szkolenia płetwonurka.

Polecamy serdecznie ten rodzaj spędzania czasu.


I Światowe Polonijne Mistrzowstwa Żeglarskie


W dniach 12-13 września 2020 r. w Gdyni, w akwenie Zatoki Gdańskiej  odbyły się I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Mistrzostwa objęte zostały patronatami honorowymi przez prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusza Bonisławskiego, rektora Akademii marynarki Wojennej kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowskiego, oraz przez Polski Komitet Olimpijski.

Rozpoczęcie regat, do których przystąpiło siedem załóg,  poprzedziło uroczyste otwarcie, które odbyło się w słoneczny, sobotni poranek 12 września  w Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta. Siedem jachtów klasy 2020 obsadzonych zostało przez załogi ze Szwecji, Kazachstanu i Niemiec oraz dwie załogi z Czech dwie załogi z Austrii, które wystawiła Unia Polonijnych Klubów Sportowych UPSA.

W skład załóg UPSA weszli: AUSTRIA 1 na jachcie 112- Paweł Kozłowski, Rafał Draus, Jakub Draus, Kamil Ludwiczak i sternik Janusz Bicki.              

Skład załogi AUSTRIA 2 na jachcie 111 utworzyli: Krzysztof Micał, Małgorzata Kalvoda, Emil Dyrcz , Waldemar Ludwiczak i sternik Szymon Kuczyński.


„Części z nich (załogi, przyp. autora) towarzyszyli sternicy zapewnieni przez organizatorów, m.in. z YKP Gdynia, MKŻ Arka Gdynia oraz słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, którzy pomagali mniej wprawnym teamom. Dla niektórych bowiem mistrzostwa polonijne były żeglarskim debiutem. Opiekę na wodzie sprawował także m.in. żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”. ... kmdr por. rez. Dariusz Sapiejka dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – „To są pierwsze regaty, które organizujemy, ale profesor dr hab. Kontradmirał Tomasz Szubrych zadeklarował, że takie wydarzenia będą odbywały się cyklicznie. Dołożymy wszelkich starań, żeby tak się właśnie stało”. Źródło: Wspólnota Polska

Pierwszy dzień regat szybko uświadomił wielu uczestnikom, a zwłaszcza debiutantom, że żeglarstwo morskie to nie to samo co basen nad Soliną. Przy prędkościach wiatrów dochodzących do 6 w skali Beauforta nie obyło się bez wodowania. Kilka załóg, w tym obie z Austrii miały okazję zaliczyć prawopodobnie ostatnią w tym roku kąpiel w Bałtyku.


Załogi jednak szybko stawiały jachty „na nogi” i po zrefowaniu podejmowały walkę dalej.

Załoga Austria 2, po wywrotce i przymusowym przegrupowaniu załogi oraz po zrefowaniu żagla również ponownie stanęła na starcie. W tym dniu odbyły sie cztery starty w systemie cztery minus jeden. A więc udało nam się zaliczyć trzykrotnie oceniane starty.

Po pierwszym dniu klasyfikacja zaskoczyła najśmielsze prognozy.

1 miejsce, zajał jacht nr 113, Czechy 2, Towarzystwo Turystyczne Beskid Śląski, w składzie którego gościnnie wystąpił Andrzej Lech -  Polskie Towarzystwo Sportowe w Austrii

2 miejsce zajał jacht nr 110 ze Szwecji.

A na 3 miejscu sensacyjnie uplasował się jacht nr 111, Austria 2, w skład którego weszli strzelcy sportowi klubu PAKA-s Wiedeń- Krzysztof Micał, Małgorzata Kalvoda, Emil Dyrcz oraz prezes SKV Sobieski Wiedeń -Waldemar Ludwiczak, a sterował  Szymon Kuczyński (po przegrupowaniu Ania Jastrzębska, Krzysztof Micał, Emil Dyrcz i sternik Szymon Kuczyński).

Pecha miała załoga Austria 1. Po problemach technicznych musieli przerwać regaty.

W drugim dniu załoga Austria 1 wystartowała do regat w zmienionym składzie. Kamil objął tym razem role pływającego reportera.

Także załoga Austria 2 została ponownie przegrupowana i w skład załogi wszedł Waldemar Ludwiczak. Emil i Małgorzata przejęli rolę obserwatorów i dzięki uprzejmości prezesa klubu KS Iskra Ireneuszowi Kamińskiemu mogli zająć miejsce na jachcie „Admirał Dickman”, który sprawował opiekę nad całością regat.

 Wiatr tym razem wiał troche mniej. Widać też  było, że załogi dograły sie zespołowo i emocji podczas wyścigu nie brakowało. Tym razem zdecydowanie regatom przewodziła załoga Austria 2 na jachcie 111 . W drugim dniu organizatorzy przewidzieli trzy starty i trzeba było wszystkie  zaliczyć. Tym razem numer jachtu 111 przeniósł sie też na wynik. Załoga Austria 2 trzykrotnie jako pierwsza przekroczyła metę. Radość ogromna, nie tylko z dobrego wyniku, ale też z pokonania własnych obaw i niecodziennego ducha walki.

Oczywiście, jest to przede wszystkim zasługa naszego sternika, Szymona Kuczyńskiego, mistrza żeglarstwa i Ani Jastrzębskiej, której spokój wewnętrzny i zewnętrzny dodawał nam odwagi i wiary, że damy radę.

 Również załoga Austria 1 w drugim dniu regat ukończyła wszystkie starty.

 A oto wyniki końcowe:

1 miejsce, jacht nr 113, Czechy 2                                                                                                                                                                 Henryk Cieślar, Anna Franek, Andrzej Lech, Tymon Gajdziński, Szymon Janik (Towarzystwo Turystyczne Beskid Śląski Polskie Towarzystwo Sportowe w Austrii)

2 miejsce, jacht nr 111, Austria 2                                                                                                                                                                      Krzysztof Micał, Małgorzata Kalvoda, Emil Dyrcz, Waldemar Ludwiczak, Ania Jastrzębska, Szymon Kuczyński (Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA

3 miejsce, jacht nr 106, Czechy 1

Marek Słowiaczek, Grzegorz Słowiaczek, Ivan Borski, Andrea Skupień-Kapsia, Grzegorz Skupień, Konrad Kunc, Krzysztof Brzozowicz (Klub Kibica Boconowice – Zaolzie)

 4 miejsce, jacht nr 110, Szwecja

Andreas Henriksson, Paweł Hofman, Andrzej Kacała (Dania), Tomasz Wenkler, Marek Krella (Yacht Klub Polonia Skandynawia)

 5 miejsce, jacht nr 102, Niemcy

Robert Kamiński, Bruno Kamiński, Eugeniusz Zychski, Artur Kępa, Magdalena Kamińska (Polish International Ycht Club Korsarze Żeglarskie Brac e.V.)

 6 miejsce, 114, Kazachstan

Veronika Shaturskay, Elmira Urazgeldiyeva, Aleksandr Nechayev, Paweł Dylak, Hubert Burggemann (Stowarzyszenie Kultury Polskiej „Więź”)

 7 miejsce, jacht nr 112, Austria 1

Paweł Kozłowski, Rafał Draus, Jakub Draus, Kamil Ludwiczak, Janusz Bicki (Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA)

 Wiadomo już także, że idea polonijnych spotkań żeglarskich w Gdyni będzie nie tylko kontynuowana, ale rozwijana. Zadeklarowali to wspólnie organizatorzy regat z Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszyscy podkreślali, że impreza była udana.

 - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni włączyła się w organizację igrzysk polonijnych, a zakończone regaty były kolejnym naszym wspólnym przedsięwzięciem - mówi kontradmirał Piotr Stocki, kierownik biura ds. studiów zagranicznych AMW. - Tak rozumiem dyplomatyczną funkcję Marynarki Wojennej. Nie tylko za pośrednictwem okrętów pod polska banderą, zawijających do portów całego świata, ale także przy okazji powitania Polaków mieszkających w różnych krajach na naszej, polskiej ziemi. Jesteśmy w to zaangażowani i chcemy rozwijać aktywność Polonii, która musi czuć, że ojczyzna o nich nie zapomina.” Źródło Dziennik Bałtycki

„Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski zaznaczył, ..... „W Zatoce Gdańskiej odbywa się wiele regat, Kubki Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Zatoki Gdańskiej, ale sądzę. że te regaty są najważniejsze, dlatego że organizowane są przez Wspólnotę Polską, a nie ma nic ważniejszego niż wspólnota Polaków. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata”. Żródło Wspólnota PolskaPOLONIJNA PIŁKA NOŻNA. Austria.

„Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą.”  św. Jan Paweł II

6 września 2020 roku w Wiedniu odbył się I. Polonijny Mecz Piłki Nożnej o puchar prezesa Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.

Wyzwanie przyjęli piłkarze Polonijnego Klubu z Czech                 „Orły Zaolzia”, a drużynę UPSA reprezentowali gracze klubu             „FC Polnische Kickers Wien”.

Polacy mieszkający na Zaolziu już dzień wcześniej przybyli do Wiednia, aby podobnie jak FC Polnische Kickers Wien i SKV Sobieski wziąć udział w turnieju charytatywnym Hearts 4 Children – Serce dla Dzieci, z którego dochód przeznaczony został dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie (PL).
Mecz o puchar prezesa UPSA odbył się na stadionie należącym do austriackiego klubu „1210 Wien” w dwudziestej pierwszej dzielnicy Wiednia Floridsdorf. Jest to ten sam stadion, na którym trenują piłkarze polonijnego klubu FC Polnische Kickers Wien.

Uroczystego otwarcia dokonał  prezes UPSA Emil Dyrcz. Zadanie sędziego głównego objął Roman ze Szczecina.

Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, kapitanowie drużyn otrzymali proporczyki UPSA, po czym sędzia Roman ze Szczecina „dał gwizdek” do rozpoczęcia gry.

Mecz rozegrany został na połowie trawiastej murawy w składzie 5+1  2x20min ze zmianą połówek boiska.

Od początku zawodnicy obu drużyn narzucili ostre tempo gry. Dla piłkarzy FC PK Wien był to pierwszy w historii niedawno powstałego klubu międzynarodowy mecz z drużyną z innego państwa. Chociaż słońce nie przygrzewało, gracze wydawali z siebie ostatnie poty często  korzystając ze zmian i spowrotem wracali na boisko.

Na trybunach przez cały czas wiernie dopingowali kibice obu drużyn. Kibice gości przybyli rano z Czech i Słowacji.

Mecz pomiedzy drużyną "Orły Zaolzia", Polacy z Czech, a drużyną UPSA, reprezentowaną przez zawodników klubu FC Polnische Kickers Wien zakończył się zwycięstwem gości 7:3.

PucharOd początku zawodnicy obu drużyn narzucili ostre tempo gry. Dla piłkarzy FC PK Wien był to pierwszy w historii niedawno powstałego klubu międzynarodowy mecz z drużyną z innego państwa. Chociaż słońce nie przygrzewało, gracze wydawali z siebie ostatnie poty często  korzystając ze zmian i spowrotem wracali na boisko. zwycięzcom wręczył prezes UPSA Emil Dyrcz. Wszyscy zawodnicy obu drużyn otrzymali też medale pamiątkowe I. Polonijnego Meczu Piłki Nożnej o puchar prezesa Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.

Był  to mecz na bardzo wysokim i ambitnym poziomie. To, że był to pierwszy, a więc historyczny taki mecz PPN, czyli Polonijnej Piłki Nożnej dopingowało wszystkich do walki o zwycięstwo. Oczywiście zapowiedziana została cykliczność tego wydarzenia. Piłkarze UPSA otrzymali też wstępne zaproszenie do turnieju w Zaolziu. Miejmy nadzieję, że nie zostanie to zniweczone ograniczeniami pandemicznymi.

Mieliśmy ponownie okazję gościć na stadionie reporterów MarekTV, Marka Zielińskiego i jego syna Igora, młodego adepta sztuki reporterskiej, który znowu wykonał piękne ujęcia filmowe swoim dronem.

Na zakończenie tego wydarzenia sportowego zorganizowany został otwarty grill przy stadionowej kantynie. 

Nie chcemy mówić o naszych aktywnościach sportowych. Chcemy je pokazywać. Zapraszamy do oglądania relacji MarekTV.

Pozdrawiamy Sportowców Polonijnych i Polaków na całym świecie!

 

 HEARTS 4 CHILDREN - Serce dla Dzieci


5 września 2020 roku  w Wiedniu odbył sie kolejny turniej dobroczynny HEARTS 4 CHILDREN, którego pomysłodawcą i wykonawcą od 2015 roku jest Martin Koch, Austriak, mieszkaniec Wiednia i który mieszka też w Lublinie. Cały dochód z opłat startowych, wolnych datków  i tomboli z tych imprez sportowych przeznaczany jest dla Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Lublinie. Partnerami wydarzenia była po raz kolejny organizacja FARE Fairplay oraz Policyjne Stowarzyszenie Sportowe Polizeisportvereinigung PSV, które udostępniło swój obiekti boisko sportowe. 


W roku 2019 po raz pierwszy do tej akcji włączył się Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń 2015 wystawiając własną drużynę do turnieju. W tym roku Benefiz jako współorganizator wsparła też powstała w roku 2019 Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA. 

W turnieju wzięło udział 8 drużyn, w tym dwie drużyny Polonii Austriackiej  z Wiednia  „SKV Sobieski” i „Polnische Kickers Wien 2016”.

 Na zaproszenie prezesa UPSA Emila Dyrcza, w turnieju wzięła też  udział Polonijna drużyna z  Czech „Orły Zaolzia”.                            Pozostałe drużyny to: Los Anders, Vienna Warriors,Busbetriebe Dr. Richard, B-Winers, Los Anders.

Mieliśmy okazję gościć na stadionie Leszka Rzęsę, Legendę Polonijnej Piłki Nożnej, założyciela klubu FC Polska,  który  honorowo objął sędziowanie jednego z meczów. Zwycięzcami tego turnieju dobrych serc były wszystkie drużyny i każdy z obecnych na stadionie, a najlepszymi w grze okazali się piłkarze  z Busbetriebe Dr. Richard.                                                                                                                     Pokale wręczył przedstawiciel rady dzielnicy Donaustadt pan Ernst Nevrivy.

 Ponad dwieście gadżetów, które Martin zorganizował na tombole zostało rozsprzedanych,a przysłużyły się do tego nasze dzieciaki z klubu PAKA-s Mateusz i Olivia, oraz ich rówieśnicy Leonie i Alessandro, którzy niezmordowanie kolportowali losy tomboli na całym obiekcie.

Ogólnie zebrana została pokażna suma, która zostanie jeszcze zwiększona przez darczyńców po zakończeniu całego wydarzenia.

Cała impreza odbyła  się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Kilku zawodnków skorzystało w czasie wolnym od gry z kąpieli w Starym Dunaju.


 O turnieju wspomniano też w Radio Lublin: „Austriacka Polonia dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.                 Charytatywny turniej w Wiedniu. W stolicy Austrii – Wiedniu – zostanie rozegrany turniej piłki halowej (nożnej, uwaga autora) na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Cały dochód z turnieju charytatywnego oraz loterii rzeczowej zostanie przekazany na zakup aparatury medycznej dla lecznicy. Udział w imprezie zadeklarowało dziesięć drużyn.   Organizatorem wydarzenia jest Unia Polonijnych Klubów Sportowych, a pomysłodawcą Marco Koch, który mieszka częściowo w Wiedniu, a częściowo w Liblinie"

Piękne zdjęcia i relacje filmowe zawdzięczamy MarekTV oraz młodemu adeptowi sztuki reportersko-filmowej Igorowi, który do nagrań wykorzystał swojego drona. A wszystko to na zasadzie wolontariatu.

Dziękujemy!

Miej serce dla Dzieci!!!
Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Strzelectwie Sportowym

W dniach 27 – 30 sierpnia 2020r. w Tarnowie (PL) odbyły sie Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Strzelectwie Sportowym dla upamiętnienia Setnej Rocznicy Tryumfu Armii Ochotniczej 1920 – 2020.

W zawodach wzięli udział strzelcy sportowi Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Michał Wagner i Emil Dyrcz siedmiokrotnie stawali na stanowiskach strzeleckich podejmując walkę z najlepszymi strzelcami Polski.

Emil wystartował w czterech konkurencjach: pistolet standartowy 3x20 strzałów, pistolet centralnego zapłonu część dokładna 30 strzałów, pistolet sportowy w klasie open część dokładna 30 strzałów, oraz pistolet dowolny 60 strzałów, zajmując kolejno czwarte, szóste, siódme i dwódzieste pierwsze miejsce.

Michał walczył w konkurencjach: pistolet standartowy 3x20 strzałów, pistolet centralnego zapłonu część dokładna 30 strzałów, pistolet sportowy w klasie open część dokładna 30 strzałów, zajmując kolejno trzydzieste siódme, trzydzieste piąte i trzydzieste drugie miejsce.


We wszystkich konkurencjach strzeleckich wystartowało łącznie 239 zawodniczek i zawodników z całej Polski. W dniach 27 – 30 sierpnia 2020r. w Tarnowie odbyły się Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa

Trzeba przy tym zdecydowanie podkreślić, że strzelcy PAKA-s Wiedeń stanęli do zawodów bez przygotowania treningowego w podanych wyżej konkurencjach. Spowodowane to zostało zablokowaniem dostępu do strzelnic w Wiedniu, ze względu na pandemię.

Zawodnicy musieli skupić się i wykorzystać doświadczenia treningowe zdobyte rok wcześniej.

Ku Chwale Oręża Polskiego!Wiedeń, Kahlenberg. 15 sierpnia 2020 roku, rocznica Bitwy Warszawskiej.

15 sierpnia 2020 roku, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanym też Świętem Matki Boskiej Zielnej, w Kościele Polskim na górze Kahlenberg w Wiedniu odbyła się uroczysta Msza Św., którą celebrował ksiądz rektor Roman Krekora CR. Msza Św. poświęcona była jednocześnie obchodzonej 15 sierpnia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

W tym samym dniu, na pamiątkę tej zwycięskiej bitwy obchodzimy także święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Święto Wojska Polskiego.

W uroczystościach uczestniczyli między innymi Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu Pani Jolanta Róża Kozłowska, Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Wiedniu płk Krzysztof Makarewicz z małżonką, oraz delegacje Organizacji Polonijnych w Wiedniu.

Związek Piłsudczyków "Dunaj" w Wiedniu wystawił swój poczet sztandarowy.
Po Mszy Św., pod tablicą pamięci poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która umieszczona jest na fasadzie frontowej kościoła, złożono wieńce i kwiaty, a następnie a cappella odśpiewano dwie zwrotki Hymnu Polskiego.

W uroczystościach udział wzięła liczna grupa Polaków, mieszkających w Wiedniu oraz tych będących przejazdem.

Obecna była także delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie Małgorzata Śmich,                  kmdr por. rezerwy Marynarki Wojennej RP Arkadiusz Pałuczak oraz prezes PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz.

Ku Chwale Oręża Polskiego!II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej Gdynia 2020


W dniach 09.-12.08.2020 r. na obiektach Akademickiego Centrum Sportowego AMW odbył się II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Rektora-Komendanta AMW. Celem turnieju była integracja środowisk polonijnych, społeczności akademickiej AMW oraz Szkolnictwa Wojskowego.
Zawody zgromadziły na starcie zespoły polonijne z Czech i Austrii oraz zawodników Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej reprezentujących Wyższe Szkolnictwo Wojskowe.
Uroczystego otwarcia turnieju w imieniu Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej dokonał Prorektor AMW ds. kształcenia         i studenckich dr Mariusz Mięsikowski. Wśród zaproszonych gości byli reprezentująca prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - dyrektor biura stowarzyszenia Pani Kaja Gzyło oraz specjalista ds. projektów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pani Maria Erdman, radny Miasta Gdyni dr Jarosław Kłodziński oraz Prezes Kaszubskiego Ośrodka Kultury w Gdyni Jerzy Miotke.
Przebieg rywalizacji stał na wysokim poziomie, a zawodnicy wykazali się znakomitym przygotowaniem indywidualnym,                        każdy rozegrany mecz dostarczył wiele emocji. Rywalizacja przebiegła w duchu fair play w przyjacielskiej atmosferze.

Klasyfikacja medalowa po rozegraniu wszystkich spotkań przedstawia się następująco:
I miejsce-Wyższe Szkolnictwo Wojskowe (LAW, AMW),
II miejsce: Polacy Zaolzie-Czechy,
III miejsce: Polonia-Austria.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został podchorąży Jacek Woźniak.

Puchary i medale wręczył Prorektor ds. kształcenia i studenckich dr Mariusz Mięsikowski, dyrektor ACS Dariusza Sapiejka                            oraz Prezes Kaszubskiego Ośrodka Kultury w Gdyni Jerzy Miotke.
Źródło: Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki WojennejNa  zakończenie turnieju, Prorektor AMW ds. kształcenia i studenckich dr Mariusz Mięsikowski wręczył  drużynom z Czech i Austrii flagi biało-czerwone.
Bieg ku Chwale Oręża Polskiego- Wiedeń, Kahlenberg, maj 2020.

Bieg ku Chwale Oręża Polskiego - Bieg na górę Monte Cassino 2020 szlakiem polskich bohaterów i otwarcie pomnika generała Władysława Alberta Andersa zostały odwołane i przesunięte na rok 2021. Nasz zgłoszony udział w tej imprezie nie doszedł do skutku.

Postanowiliśmy więc symbolicznie wbiec na również dobrze znaną i wpisaną w Chwałę Oręża Polskiego górę Kahlenberg w Wiedniu. Był to indywidualny, symboliczny, nie wyczynowy bieg ku Chwale Bohaterów i Oręża Polskiego. Ku pamięci żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli i polegli w bitwie o Monte Cassino, oraz tych, którzy przeżyli i świadczyli całe swoje życie, o tym chwalebnym zwycięstwie.

W niedzielę, 17 maja 2020, o godz. 13:00 w wyznaczonym miejscu startu Kollersteig w Klosterneuburg, u podóża góry Kahlenberg stanęła grupa osób, kobiet, mężczyzn i dzieci, aby biegnąc i maszerując nordic walking pokonać wyznaczoną trasę pięciu kilometrów ostro pod górę.

Na miejsce przybył również Marek Zieliński, założyciel i reporter MarekTV.

Prezes klubu PAKA-s Wiedeń i unii klubów sportowych UPSA Emil Dyrcz postanowił w szczególny sposób uczcić wysiłek żołnierzy polskich w walce o wzgórze Monte Cassino. Na plecy zarzucił karabin (replika karabinu Mauser) i z biało-czerwoną flagą Polski w dłoni ruszył w drogę.


„...Atak rozpoczął się 12 maja o godzinie 1.00, poprzedzony aliancką (w tym polską) nawałą artyleryjską trwającą od godziny 23.00 poprzedniego dnia. Żołnierze szli do nocnego ataku w zaminowanym, niemal nieosłoniętym terenie, pełnym zasieków i przeszkód ... pod niemieckim ostrzałem prowadzonym z bunkrów, stanowisk artylerii i moździerzy, których nie był w stanie zniszczyć ponad godzinny ostrzał 1060 dział....”


Trasa biegu od samego startu wiedzie ostro pod górę. Droga prawie w całości pokryta brukiem. Grupa rozciąga się na dosyć dużym odcinku. Pogoda przyjazna, sucho, słonecznie, ale nie ma upału. Samochód techniczny dostarcza wodę do picia. Nie ma pośpiechu. To symboliczny bieg.

„Nad ranem nad klasztorem na Monte Casino zauważono białą flagę. Wysłano patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela, który, przechodząc bez strat pole minowe o wymiarach 300 × 100 metrów, wkroczył do ruin klasztoru. Wziął do niewoli szesnastu rannych żołnierzy niemieckich pod opieką trzech sanitariuszy i zatknął na murach najpierw proporzec 12 Pułku Ułanów ..... a następnie Polską Flagę.”

18 maja 1944, plutonowy Emil Czech dostaje rozkaz odegrania w samo południe, na dopiero co zdobytych ruinach klasztoru Monte Cassino hejnału mariackiego. By wykonać rozkaz, musiał pokonać w niespełna dwie godziny kilkunastokilometrowy dystans, w górach i pod niemieckim ostrzałem.

Ktoś powiadomił policję o biegnącym na górę z flagą biało-czerwoną w ręku, i karabinem na plecach człowieku. Podjeżdża radiowóz policji austriackiej. Stop. Po wyjaśnieniu okoliczności i stwierdzeniu przez oficera policji, że karabin jest repliką oraz widocznego braku zagrożenia, policjanci nie widzieli dalszych przeszkód w kontynuowaniu legalnego przecież biegu.
Dla uspokojenia kolejnych napotkanych osób, do lufy karabinu wsadzony został kwiatek polnej koniczyny. Niestety, nie było czerwonych maków w pobliżu.

Po osiagnięciu wzniesienia, tuż przed ostatnim odcinkiem biegacze łączą się znowu w jedna grupę, i wspólnie pokonuja ostatnie kilkaset metrów, aby zakończyć bieg przed murami „Polskiego Kościoła”, czyli kościoła św. Józefa na górze Kahlenberg.

Podobnie jak 18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino polski żołnierz, plutonowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy, tak samo dzisiaj, na górze Kahlenberg w Wiedniu, z głośnika popłynęly dźwięki tego samego hejnału.

Następnie po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy w Austrii pułkownik Adam Stępień.

Podziękował on wszystkim uczestnikom za wysiłek i pamięć oraz propagowanie Chwały Oręża Polskiego.
Na zakończenie, przy dźwiękach pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za postawę patriotyczną.


Bieg dla Biało-Czerwonej

3 maja 2020 roku ośmioosobowa grupa Polaków mieszkających w Wiedniu zebrała się, aby uczcić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicę Konstytucji 3 maja.

Uczczeniem tych świąt był bieg na górę Kahlenberg z biało-czerwoną w ręce.   Dla uczestników biegu, za ich postawe patriotyczną Klub PAKA-s Wiedeń przygotował wyróżnienia w formie dyplomów, pod którymi podpisy złożyli: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pan Bartłomiej Rosik, Attache Obrony, Wojskowy                    i Lotniczy w Austrii   płk. Adam Stępień  oraz prezes UPSA w Austrii i Klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz.


Z zachowaniem zarządzeń miejscowych władz dotyczących ograniczenia ilości osób w grupie w zwiazku z pandemią,                        zgodnie  z kontyngentem na dzień dzisiejszy tworzymy razem z obsługą techniczną grupę dziesięciu osób.

Dwuosobowa obsługa techniczna zabezpieczała biegaczy na trasie. Miejsze startu wyznaczone zostało w Klosterneuburg                                u podnóża góry Kahlenberg, a meta na tarasie widokowym na tej samej górze.

Punkt startowy położony jest 174m .n.p.m. Meta na wysokości 455m .n.p.m.
Różnica wzniesień do pokonania wynosi 281 metrów. Długość trasy biegu to około 5 km.

Wszyscy biegacze dotarli do mety zgodnie z planem.
Po zakończeniu biegu, w miejscu gdzie przewidziane jest postawienie pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg,                  wręczone zostały dyplomy wyróżnienia dla uczestników.


„Nigdy numerem. Zawsze człowiekiem“ - Melk, Krems-Stein 2020

1 Maja 2020 roku, kilkuosobowa grupa, składająca się z przedstawicieli Polskiej Placówki Dyplomatycznej w Wiedniu, oraz działaczy polonijnych postanowiła, przestrzegając zarządzeń miejscowych władz o zgromadzeniach w okresie pandemii, odwiedzić miejsca pamięci ofiar Polaków pomordowanych w obozach koncentracyjnych, obozach pracy i więzieniach z okresu II Wojmy światowej na terenie Austrii. To niecodzienna sytuacja, bo corocznie w tych miejscach odbywają sie uroczystości upamiętniające, organizowane przez wiele instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych z udziałem wielu ludzi i delegatów różnych państw.

                                                                                                                       /.../Upamiętnienie może być różne, upamiętnienie powinno być różne i upamiętnienie musi być różne, tak, musi być rozmaite.                    Nigdy nie powinno w każdym razie stać się nudną rutyną albo też uciążliwą tradycją.

Tym razem udajemy się tam w małej grupie, w skład której weszli Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pan Bartłomiej Rosik, Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy w Austrii pułkownik Adam Stępień z małżonką, strzelec sportowy klubu PAKA-s Wiedeń Arkadiusz Pałuczak oraz prezes Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA i Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz.

Pierwszym miejscem, do którego skierowała się grupa  to Melk. Miejscowosć nad Dunajem, w której w latach 1944-1945 na terenach miejscowych koszar znajdował sie  obóz koncentracyjny Melk, wchodzący jako filia w skład obozów  Mauthausen-Gusen.

Otrzymujemy klucz i wchodzimy na ogrodzony i zadbany teren. Nie ma zakazu i nie ma też nikogo. Pięknie wkoło, zielono. Zakwitły bzy. Cisza. Cisza, która boli, zakłóca słuch. Nie słychać ptaków. Nic nie słychać. Wchodzimy do budynku. Na szynach, które prowadziły do pieca krematoryjnego leżą świeże wieńce i kwiaty. Nie ma wątpliwości. Ludzie pamiętają. Oddają Hołd pomordowanym.        Na ścianie budynku biało-czerwona. Jedyna. Składamy wieniec i zapalamy znicze.                                      Chwila zadumy i refleksji. 


"Nigdy więcej numerem. Zawsze człowiekiem".


 Zamykamy bramę wejściową na teren pamieci i oddajemy klucz. Ironicznie można by powiedzieć, zamykamy obóz i ruszamy dalej.

Następne miejsce w programie odwiedzin to cmentarz w miejscowości Krems-Stein.

Na tym cmentarzu znajduje sie obelisk, na którym umieszcona jest tablica, poświęcona pamięci zamordowanych polskich oficerów wywiadu, dziłających w konspiracji.

To w tej miejscowości, tuż przed zakończniem działań wojennych IIWŚ, miała  miejsce okrutna masakra, której ofiarą padło ponad 600 więźniów, głównie politycznych (m.in. Czesi, Grecy, Austriacy), a także kilku austriackich urzędników  zakładu karnego, którzy postanowili zwolnić więźniów z aresztu. Zostali oni później oskarżeni o zdradę i rozstrzelani.
Wśród zamordowanych w tej masakrze znależli się także Polacy, działacze konspiracyjni, oficerowie wywiadu wojskowego AK działający na terenia Austrii, Niemiec  i Czechosłowacji, skupieni w organizacji pod nazwą STRAGAN. W wyniku zdrady zostali oni aresztowani w Wiedniu, a następnie przewiezieni do więzienia w Stein i zabici 15 kwietnia 1945 roku.
Składamy wieniec i zapalamy znicze. Rozmawiamy półszeptem o tym wydarzeniu sprzed 75 lat. Trudno do tej pory uwierzyć, że coś takiego mogło sie wydarzyć.

Udajemy się również, jak co roku, tylko że tym razem w małej grupie, pod pomnik upamiętniający pomordowanych w tym samym czasie więżniów narodowości greckiej. Zapalamy znicze.

/.../ Bo właśnie to jest w tym wszystkim najistotniejsze, że tego bólu i cierpienia nie zadał człowiekowi ślepy los, jakieś zdarzenie, wypadek, tylko drugi człowiek, istota myśląca, posługująca się rozumem, emocjami, teoretycznie taka sama. A jednak inna – zdolna do zadawania ran, gwałtu, śmierci, do katowania i dręczenia.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2020

1 marca 2020 Polacy mieszkający w Wiedniu, zebrali się nad brzegiem Dunaju, aby w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać Hołd pomordowanym Bohaterom walki o wolną i niepodległą Polskę.

Za ten bieg nikt nie otrzymał medalu ani orderu, bo to nie my zasłużyliśmy na medale i ordery. Za ten bieg nikt nie otrzymał też dyplomu pamiątkowego, bo to nie my zasłużyliśmy na pamięć.

Ale na ten bieg mogliśmy zabrać ze soba to, co w spadku zostawili nam ŻołnierzeWyklęci.                                              Nasze flagi.

Nasze Narodowe Barwy Biało-Czerwone. 

Na tym biegu, nad brzegiem Dunaju w Wiedniu, mogliśmy zagrać i zaśpiewać nasz Hymn, Hymn Polski. 

Bo dzięki naszym Bohaterom jeszcze Polska nie zginęła!


Dzisiaj, jedyne, co możemy im za to dać, to pamięć o nich. I to też z dumą czynimy.

Pierwszy taki bieg, który odbył sie poza granicami Polski właśnie w Wiedniu, w roku 2015, nosił hasła:

"Jeden biegacz dla jednego Żołnierza Wyklętego!" ,         oraz                  "Upominamy sie o Was!".

Cześć i Chwała Bohaterom!
Wybory sprawozdawczo-wyborcze 2020 PAKA-s Wiedeń

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Wiedniu, zwołane zostało, zgodnie ze statutami zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Było to pierwsze po czterech latach zebranie, na którym podsumowana została działalność klubu na przestrzeni czterech lat, czyli od założenia zrzeszenia               w październiku 2015 roku.

Na wniosek sekretarza klubu PAKA-s, rolę przewodniczącego zebrania objął prezes klubu Emil Dyrcz.

W krótkiej prezentacji wizualnej przedstawiona została działalność zarządu                i zrzeszonych w klubie PAKA-s, w każdym z czterech lat od zarejestrowania aktywności tego klubu w urzędzie austriackim.

Flagowym projektem i aktywnością PAKA-s Wiedeń, zaliczaną do aktywności sportowo-kulturalno-patriotycznych jest Bieg Pocztyliona. Bieg Pocztyliona od samego początku jest biegiem międzynarodowym, którego trasa przebiegała do tej pory przez kraje Europy środkowej takie jak: Polska, Austria, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Litwa.

Nazwa Biegu zarejestrowana została w roku 2019 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymała swój znak towarowy. Również znak graficzny, znany jako POLONIA-AUSTRIA, otrzymał swój znak towarowy, wydany przez Urząd Patentowy w Austrii.

Pierwszą, najbardziej aktywna sekcją sportową, której nazwa wpisana jest w oficjalną nazwę klubu to Strzelectwo Sportowe. Tutaj klub         do tej pory wykazał się wieloma sukcesami w zawodach strzeleckich na terenie Austrii, Polski, oraz szeroką aktywnością w zawodach strzeleckich w innych krajach Europy Środkowej jak Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia czy Serbia.

Druga co do aktywności sekcja sportowa to siatkówka. Tutaj drużyna siatkówki po raz pierwszy aktywnie uczestniczyła w rozgrywkach Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019.

Relacje z tych aktywności i wielu innych, które nie sposób tutaj wymienić, można śledzić na stronkach internetowych klubu http://www.paka-s.eu , oraz na stronach facebook https://www.facebook.com/paka.s.wien .

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności przez zarząd oraz skarbnika, do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, zarówno przez kontrolę finansową jak i przez pozostałych, zrzeszonych w klubie, cały dotychczasowy zarząd klubu PAKA-s, po czterech latach pełnienia tej funkcji, został odwołany bez obciążeń.

W następnej kolejności, zgodnie z porządkiem zebrania. Przystąpiono do wyboru nowego prezesa, którego zadaniem następnie jest utworzenie zarządu klubu.

Korzystając z zapisów statutowych o wystawianiu kandydatury, Małgorzata Kalvoda zaproponowała ponowne przekazanie funkcji prezesa Emilowi Dyrczowi, podkreślając jego dotychczasowe osiągnięcia przy zakładaniu i prowadzeniu działaności klubu PAKA-s Wiedeń, który w tych czterech latach uzyskał niebagatelną liczbe zarchiwizowanych aktywności w dziedzinach sportowych, kulturalnych i patriotycznych na terenie Austrii, Polski i w krajach Europy Środkowej.

A były to:

- w roku 201610 udokumentowanych aktywności

- w roku 201727                -//-

- w roku 2018 35               -//-

- w roku 201965              -//-


 

 

Emil Dyrcz przyjął propozycje kandydowania, która to przez głosowanie zebranych została jednogłośnie zatwierdzona.

Ponownie wybrany prezes Klubu PAKA-s poprosił o dwa tygodnie czasu na utworzenie nowego zarządu.

Dziękujemy Pani Grażynie, właścicielce „Kafe Gloria” w 10 dzielnicy Wiednia, za udostępnienie nam na ten wieczór swojego lokalu.I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej „Maków Cup”.

28 grudnia 2019 roku w miejscowości Żarnówka, w gminie Maków Podhalański w Małopolsce odbył się pierwszy tego typu Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej „Maków Cup”. Organizatorem tej imprezy był klub siatkarski „SKS Kompany” ze Skawicy pod kierownictwem Zbyszka Makosia. W turnieju tym wzięli udział zawodnicy z sekcji siatkarskiej Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń z Austrii, z którymi zagrali gościnnie Kuba   i Maks, synowie naszego zawodnika Rafała Drausa.

Trzecia drużyna, która wzięła udział w tym historycznym wydarzeniu, w programie międzynarodowych turniejów amatorskiej piłki siatkowej to klub „PAPA Gelato”.

W pięknej scenerii zimowej aury, widocznej za oknami hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce i niespodziewanie dużej frekwencji kibiców, rozegranych zostało dziewięć meczy według systemy każdy z każdym.

Ostatecznie zwycięstwo przypadło drużynie „PAPA Gelato” , drugie miejsce zajęła drużyna „PAKA-s Wiedeń”, a na trzecim miejscu stanęli gospodarze turnieju, drużyna „SKS Kompany”. Po turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na obiad w położonym              w pieknej okolicy hotelu >>Klaudia<<  na Juszczyńskich Polanach.

Wszyscy uczestnicy wyrazili wielkie uznanie dla organizatorów i pomysłodawców tego przedsięwzięcia, z nadziej na jego cykliczność         w większym rozmiarze.

28 grudnia, na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce usłyszeliśmy ostatni gwizdek sędziego w rozgrywkach piłki siatkowej w roku 2019.

Zanotował: Emil Dyrcz

Zdjecia: Anna Hebda, Zbyszek Makoś, Emil Dyrcz


 

 

 

 

 

 
STRZELCY Sportowi PAKA-s Wiedeń na podium!

Zakończyły się sezonowe zawody strzeleckie -  Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich ASKÖ region Wiedeń -  w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy.

W trzech rundach, z których dwie najlepsze są oceniane, wzięło udział czterech strzelców sportowych Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, tworząc jednocześnie dwie dwuosobowe drużyny.

W ostatniej rundzie na stanowiskach strzeleckich po raz trzeci stanęli Paweł Starmach i Emil Dyrcz.

Michał Wagner i Krzysztof Micał wzięli udział w dwóch poprzednich rundach.

W klasyfikacji końcowej Emil Dyrcz zajął miejsce drugie,   a Paweł Starmach trzecie. Michał i Krzysztof zajęli odpowiednio szóste   i siódme miejsce. Drużynowo skład PAKA-s 1 uplasował się ostatecznie na czwartym miejscu,  a skład PAKA-s 2 na miejscu dziesiątym.


 

 

 

To były ostatnie zawody strzeleckie w roku 2019. W roku 2020 czeka nas wiele emocji i walk w wielu różnych zawodach strzeleckich włącznie z mistrzostwami Austrii, a także na arenie międzynarodowej.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


Sukces strzelców klubu PAKA-s Wiedeń!

23 listopada 2019r.  w Wiedniu zakończyły się zawody Ligi Wiedeńskiej o Puchar Przechodni w strzelectwie sportowym-pistolet pneumatyczny LP1.
Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie Przemysław Mądrzak, Krzysztof Micał, Michał Wagner      i Emil Dyrcz stanęli do walki finałowej.

Inaczej niż w innych zawodach strzeleckich, w tej walce nie liczy się ilość trafionych punktów. Liczy się tylko to, aby mieć ich więcej niż strzelec z przeciwnej drużyny. Bo to przewaga w trafieniach daje punkty drużynie.


W półfinale strzelcy PAKA-s pokonali przeciwników wynikiem 30:2 i weszli pewnie do finału.
W walce o pierwsze miejsce lepsza była drużyna przeciwna. Tutaj PAKA-s został pokonany wynikiem 21:11, co dało drużynie drugie miejsce. Jest to wielki sukces strzelców tak młodego Polonijnego Klubu Sportowego,                          jakim jest PAKA-s Wiedeń, założonym w roku 2015.

Zaznaczyć trzeba, że tego typu zawody rozegrane zostały w Wiedniu po raz pierwszy, a przeciwnikami PAKA-s były drużyny austriackich klubów, które działają w Wiedniu od dziesiątków lat.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


AUTOKORSO w Wiedniu.

101 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę - 101 rocznica powstania Republiki Austrii.

Dnia  9 listopada 2019 r. w Wiedniu odbył się zorganizowany  po raz pierwszy marsz połączony z Autokorso, upamiętniający  101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także 101 rocznicę  powstania Republiki Austrii.

Trasa marszu w połączeniu z Autokorso (przejazd oflagowanymi samochodami) połączyła trzy historyczne miejsca: pierwsze, pomnik Republiki, upamiętniający proklamację Republiki Austria dnia  12 listopada 1918 r. znajdujący  się na placu Schmerlingplatz,   drugie, Plac Bohaterów "Heldenplatz" - nazwany tak ku pamięci ofiar w walce o wolność Austrii ”,  i miejsce trzecie -  tablica Józefa Piłsudskiego (1867–1935), głowy państwa niepodległej Polski w latach 1918–1922, pierwszego marszałka II RP. Znajduje się ona na górze Kahlenberg w Wiedniu, na ścianie kościoła świętego Józefa,  zwanego także „polskim kościołem”.

W wydarzeniu wzięła udział Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pani Jolanta Róża Kozłowska.

Pomysłodawcą i organizatorem głównym imprezy rocznicowej był Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe         PAKA-s Wiedeń, a współorganizowali Atasze Wojskowy, Obrony     i Lotniczy w Wiedniu pułkownik Adam Stępień, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii", oraz Klub Bractwo Maszyn Wyścigowych  B-M-W Team Wiedeń.Wymarsz pod pomnik Republiki Austrii nastąpił z placu bohaterów „Heldenplatz”, gdzie wcześniej zebrali się uczestnicy Autokorso Polacy i Austriacy. Przy pomniku prezes klubu PAKA-s powitał uczestników i w krótkim przemówieniu przedstawił ideę  wydarzenia opartą na wspólnej historii Polski i Austrii, zwłaszcza w kwestii spójności daty rocznicowej.


Następnie pułkownik Adam Stępień odczytał list ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, kierowany do żołnierzy i obywateli polskich  z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polske Niepodległości. Atasze w kilku słowach przybliżył też historyczny wątek utworzenia Legionów Polskich jako pierwszej  Polskiej Formacji Wojskowej w XX wieku.  

Pani Ambasador RP Polskiej w Wiedniu w swoim przemówieniu podkreśłiła rolę wielkich patriotów, jaką odegrali oni w odzyskanie Niepodległości, oraz tych austriackich, ojców Republiki Austrii, którzy przyczynili się do jej utworzenia. Podziękowała też uczestnikom i organizatorom za pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach i przekazywanie jej młodemu pokoleniu, wyrażając nadzieję na kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Po złożeniu wieńca uczestnicy udali się znowu na Heldenplatz, skąd w asyście wozów policyjnych Autokorso w formie kolumny oflagowanych samochodów wyruszyło na Kahlenberg.

Tam pod tablicą Józefa Piłsudskiego, głowy państwa niepodległej Polski w latach 1918–1922,  pierwszego marszałka II RP, złożony został wieniec pamięci  Józefowi Piłsudskiemu.

Wszystkie przemówienia tłumaczone były na bieżąco na język niemiecki.

Tekst przemówienia prezesa klubu PAKA-s Emila Dyrcza:

Szanowna Pani Ambasador , Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy!
Serdecznie witam i dziękuję za przybycie na tę uroczystość,   zorganizowaną dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 101 rocznicy  powstania Republiki Austrii.
W roku 1918, pod koniec I Wojny Światowej  zmieniła się sytuacja geopolityczna w Europie, powodując całkowitą zmianę jej kształtu. Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania dziesięciu nowych państw, w tym państwo Polskie, które okupowane było przez  rozpadającą się  Rosję, Niemcy i Austro-Węgry, a także Republiki Austrii, która powstała z rozpadu   Austro –Węgier. Państwo Polskie,  w roku 1918,  po 123 latach odzyskało swoją Niepodległość.

Przez okres sześciu pokoleń, nie było państwa Polskiego  na mapach świata. Tutaj, od strony administracyjnej   można powiedzieć, że w roku 1918, nie było na świecie ani jednego Polaka, ani jednej Polki, którzy urodziliby się w Polsce.
A jednak Polska, po 123 latach znowu pojawiła się  na mapach świata, a było to efektem krwawych walk na wszystkich frontach I Wojny Światowej. Ze wszystkich stron Europy i świata podążali Polacy walczyć o swój kraj, a na ich czele stanął marszałek  Józef  Piłsudski.

W wyniku nowego kształku geopolitycznego Europy, w roku 1918 powstała także  Republika Austrii. Tutaj Polskę i Austrię łączy  nie tylko wspólna data powstania Republiki Austrii i  odzyskania przez  Polske Niepodległosci, ale również wspólna historia. To między innymi również na tej ziemi, dzięki działaniu wielu Polaków,  pojawiła się realna szansa na to, że Polska ponownie pojawi się na mapach świata,  jako  wolne, Niepodległe Państwo. I te starania,  ta walka sprawiły, że marzenia       o wolnej Polsce spełniły się.

Na przełomie ostatnich stu lat, a nie był to okres łatwy w historii Europy, Austria była  miejscem, gdzie wielu Polaków z różnych przyczyn szukać musiało  schronienia. Wielu z nas, uznaje Austrię jako swoją drugą Ojczyznę. Wielu zdecydowało się zostać jej obywatelami,  uznając Austrię za swoją nową Ojczyznę.
Dzisiaj, jedni i drudzy, przychodzimy tutaj pod pomnik upamiętniający powstanie Republiki Austrii, aby uczcić  tamte wydarzenia. Wydarzenia niejednokrotnie dramatyczne, pełne smutku, ale też pełne radości z odzyskanej wolności i pełne nadziei i wiary na lepszą przyszłość.

Dziękuję.

Zanotował: Emil Dyrcz
Zdjęcia: Emil, Majka, Wiki


 


JESIENNE OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA


Dwa puchary burmistrza miasta Sucha Beskidzka z „Jesiennych Otwartych Zawodów Strzeleckich 2019”  w Suchej Beskidzkiej pojechały do Wiednia!

Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wzięli udział w Jesiennych Otwartych Zawodach Strzeleckich o puchar burmistrza miasta Sucha Beskidzka, które odbyły się 26 pażdziernika 2019 roku.


Organizatorem zawodów był Klub Strzelecki CZART – Liga Obrony Kraju Sucha Beskidzka.

Na stanowiskach do konkurencji strzeleckiej z karabinka bocznego zapłonu stanęli: Stanisław Popek, Michał Wagner, Przemek Mądrzak, Paweł Starmach i Emil Dyrcz.

Zawody zakończyły sie sukcesem dla strzelców klubu PAKA-s Wiedeń.

W kategorii „Senior” pierwsze miejsce zajął Paweł Starmach-PAKA-s Wiedeń, a Stanisław Popek wystrzelał dla PAKA-s miejsce trzecie. Na miejscu piątym uplasował się Emil Dyrcz, tuż przed kolegą klubowym Michałem Wagnerem, a Przemysław Mądrzak zajął miejsce dwudzieste.

Prezes klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz podziękował organizatorom, klubi CZART za gościnność i zorganizowane zawody, oraz przekazał v-ce prezesowi Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej Grzegorzowi Hudziakowi proporczyk klubowy.

Omówiona została wstępnie opcja współpracy między obydwoma klubami w szerokim zakresie sportowym i organizacyjnym.

Ku Chwale Oręża Polskiego!
W Wiedniu rozdano  tytuły  SPORTOWCÓW  Roku  2019  Polonii  Austriackiej

w trzech kategoriach.- w kategorii „kobiety” zwyciężyła Irena Maria Krakowska-Kaczor.
Irena uprawia między innymi tenis ziemny i pływanie, i to w tych dyscyplinach wzmocniła ekipę Polonii Ausrtiackiej na Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni, zdobywając trzy złote medale.


- w kategorii "mężczyźni" zwycięzcą został Michał Wagner.

Michał jest strzelcem sportowym w klubie PAKA-s Wiedeń i kierowcą rajdowym. To właśnie wyniki   z zawodów wyścigowych na  1 / 4 ., i 1/8 mili zdecydowały o przyznaniu jemu tego tytułu. Michał, który założył swój własny klub Bractwo Maszyn Wyścigowych B-M-W Wiedeń,  zdobył w międzynarodowych wyścigach dwukrotnie drugie miejsce w Austrii i w Polsce, trzecie miejsce w Słowacji i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów na Węgrzech. W Pierwszych Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich klubu PAKA-s w Wiedniu zajął drugie miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny, a w Jesiennych Zawodach Strzeleckich Kalisz 2019 w Polsce, zajął wraz z drużyną PAKA-s Wiedeń  pierwsze  miejsce.

- w kategorii „drużyna”  zwycięzcami zostali Marek Ziółkowski i Andrzej Michalski, którzy w deblu męskim badminton, w czasie XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 zdobyli srebrny medal.  

I MIĘDZYNARODOWY Turniej Strzelectwa Sportowego klubu PAKA-s Wiedeń.

26 września 2019 roku w Wiedniu, Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń  zorganizował  I Międzynarodowy Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej. Przeciwnikami strzelców klubu PAKA-s byli oficerowie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
Były to pierwsze zawody objęte programem Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA o współpracy z klubami  i organizacjami sportowymi w Polsce.  Zawody rozegrane zostały gościnnie na strzelnicy klubu strzeleckiego Bundesbahnersportverein Wien, (Klub Sportowy Kolei Federalnych Austrii sekcja strzelectwo sportowe Wiedeń), a funkcję sędziego głównego turnieju objął również gościnnie Gerald Hörmann, wiceprezydent Klubu Sportowego Kolei Federalnych Austrii,  któremu towarzyszył strzelec sportowy tego samego klubu August Kauba. Gerald przekazał uczestnikom AMW proporczyk Bundesbahnersportverein Wien.


Kierownictwo zawodów objął strzelec sportowy klubu PAKA-s  Arkadiusz Pałuczak. Nad całością czuwał prezes klubu PAKA-s  i prezes Unii Polonijnych KlubówSportowych w Austrii UPSA w jednej osobie Emil Dyrcz. 

Gościem Honorowym Turnieju był Attache Wojskowy, Obrony i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Wiedniu pułkownik Adam Stępień.  

Do zawodów przystąpiło równo po sześciu strzelców z rywalizujących jednostek, a poziom umiejętności strzeleckich zawodników z AMW zmusił strzelców PAKA-s do absolutnej koncentracji. Jednak regularne treningi          i okoliczność że „gramy u siebie”, były mocnym atutem gospodarzy.           Strzelcy z AMW już zapowiedzieli rewanż.                        

Po zawodach wszyscy udali się do kawiarni "Cafe Gloria"  w dziesiątej dzielnicy Wiednia, gdzie zaprzyjaźniona z nami właścicielka lokalu Grażyna z Polski przygotowała dla nas wyśmienity polski posiłek.

Tam też dokonana została dekoracja zwycięzców  i uczestników turnieju. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary oraz Rewerencje  za zajęte miejsca na podium. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziane zostały medale pamiątkowe i Rewerencje za udział.
Kmdr Tomasz Praczyk  przekazał wszystkim podziekowanie            i pozdrowienia od rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, oraz przekazał pamiątki dla wszystkich, w tym specjalne pamiątki dla pułkownika Adama Stępnia i dla prezesa klubu PAKA-s Emila Dyrcza.
Prezes PAKA-s uhonorował gości medalami IV Biegu Pocztyliona. Jest to wyraz uznania dla oficerów Akademii Marynarki Wojennej za reprezentowanie naszej Ojczyzny poza granicami kraju, podobnie jak czynią to biegacze uczestniczący w międzynaro-dowym Biegu Pocztyliona.                                                          28 września 2019 roku, podobnie jak rok temu, goście                  z AMW  wezmą mianowicie udział w X-Trail, ekstremalnym biegu na orientację na górze Schöckl (1445m npm.) w masywie górskim koło miasta Graz w Austrii.                                         

 

Za szczególne zasługi w organizacji przyjazdu gości z Gdyni  i współpracę z klubem PAKA-s, prezes klubu udekorował   pułkownika Adama Stępnia złoconym medalem      IV Biegu Pocztyliona.

 

VIVAT król JAN III SOBIESKI !!! 

...    po raz kolejny na ulicach Wiednia usłyszeliśmy okrzyk, znany w tym mieście od 336 lat!

12 września 2019r. w Wiedniu,  na górze Kahlenberg odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji  336 roku   Pamięci i Chwały Odsieczy Wiedeńskiej.

Organizatorami upamiętnienia zwycięskiej bitwy pod Wiedniem w roku 1683           w jej 336 rocznicę, byli członkowie Międzynarodowego Komitetu Obchodów 336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego  na Kahlenberg, Zarząd Forum Polonii i Klub Sportowy PAKA-s Wiedeń.

Przed cokołem, przygotowanym dla pomnika króla Jana III Sobieskiego zebrały się delegacje z Polski, Ukrainy, delegacje Polonii Węgierskiej z Budapesztu i Esztergom, oraz Polonii Austriackiej. Pomnik króla, tak ja rok temu, kiedy miasto Wiedeń wstrzymało pozwolenie na montaż, zastąpił ogromny baner z jego wizerunkiem, trzymany przez rycerzy rekonstruktorów        z  Małopolskiej Chorągwi Husarskiej i Podolskiego Regimentu Odprzodowego z Krakowa.

Przed złożeniem wieńców na cokole pomnikowym, organizatorzy i delegaci wygłosili okolicznościowe przemowy  i przypomnieli wątki historyczne,       związane z tym wydrzeniem sprzed 336 lat.

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Sobieskiego na Kahlenbergu Piotr Zapart wspomniał także dotychczasową działalność Polonii Wiedeńskiej w tym temacie.

Przypomniano sprawę listu otwartego do burmistrza miasta Wiedeń, zbieranie podpisów pod petycją o przywrócenie zgody na montaż i odsłonięcie gotowego już pomnika. Odczytano list otwarty od Polonii z całego świata, adresowany do włodarzy miasta Wiedeń.

„ ...Smuci nas, że są pewnego rodzaju grupy radykalne, nie z Polski, nie ma to nic związanego z Polską i Polonią, bądź inne siły, które próbują tym zwycięstwem naszego króla Sobieskiego robić jakąś politykę. Który (król Sobieski) (...) w pewnym momencie staje się kartą przetargową do jakichś innych celów. Prosze Państwa, nie można tego zwycięstwa upolityczniać. Jest to poprostu grzech...” – zaznaczyła w swojej wypowiedzi prezes Forum Polonii Teresa Opalińska-Kopeć.

Nie ma i nigdy nie było zgody nas Polaków i Polonii, na szafowanie historią Odsieczy Wiedeńskiej w celach politycznych, w celach innych, niż pamięć historyczna.

 O godzinie 16:30 tego samego dnia,  w centrum Wiednia przy kościele Augustianów wyznaczony został następny punkt spotkania, aby zakończyć uroczystości 336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

Na miejscu zebrały się spore grupy Polaków, mieszkających w Wiedniu, oraz tłumy turystów.

Ostre, mocne i równe dźwięki orkiestry dętej z kopalni „Janina”, która towarzyszyła uroczystościom od początku, wyrwały miasto z nostalgii popołudniowego spożywania kawy, która nota bene stała się napojem wiedeńczyków dzięki polskiemu szlachcicowi Kolszyckiemu. To on, po bitwie pod Wiedniem, której dowodził Sobieski, nauczył wiedeńczyków spożywać ten napój, otrzymany w formie ziaren ze zdobyczy wojennej.

Pod tablicą zamieszczoną na ścianie kościoła Augustynów, w którym Sobieski uczestniczył we mszy Św. po bitwie, złożone zostały wieńce i kwiaty od przybyłych delegacji, po czym uformowany został orszak paradny, który ruszył w kierunku katedry Stephansdom.

Tysiące ludzi z aparatami fotograficznymi ustawiło się po obu stronach trasy przemarszu orszaku, na którego czele szła orkiestra dęta, następnie poczet sztandarowy Husarii, po czym rekonstruktorzy pary królewskiej króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki, poruszający się karetą, a po nich pozostała część pocztów sztandarowych i delegacji.

Wspaniała parada sztandarów, ubiorów z epoki dam dworu  i ryczerzy, oraz ich uzbrojenie wzbudziły ogromne zainteresowanie, respekt i podziw, a orkiestra dęta raz po raz zbierała oklaski od publiczności.Marsz orszaku paradnego zakończył się planowo przed katedrą.

Vivat Król Jan III Sobieski!

Do zobaczenia za rok!

 

Zdjęcia: Kamil Ludwiczak, Emil Dyrcz

  

 

XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 27.07.-03.08.2019 dobiegły końca.

Ale nie jak każde, bo każde Igrzyska są inne.    Nie da się ocenić Igrzysk miarą „były lepsze”, „były gorsze”, bo nie to jest miarą oceny Igrzysk. Miarą oceny Igrzysk Polonijnych jest innowacyjność. Tak, innowacyjność.  Bo każde Igrzyska są inne,    o innym czasie, w innym miejscu,. Każde z tych miejsc ma swoją specyfikę, położenie, swoją, inną od innych miejsc infrastrukturę itd. I to właśnie dzięki  innowacyjności, zdolności organizacyjnych, przewidywalności i zaangażowaniu wielu osób, często anonimowych, próbuje się z tych miejsc wyciągnąć jak najwięcej, aby zadowolić ponad tysiąc osób, przybyłych z różnych zakątków świata, nie żadko przesiąkniętych juz inną kulturą   i obyczajami, mimo tych „kropli Polskiej krwi”, płynących jeszcze w ich żyłach.


A innowacyjności w czasie trwania XIX Światowyxh Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 mieliśmy co nie miara.

Już samo rozpoczęcie Igrzysk na Placu Apelowym Akademii Marynarki Wojennej imieniem Bohaterów Westerplatte w Gdyni, gdzie przybyłych z całego świata Polonusów i gości powitał Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kontradmirał prof. Dr hab. Tomasz Szubrycht, budzi respekt i szacunek do naszej historii i tradycji.

W wyniku losowania między zgłoszonymi na Igrzyska grupami sportowymi z Polonii Austria,  Klub PAKA-s Wiedeń/UPSA poproszony został przez organizatorów o wystawienie osoby reprezentującej całą grupę podczas ceremonii otwarcia Igrzysk, której zadaniem było niesienie tablicy z nazwą państwa, z którego przyjechaliśmy - AUSTRIA. Obecny na Igrzyskach prezez klubu PAKA-s Wiedeń,  i jednocześnie prezes Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii Emil Dyrcz wyznaczył do tej roli Małgorzatę Kalvodę, na codzień strzelec sportowy klubu PAKA-s, zasłużona dla Sportu Polonijnego działaczka sportowa, uczestniczka międzynarodowych biegów Bieg Pocztyliona, wielokrotna zdobywczyni medali Igrzysk Polonijnych w konkurencjach lekkoatletycznych.   Flagę UPSA nieśli bliźniaki Olivia i Matthias Micał z klubu PAKA-s Wiedeń.


Wiele drobnych zmian w regulaminie zawodów, wprowadzonych przez sędziów z Akademickiego Centrum Sportowego, którzy wyszli naprzeciw potrzebom uczestników, świadczą o życzliwości i wielkiej otwartości organizatorów do uczestników. Wspomnę tu tylko o podziale wiekowym w dyscyplinie Strzelectwo Sportowe, wprowadzenie po raz pierwszy klasyfikacji drużynowej w tej dyscyplinie, rozłożenie zawodów na dwa dni, dla tych, którym jedne zawody koligowały z innymi  i wiele, wiele innych udogodnień.


 

 

Dekorowanie zwycięzców poszczególnych dyscyplin  medalami na okręcie ORP Błyskawica uważam osobiście za wielki honor, i odbieram jako wyrazy uznania i szacunku dla uczestników od organizatorów, za co pozwolę sobie niniejszym w imieniu mojej grupy serdecznie podziękować. A jest to grupa zawodników zrzreszona w Polonijnym Klubie Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń,  kluby sportowe z Wiednia, zrzeszone w Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA, oraz sympatycy tych stowarzyszeń. Grupa ta składała się z 14 osób, w tym młodzież i dzieci.

 

Zawodnicy z grupy PAKA-s Wiedeń/UPSA wzięli udział w zawodach lekkiej atletyki, pływaniu, biegach, strzelectwie sportowym, tenisie stołowym, nordick walking, siatkówce plażowej dwie drużyny, siatkówce halowej jedna drużyna, turnieju rodzinnym dwie rodziny.


Możemy też poszczycić się zdobyciem wielu medali.

                                                                                                                    Lekka atletyka:

 

Małgorzata Kalvoda – brązowy medal w konkurencji bieg na 100 metrów, oraz rzut ciężarkiem, srebrny medal w konkurencji nordick walking.

Magdalena Detyna – srebrny medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny.

Krzysztof Micał – brązowy medal rzut ciężarkiem, srebrny medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny.

Kamil Ludwiczak – brązowy medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny

Arkadiusz Pałuczak – brązowy medal w strzelectwie – karabinek pneumatyczny

Popek Stanisław – złoty medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny

 

 

Emil Dyrcz – złoty medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny, złoty medal w strzelectwie – karabinek pneumatyczny, wyróżnienie dla najlepszego strzelca XIX ŚLIP Gdynia 2019, oraz odznaka generała Stanisława Śliwy, Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległosci przez Polskę, za propagowanie Oręża Polskiego-Strzelectwa Sportowego poza granicami Kraju.


Drużynowo w Strzelectwie Sportowym pistolet pneumatyczny w składzie: Magdalena Detyna, Emil Dyrcz i Krzysztof Micał zajęliśmy trzecie miejsce.

W czasie trwania Igrzysk mieliśmy okazję spotkac wiele ciekawych osób, które przybyła do nas na zaproszenie organizatorów.

Słynny kolarz Tadeusz Mytnik otrzymał od nas kamizelkę ostrzegawczą na rower z IV Biegu Pocztyliona. Słynny na całym świecie kajakarz Aleksander Doba otrzymał od nas koszulkę i medal z IV Biegu Pocztyliona. Odwiedziliśmy też pomnik na Westerplatte i weszliśmy na latarnię morską na Helu.


Gratulujemy też zdobytych medali innym zawodniczkom i zawodnikom z Polonii Austriackiej, nie zrzeszonych w PAKA-s Wiedeń/UPSA.

W klasyfikacji medalowej Polonia z Austrii uplasowała sie na 9 miejscu z dorobkiem 10 medali złotych, 22 medali srebrnych                         i 24 medale brązowe.

Przed nami stoi kolejne wyzwanie – Igrzyska Zimowe. Do zobaczenia!

Zdjęcia Polonijna Agencja Informacyjna PAI i własne.

 


                                       

„FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON GDYNIA 29.06.2019”

29 czerwca 2019 roku sportowcy klubu PAKA-s Wiedeń, na osobiste zaproszenie Dyrektora Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  Pana magistra inżyniera Dariusza Sapiejke, emerytowanego komandora Marynarki Wojennej, udali sie do Gdyni, aby wziąć tam udział w organizowanych  po raz pierwszy międzynarodowych  zawodach triathlonowych

„FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON GDYNIA 29.06.2019”

Tuż po przyjeździe udaliśmy sie na robocze spotkanie z komandorem Arkadiuszem Sobierajem, wiceprezesem zarządu Klubu Sportowego AMW „ISKRA” , gdzie  w serdecznej atmosferze, przy kawie mogliśmy omówić  istotne dla nas zagadnienia.

Organizatorami imprezy  byli:  Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu, Sportevo Triathlon Team, Steam Krzysztof Staniszewski, Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdynia – dr Wojciech Szurek  oraz     Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej   kontradmirał  
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Jego Wysokość Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah - Emir Kuwejtu, który równocześnie był głównym sponsorem zawodów.

Tak jak w każdym triathlonie konkurencje obejmowały trzy dyscypliny sportowe: pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. Tym razem dystans był  równo 8-krotnie mniejszy od słynnych zawodów „Ironman”, co uczyniło  je „triathlonowym sprintem”, a były to: 475 m pływania ze startem na miejskiej plaży w Babich Dołach, 22,5 km jazdy na rowerze z Babich Dołów pod Sea Towers w centrum Gdyni oraz 5 km biegu Bulwarem Nadmorskim z metą przy ORP „Błyskawica”, na którym odbyła sie też dekoracja zwycięzców.

Do zawodów zgłosiło się  blisko dwustu sportowców, w tym osiem sztafet.
Z  Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, który wystawił swoich zawodników jako jedyny klub polonijny, do konkurencji przystąpiło czterech zawodników. Trzech z nich utworzyło sztafetę, a byli to: Mateusz Nowak-pływanie, Emil Dyrcz-jazda na rowerze i Arkadiusz Pałuczak-bieg.                                                  Czwarty zawodnik Mateusz Tylek wystartował w pełnym programie trathlonu czyli: pływanie, jazda na rowerze i bieg.

  Debiut sztafety triathlonowej klubu PAKA-s Wiedeń zakończył się wielkim sukcesem. W walce z doskonale wytrenowanymi zawodnikamu z wojskowych klubów sportowych zajeliśmy
6 miejsce, pokonując sztafetę z Kuwejtu!                                

Mateusz Tylek zajał 10 miejsce w kategorii open, i szóste w kategorii wiekowej.
Organizatorzy przewidzieli dodatkowo  wyróżnienia dla  najlepszych zawodników wśród: studentów, żołnierzy zawodowych (nie-studentów), obcokrajowców i polonii zagranicznej.
Nagrodę dla najlepszego zawodnika polonijnego, otrzymał zasłużenie, przynosząc nam wielką radośc i dumę
Mateusz Tylek.  Jak sam Mateusz powiedział: „ ... Chyba jeszcze  nigdy w trakcie mojej 30 letniej kariery sportowej nie zdobyłem trzech medali na jednej imprezie podczas jednego wyścigu. Urocza atmosfera i jedyna w swoim rodzaju dekoracja na ORP Błyskawica. „
To była piękna, doskonale zorganizowana, niezapomniana, historyczna, pierwsza impreza międzynarodowa tego typu. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że mogliśmy w niej wziąć udział!

W czasie naszego dalszego pobytu mieliśmy okazję do kontynuacji wcześniej już  rozpoczętych  rozmów
z kierownictwem Wojskowego Klubu Sportowego FLOTA oraz Klubu Sportowego „ISKRA” przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dotyczących zawarcia porozumienia o współpracy sportowej między tymi klubami i Polonijnym Klubem Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni pod komendanturą kontradmirała   prof. dr hab. Tomasza Szubrychta  już aktywnie włączyła się we współpracę z Polonią, przyjmując na siebie organizację XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019.
Tym bardziej cieszymy się juz teraz na naszą współpracę. Pierwszy Letni Biathlon dla Młodzieży w Austrii.


16 czerwca 2019 roku, podczas Festynu Kulturalno-Sportowego, który zorganizowany został w ramach trwania XXVIII  Dni Kultury Polskiej w Austrii, odbył się pierwszy w Austrii Letni Biathlon dla młodzieży.

Organizatorem biathlonu był  Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wraz ze sponsorami.

W biathlonie udział wzięli dziewczęta i chłopcy w przedziale wiekowym 9-14 lat.

Zawody zostały podzielone na kategorie wiekowe wśród dziewcząt i chłopców.

Zawodnicy mieli do pokonania trzy okrążenia, a między tymi okrążeniami strzelali dwukrotnie z karabinków laserowych do tarcz elektronicznych.

Do zawodów przystąpiło 21 uczestników. Wszyscy ukończyli zawody.

Każdy z uczestników biathlonu otrzymał medal pamiątkowy, a zwycięzcy otrzymali medale i puchary, które wręczali osobiście sponsorzy wspierający to wydarzenie.

Dziękujemu sponsorom:

ANDY – Producktion of textile insulation, Makusek Bausanierung GmbH, POPEK Stahlbau, ADEK Kowalik, Zakład Fryzjerski image AF, ELEKTROTECHNIK Emil Dyrcz, Sanitär&Heizung Sebastian Winter.

 


Dzielnicowy dzień sportu, Wiedeń, Favoriten, 15 czerwca 2019r.

15 czerwca 2019r. władze dziesiątej dzielnicy Wiednia Favoriten, w parku Helmut-Zilk-Park zorganizowały Dzień Sportu. Do udziału zaproszone zostały wszystkie kluby sportowe zarejestrowane w tej dzielnicy. Takim klubem jest też Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
Na zbudowanych przez siebie stanowiskach poszczególne kluby, a było nas wszystkich razem 25, prezentowały różny rodzaj uprawiania sportu. Strzelcy PAKA-s Wieden zaprezentowali strzelectwo sportowe, umożliwiając jednocześnie zainteresowanym zapoznanie się z pneumatyczną bronia sportową. Zainteresowanie było duże, zarówno wśród młodzieży jak też wśród dorosłych.
Dodatkowo zbudowaliśmy boisko do grania w siatkówkę, nad którym dumnie powiewała Polska Flaga Narodowa, a Martyna i Magdalena udzielały zainteresowanym wskazówek technicznych jak grać w siatkówkę. W czasie pobytu na scenie mogliśmy opowiedzieć    o naszej działalności sportowej, ale także wpomnieliśmy również o startach Polonii Austriackiej w Igrzyskach Polonijnych, na których oprócz siebie reprezentujemy również kraj, w którym zamieszkujemy, czyli w tym przypadku Austrię.
Ogromny podziw wśród obecnych wzbudziła ilość i różnorodność dyscyplin, jakie uprawiamy w klubie PAKA-s Wiedeń. Strzelectwo, piłka siatkowa, piłka nożna, międzynarodowe biegi długodystansowe, to nie codzienny zestaw uprawianych sportów w klubie, który działa aktywnie i samodzielnie zaledwie od czterech lat.
Nawiązane zostały rozmowy o współpracy z różnymi klubami austriackimi z dziesiątej dzielnicy.
Władze dziesiątej dzielnicy Wiednia podziękowały wszystkim za wspaniałą prezentacje i zapowiedziana została cykliczność tych imprez. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować nasz Polonijny Klub Sportowy i Strzelectwo Sportowe.                           Ku Chwale Oręża Polskiego!Monte Cassino, 18 maja 2019r.

18 maja 2019r.   delegacja PAKA-s w składzie prezes klubu Emil Dyrcz, sekretarz Maria Dyrcz i zrzeszona w klubie i aktywnie działająca w aktywnościach kulturalno-patriotycznych Bożena Święcka,  udała się na Polski Cmentarz Wojenny polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino w okresie od 11 do 19 maja 1944 roku, aby wziąc udział w centralnych uroczystosciach obchodów 75 rocznicy tej bitwy. Organizatorem tych uroczystości był Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Rzeczypospolitej Polskiej.


Delegacja klubu PAKA-s wchodziła w skład  delegatów działającej  na terenie Włoch - najstarszej polonijnej organizacji we Włoszech „Ognisko Polskie w Turynie,  a także Polonii z Belgii i Austrii. Z Wiednia w uroczystościach oprócz klubu PAKA-s udział wzięli przedstawiciele Związku Polaków w Austrii “Forum Polonii” z Panią prezes Teresą Opalińska-Kopeć na czele.   


 Były to największe do tej pory uroczystości na tym cmentarzu.

W uroczystosciach udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz  z mał-żonką, oraz Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella wraz z córką, ministrowie rządu Rzeczypospolitej Polskiej, córka generała Andersa senator Anna Maria Anders, kombatanci bitwy o Monte Cassino, oraz wiele innych osobistości. Blisko dwa tysiące harcerzy z Polski, członkowie organizacji paramilitarnych, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z orkiestrą wojskową.

Przy każdym grobie poległego Polskiego Żołnierza, warty honorowe zaciągnęli harcerze i członkowie organizacji paramilitarnych            z Polski.  Po uroczystej mszy polowej                 i przemówieniach oficjalnych gości, a także kombatantów, oddana została, po raz pierwszy po 75 latach na Monte Cassino salwa honorowa, której dokonali Polscy Żołnierze z kompanii honorowej.Była to niezwykła uroczystość. W pewnym momencie,          w chmurach zebranych nad cmentarzem utworzyła się dziura i promienie słońca padły na groby żołnierzy. 


Delegacje polonijne, również delegaci klubu PAKA-s złożyły wieńce i kwiaty dla uczczenia poległych żołnierzy.
W tym dniu wydarzyła sie też niezwykła, wręcz niewiarygodna historia. Otóż jeden z delegatów Polonii Wiedeńskiej Forum Polonii, przed wyjazdem opowiedział rodzinie, że wybiera się na Monte Cassino. Jakież było jego zdziwienie, gdy babcia powiedziała mu, że gdzieś tam prawdopodobnie poległ w bitwie jego pradziadek. Może udało by sie go odnaleźć. Dawid, bo tak ma na imię ten młody człowiek z Orawy, nigdy nie słyszał o tym, że jego dziadek walczył pod Monte Cassino.


Zanim rozpoczęła się uroczysta msza polowa, udał się między groby, nie robiąc sobie zbyt dużo nadziei. Ledwie wykonał kilka kroków, tuż  w drugim rzędzie jest!, grób!, płyta,  a na płycie imie i nazwisko dziadka, kapral Moniak Eugenjusz z 4 baonu strzelców, urodzony 9 maja 1914 roku, poległ w bitwie o Monte Cassino 17 maja 1944 roku.
W tej historii jest tyle wątków, że aż trudno uwierzyć, że jest to przypadek.
Czy kapral Moniak życzył sobie być odnalezionym?                  Wiele refleksji i  zadumy.

W trzecim dniu uroczystości delegaci polonijni udali się na Cmentarz Wojenny Żołnierzy Brytyjskich, gdzie zapalone zostały znicze.                     Cześć i Chwała i Pamięć Bohaterom!

Monte Cassino, 17 maja2019.

ACQUAFONDATA  - 17 maja 2019 roku, w przeddzień uroczystych obchodów 75 rocznicy zdobycia Monte Cassino przez Polskich Żołnierzy generała Andersa, w małych miejscowościach Acquafondata, Viticuso i Piedimonte, leżących u stóp wzgórza Monte Casino odbyły się uroczystości dla uczczenia pamięci poległych Żołnieży Polskich i w Włoskich,  poległych w czasie walkach o Monte Cassino. Organizatorem tych corocznych uroczystości jest najstarsza polonijna organizacja we Włoszech „Ognisko Polskie w Turynie”. W Turynie bowiem, po II Wojnie Światowej osiedliło sie wielu żołnierzy polskich, walczących na froncie afrykańskim. W uroczystościach wzięła też udział Konsul Generalny Rzeczpospolitej w Turynie Pani Adrianna Siennicka.

Do tych  uroczystości przyłączyło się wiele organizacji polonijnych, działających na terenie Włoch, a także Polonia z Belgii i Austrii. Z Wiednia udział wzięli przedstawiciele Związku Polaków w Austrii “Forum Polonii” z Panią prezes Teresą Opalińska-Kopeć na czele, oraz delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w skłądzie prezes Emil Dyrcz, sekretarz Maria Dyrcz oraz zrzeszona w klubie i aktywnie działająca w aktywnościach kulturalno-patriotycznych Bożena Święcka.

Niezwykłe wrażenie zrobiło rozpoczęcie uroczystości w miejscu, gdzie znajdował się cmentarz poległych Polskich Żołnierzy, zanim przeniesieni zostali oni na cmentarz centralny Monte Cassino. A jest ich 700. Miejce to, mimo że nie znajdują się tam żadne groby, jest w dalszym ciągu pielęgnowane przez miejscowe włądze i mieszkańców. W uroczystościach wzięli udział burmistrzowie wszystkich trzech wymienionych wcześniej miejscowości. W planie jest umieszczenie w tym miejscu obelisku, upamiętniającego to miejsce, oraz odnowienie stojącej tam skromnej kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak wielka jest wdzięcznośc i pamieć tutejszych mieszkańców dla Żołnierzy generała Andersa, za zwycięstwo i ochronę, jaką dawali im Polscy Żołnierze. W dalszej kolejności, a odbywało się to przy dżwiękach hymnu polskiego i włoskiego oraz marszy, granych przez miejscową orkiestrę dętą, odwiedziliśmy pomnik, zaprojektowany i wykonany  przez polskiego architekta, przy którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia, międz innymi pani konsul Adrianny Siennickiej. Pomnik ten to wielki, osadzony na obelisku krzyż, wykonany z gąsienic czołgów.
Burmistrz Aquafondata podziękował pani konsul i wszystkim Polakom za przybycie.


Przyjaźń, pamięć, szacunek, jaki żywią mieszkańcy tych okolicznych małych miejscowości do historii, do Polskich do Żołnierzy armii Andersa wzbudza wiele refleksji i daje do myślenia.

Międzynarodowe zawody  50th Grand Prix of Liberation Plzeń 2019

W dniach od 2 do 5 maja 2019r w Czechach, w mieście Pilzno, odbył się jubileuszowy,  pięćdziesiąty, międzynarodowy turniej strze-lecki  50th Grand prix Liberation Plzen 2019”.

W ostatnim dniu turnieju, piątego maja do zawodów przystąpiło dwóch strzelców Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Michał Wagner i Emil Dyrcz wystartowali w konkurencji pistolet sportowy centralnego zapłonu 25 metrów.

Do turnieju wzięli najlepsi zawodnicy kadr narodowych z całego świata, między innymi również strzelcy kadry narodowej Polski.

Do konkurencji pistolet sportowy centralnego zapłonu przystąpiło 60 zawodników.

Emil Dyrcz zajął 40 miejsce, a Michał Wagner 51. Należy zaznaczyć, że w tych konkurencjach, w zawodach najwyższej rangi międzynarodowej dla obu zawodników klubu PAKA-s był do debiutancki występ.

 Emil Dyrcz wystartował także w drugiej konkurencji pistolet dowolny 50 metrów, w której zajał  41 miejsce. Tutaj do konkurencji przystąpiło 50 zawodników.

Zawodnikom towarzyszyli wierni kibice.

Regionalne mistrzostwa w strzelectwie sportowym ASKÖ Wien 2019 - karabinek pneumatyczny

Zakończyły się mistrzostwa ASKÖ 2019 regionu Wiedeń w strzelectwie sportowym      12 -14 kwietnia.
W ostatnim dniu zawodów, w konkurencji karabinek pneumatyczny na stanowiskach stanęli strzelcy PAKA-s Bogdan Ślęczka        i Stanisław Popek. Bogdana  z wynikiem 386,2 zajął dziewiąte miejsce.
Doskonały dzień  miał Stanisław. Trafił 31 razy w sam środek i dziewięć razy trafiając w dziewiątkę z wynikiem 406,7 ustanowił swój rekord życiowy plasując się na czwartym miejscu.
Jest to doskonałe osiągnięcie dla strzelców klubu PAKA-s. Gratulujemy!!!


Regionalne mistrzostwa w strzelectwie sportowym ASKÖ Wien 2019 - pistolet pneumatyczny

12 kwietnia w piątek, dwóch strzelców sportowych klubu PAKA-s Emil Dyrcz      i Michał/Miki Wagner stanęli do walki    w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy LP5. Niestety, już po pierwszym strzale konkurencyjnym nastąpiła awaria broni. Emil musiał powtórzyć konkurencję poza kolejnością i uzyskując wynik 327, zajął szóste miejsce.  Miki strzelając z tej samej broni uzyskuje wynik 298 i zajmuje dziewiąte miejsce. W klasyfikacji drużynowej PAKA-s Wiedeń mimo problemów technicznych plasuje się na dobrym, siódmym miejscu, wyprzedzając jeszcze trzy drużyny.

13 kwietnia w sobotę przeprowadzone zostały zawody w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy. Do tej konkurencji przystąpiło czterech strzelców klubu PAKA-s alfabetycznie: Emil Dyrcz, Michał Wagner, Paweł Starmach i Przemysław Mądrzak.

W tej konkurencji broń nie zawiodła. Emil zdobywa srebrny medal ustępując tylko o jeden punkt miejsca pierwszego. Miki z doskonałym wynikiem 531 zajął szóste miejsce, a Przemek i Paweł, jako debiutanci zajęli odpowiednio ósme i jedenaste miejsce.

Drużynę tworzyli Emil, Miki i Przemek, i z wynikiem 1060 zajęli szóste miejsce pokonując cztery inne drużyny.

Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń zebrał wiele gratulacji i wyrazy uznania za te wyniki. Biorąc pod uwagę krótki staż sportów strzeleckich zawodników, można powiedzieć o wielkim sukcesie naszych Polonijnych Strzelców,          z czego jesteśmy bardzo dumni.
Krems - Stein 2019


7 kwietnia 2019 roku, na cmentarzu w miejscowości Stein nad Dunajem w Austrii odbyły sie uroczystości z okazji 74 rocznicy masakry więźniów przebywających w tamtejszym więzieniu.
Prawie przed samym końcem II wojny światowej, miała tutaj miejsce okrutna masakra, której ofiarą padło ponad 600 więźniów, głównie politycznych (m.in. Czesi, Grecy, Austriacy), a także kilku austriackich urzędników tego zakładu karnego, którzy postanowili zwolnić więźniów z aresztu. Zostali oni później oskarżeni o zdradę i rozstrzelani.
Wśród zamordowanych w tej masakrze znależli się także Polacy, działacze konspiracyjni wywiadu wojskowego AK działający na terenia Austrii, Niemiec  i Czechosłowacji, skupieni w organizacji pod nazwą STRAGAN, którzy w wyniku zdrady zostali aresztowani w Wiedniu, a następnie przewiezieni do więzienia w Stein i zabici 15 kwietnia 1945 roku.
W tym roku uroczystości zorganizowane zostały przez miasto i gminę Krems przy obecności przedstawicieli austriackiego wojska i służby więziennej.
Uroczystości rozpoczęły się od przemówień miejscowych władz miasta i gminy Krems, historyków i przedstawicieli austriackich organizacji antyfaszystowskich. Przemówienie wygłosił równiez konsul generalny RP  w Austrii Bartłomiej Rosik.
W uroczystościach uczestniczył także płk Adam Stępień, Attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu,   który od kilku lat organizuje rocznicowe, grupowe wyjazdy do tego miejsca.
Po uroczystościach na cmentarzu i złożeniu wieńców i kwiatów przy pomniku poświeconym Pamięci Polskich Bohaterów z Wydziału Wywiadu Ofensywnego kryptonim „STRAGAN” , uczestnicy przemaszerowali pod pomnik poświęcony pamięci pomordowanych więźniów Greckich, przy którym głos zabrał przedstawiciel ambasady Greckiej w Austrii.
Nastepnie wszyscy obecni przeszli na teren obecnego zakładu karnego, na którego podwórzu znajduje się ogromna tablica marmurowa, upamiętniająca tę tragedię. W uroczystościach jak co roku uczestni-czyła delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie prezes Emil Dyrcz, sekretarz Maria Dyrcz, skarbnik Judyta Dyrcz, oraz zrzeszony w klubie strzelec sportowy komandor Marynarki Wojennej Arkadiusz Pałuczak. Pozostali uczestnicy ze środowiska Polonii Austriackiej to prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”  Teresa Opalińska-Kopeć, prezes Polskiego Towa-rzystwa Sportowego Andrzej Lech.
Cześć i Chwała Bohaterom!
I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH KRYNICA-ZDRÓJ 20-24 LUTEGO 2019.

 

 Ponad 200 uczestników - Młodzieży  Polskiej i Polo-nijnej z 12 kra-jów przybyło do Krynicy Zdroju, aby  wziąć udział w historycznych - pierwszych Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostwach  Sportów Zimowych. Mistrzostwa odbywały sie w konkurencjach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, shorttrack, snowboard. Organizatorem mistrzostw bylo Stowarzy-szenie „Wspólnota Polska”,  a  przedsięwzięcie sfinan-sowane zostało ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.Patronem honorowym mistrzostw był marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski.
 W uroczystym otwarciu udział wzięli: 
- Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski z Małżonką
- Senator Artur Warzocha
- Minister, Szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski
- Marszałek Województwa Małopolskiego Witold       Kozłowski
- Amb. dr Witold Rybczyński Polski Komitet Olimpijski
- Burmistrz Gminy Krynica-Zdrój Piotr Ryba
- Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz
- Wicewójt Gminy Grybów Andrzej Poręba
- Burmistrz Miasta i Gminy Muszyna Jan Golba
- Prezes Zarz. Uzdrowiska Krynica Żegiestów S. A. Wiesław Pióro
- Prezes Zarz. Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka Jan Łuszczewski
- Dyr. Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa Renata Żarnowska    

 - Dyrektor Sportowy Mistrzostw Dominik Jazic 
„Honory gospodarza I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych pełnił Prezes Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’ Dariusz Piotr Bonisławski, który dokonał też uroczystego otwarcia Mistrzostw., zapewniając, że to dopiero początek przyszłych corocznych wydarzeń sportowych dedy-kowanych młodzieży polskiej i polonijnej mieszkającej poza granicami kraju.” [1]
Pierwszy dzień rywalizacji sportowej przebiegał na stoku Jaworzyny Krynickiej w konkurencjach alpejskich - slalom i slalom gigant.W tych zawodach sensacyjny występ zaprezentowały dwie debiutantki narciarstwa alpejskiego z klubu PAKA-s Wiedeń Judyta i Magdalena,  które reprezentując jednocześnie Unię Sportów Polo-nijnych w Austrii  „UPSA”  zdobyły swoje  pierwsze medale.  Jak ciężkie  były to zawody i trasa zjazdowa widzimy po dyskwalifikacjach i nie ukończonych biegach.  Magdalena zdobyła w slalomie i slalomie gigancie złote medale, a Judyta brązowe.
   
  „FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ - DEBATA PANELOWA
Wieczorne spotkanie uczestników Mistrzostw z zaproszonymi Gośćmi poświęcone było m.in omówieniu perspektyw rozwoju sportów polonijnych, pomysłom na nowe wydarzenia integrujące Polonię wokół idei olim-pijskich, omówieniu dotychczasowych rezultatów odbywających się mistrzostw.  Zwieńczeniem wieczoru byłą debata - poprzedzona quizem internetowym z wiedzy o Polsce - przygotowująca ‘Manifest Polskości’ - czym jest dla młodego pokolenia Polaków mieszkających za granica i młodej Polonii polskość?. Jakie budzi skoja-rzenia, emocje, uczucia. Na podstawie pracy w grupach określono kluczowe pojęcia konstytuujące polskość [...]”. [1]
Tutaj znowu mocno swoją obecność zaznacza Polonia Austriacka. Judyta, zawodniczka PAKA-s Wiedeń zajmuje drugie miejsce w konkursie wiedzy o Polsce.                    Po zakończeniu debaty panelowej uczestnicy zaproszeni zostali na wieczór integracyjny „POLONIA dla Organizatorów”. Na tym wieczorku nie zabrakło też akcentu Polonii Austriac-kiej. Uczestnicy spotkania mogli skosztować przygoto-wane przez klub PAKA-s austriackie „Mozart Kugeln”, ciasteczka z Mannera oraz skosztować smacznego i zdrowego napoju dla dorosłych „Alpenkräuter”, a Magda, zdobywczyni dwóch złotych medali, zaprezentowała się pięknie w austriackim stroju ludowym „Dirndl”.  
  „UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW
  Nadszedł zatem czas na uroczyste zakończenie w trakcie którego medale zwycięzcom, rywalizującym w 6 konkurencjach, wręczyli marszałek Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, senator Artur Warzocha oraz ambasador dr Witold Rybczyński reprezentujący Polski Komitet Olimpijski.
  Mnóstwo radości, wzruszeń, podziękowań, wyróżnienia fair play i mocne postanowienie spotkania się na kolej-nych mistrzostwach młodych Polaków i Polonii. Być może już za rok.”  [1]                                                         Po dczas uroczystej dekorcji w ostatnim dniu mistrzostw wyróżniony został również trener  prezes klubu PAKA-s i UPSA Emil Dyrcz za współpracę z klubem sportowym z Czech w strzelectwie sportowym. Wyróżnienia dokonał działający w środowisku Sportów Polonijnych już od trzydziestu lat działacz polonijny  Henryk Cieślar, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. Był to symboliczny gest otwartości na współpracę między klubami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, a zwłaszcza tych, działa-jących w sąsiednich krajach obok siebie,  co przyjęte zostało z przez wszystkich obecnych z wielkim uznaniem. 
Na zakończenie naszego pobytu na mistrzostwach w Kry-nicy Zdroju  wzięliśmy udział we mszy św. w miejsco-wym kościele, a następnie w drodze powrotnej mogliśmy podziwiać widok naszych pięknych polskich Tatr            od strony Słowackiej.

   
  Zanotował Emil Dyrcz.


   [1] – źródło:  http://www.wspolnotapolska.org.pl/mistrzostwamlodziezowe/index.php
   
 

Zebranie sprawozdawcze klubu PAKA-s, 14 lutego 2019

14 lutego 2019 r., zarząd PAKA-s Wien, tu trzeba podkreślić pomysłowość, jeśli chodzi o datę, zwołał sprawozdawcze zebranie klubowe. A spotkanie to odbyło się w kawiarni "Cafe Gloria",    w 10 dzielnicy Wiednia, przy sympatycznym wsparciu właścicieli tego lokalu.

Na początku powitano nowych zrzeszonych w klubie. A są to Anna i Shara - piłka siatkowa, Bogdan, Michał, Przemek i Krzysztof - strzelcy sportowi, oraz Arkadiusz, który przybył do nas aż ze Steiermarku, a jego specjalność sportowa to biegi i łucznictwo.

Następnie zapoznano obecnych z protokołem statutowych kontroli           z działalności zarządu klubu. Zebrani otrzymali w postaci pisemnej sprawozdanie z działalności sportowo-kulturalno-patriotycznej klubu za rok 2018.

Prezes klubu Emil Dyrcz z dumą mógł zaprezentować listę 37 różnych aktywności na terenie Austrii i i sześciu innych krajów Europy. Omówione zostały plany działalności na bieżący rok, z podkreśleniem przygotowań do Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, które odbędą się w Gdyni.Zimowa kąpiel w Dunaju - Wiedeń .

6 stycznia 2019 w Wiedniu odbyło sie pierwsze w tym roku morsowanie polonusów  w Dunaju. Wyzwanie rzuciła Izabella Truchan.           Po raz pierwszy w tej extremalnej przygodzie wiął udział klub PAKA-s Wiedeń. Sceneria niestety nie dopisała.  Śnieg stopniał w ciągu ostatniej nocy. No cóż.  Termin można sobie wybrać, pogodę nie zawsze. Ale i tak jest to za każdym razem niezwykłe przeżycie.
Polecamy serdecznie! 


Mistrzostwa Polski Weteranów w Strzelectwie Sportowym Myślenice 2018

23 grudnia 2018 strzelcy klubu PAKA-s Wiedeń wzięli udział w ostatnich w tym roku zawodach strzeleckich z kalendarza PZSS. Były to mistrzostwa Polski weteranów na strzelnicy sportowej w Myślenicach w Polsce. Na stanowiskach strzeleckich stanęli Emil Dyrcz i startujący poza konkurencją Michał Wagner aby podjąć wyzwanie w dyscyplinach pistolet sportowy,pistolet centralnego zapłonu      i pistolet bojowy. Bogdan Ślęczka podjął wyzwanie w zawodach karabinek pneumatyczny. Strzelcy PAKA-s zajęli w tych prestiżowych zawodach bardzo dobre miejsca. Wszak nie jest tajemnicą, że najlepszymi strzelcami strzelającymi   na najwyższym poziomie są właśnie weterani.

PIERWSZY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W WIEDNIU

8 grudnia 2018 r. sekcja piłki nożnej klubu PAKA-s Wien, Polnische Kickers PAKA-s Wien zorganizowała swój pierwszy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Wiedniu. Turniej, który miał charakter charytatywny, objęty został patronatem honorowym przez konsula generalnego RP w Wiedniu Pana Bartłomieja Rosika. W turnieju wzięło udział sześć zespołów, w tym jeden zespół żeński, który zebrał się spontanicznie, aby wziąć udział w tym właśnie turnieju ze szczytnym celem. A były to zespoły: Polnische Kickers PAKA-s Wien 1., i 2, Olimpia, Abstynenci, Dymson i właśnie drużyna żeńska Anielskie Diablice. Mecze rozgrywane były systemem ligowym każdy  z każdym.

We wszystkich meczach padło równo 80 goli.  A oto klasyfikacja końcowa:
1 miejsce i tytuł mistrz turnieju przypadł drużynie Olimpia, 2 miejsce, wicemistrz turnieju zajęli Abstynenci, a o trzecie miejsce zaciekle walczyli zawodnicy Polnische Kickers 2, kolejne to 4 miejsce Polnische Kickers 1, piąte miejsce Dymson i szóste nasze dzielne panie Anielskie Diablice!

Wyłonieni zostali również najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec i najlepszy zawodnik. Tytuł najlepszego bramkarza turnieju jednogłośnie zdobyła Sylwia Gawłowicz! Puchar najlepszego zawodnika stosunkiem głosów 3:2 zdobyła kolejna zawodniczka z grupy żeńskiej Wanessa Bruc. Listę wyróżnień specjalnych zamyka najlepszy strzelec turnieju, a został nim Daniel Danczura z drużyny Polnische Kickers PAKA-s Wien, który strzelił aż 12 goli! Wyróżnieni otrzymali nagrody specjalne ufundowane przez prezes Forum Polonii, Panią Teresę Opalińską-Kopeć. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale, a pozostali uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe uczestnika turnieju.

Niezwykłą niespodziankę sprawił nam Paweł Bongilaj i jego grupa. Paweł od niedawna prowadzi w Wiedniu szkołę sztuki walk wschodnich. Razem z nim przybyli mistrzowie, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali z Polski, oraz grupa osób, które uczestniczą w ćwiczeniach Tai Chi, prowadzonych w Wiedniu przez Pawła Bongilaja. Mieliśmy okazję zobaczyć piękny pokaz walki Judo, Kobudo, walki mieczem. Niezwykłe wrażenie na widzach zrobił pokaz Tai Chi. Na sali zapanowała niezwykła cisza i skupienie.

Na koniec turnieju odbyła się też licytacja gadżetów na cel charytatywny. Do licytacji wystawione zostały dwa obrazy naszych polonijnych twórców Rozmiarka i Witkowskiego. Również konsul generalny przekazał wiele gadżetów, które z powodzeniem zostały zlicytowane. Szkoła Sztuki Walk Wschodnich Paweł Bongilaj przekazała koszulki klubowe, które również cieszyły się wielkim powodzeniem. Celem charytatywnym tego turnieju było uzbieranie kwoty potrzebnej na rehabilitację dla dwóch chłopców z Polski Kuby i Kacpra. Zebrana została kwota osiemset euro, która przekazana została bezpośrednio do rąk rodziców tych chłopców. Był to wspaniały dzień! Dzień radości z pomagania innym. 8 grudnia wszyscy byliśmy Świętym Mikołajem!

Kilka dni później, zebrane pieniądze dotarły bezpośrednio do celu. Rownież piłka z podpisami uczestników, którą wykupił na licytacji żeński zespół piłki nożnej  "Anielskie Diablice", tylko po to, aby przekazać ją chłopcom. Na zdjęciu nasi szczęśliwi chłopcy Kuba i Kacper z Jaworzna.                         Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji!


I Halowy Turniej Piłki Nożnej

Sekcja piłki nożnej Polnische Kickers PAKA-s Wien organizuje halowy turniej piłki nożnej o charakterze charytatywnym, który odbędzie się 8 grudnia 2018r. w godz. 11:00 – 16:00

Dochód przeznaczony jest na koszty rehabilitacji dla dwóch małych chłopców z Polski.

Zgłoszenia drużyn max 10-cio osobowych przyjmuje Michał, tel. +43 660 54 67 430.

Turniej objęty został patronatem honorowym przez konsula generalnego RP w Wiedniu.

Przewidziane są licytacje atrakcyjnych, niepowtarzalnych gadżetów. Obejrzeć można będzie pokaz walk wschodnich na żywo, które zaprezentuje działająca od niedawna w Wiedniu Szkoła Walk Wschodnich Pawła Bongilaja.

Gramy na dwóch boiskach!

Wpisowe dla drużyn wynosi 150 Euro. Dla kibiców wstęp wolny. Na miejscu jest kantyna.

ZAPRASZAMY drużyny piłkarskie i kibiców ! Zaproście swoich znajomych!
W dniu 13 października 2018 rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do władz miasta Wiedeń:                                   "O ponowne wydanie zgody na budowe i odsłonięcie pomnika króla Jana III. Sobieskiego na wiedeńskim Kahlenbergu"

Podpis pod petycją może złożyć każdy zameldowany mieszkaniec Wiednia, króry ukończył 16 lat, niezależnie od płci i narodowości.

                                                


SPORT POLONIJNY W AUSTRII DOTARŁ NA SALONY

Na zaproszenie konsula generalnego Ambasady Rzeczy-pospolitej Polskiej w Wiedniu, który od niedawna  objął to stanowisko, przybyli do budynku Ambasady RP prezesi     i przedstawiciele aktywnych, sportowych Klubów Polonijnych w Austrii, przedstawiciele mediów oraz osoby chętne do zaanagżowania się w działalność sportową, które nie sprecyzowały bliżej swojej przynależności organi-zacyjnej. A spotkanie miało na celu przede wszystkim  zapoznanie się działaczy spor-towych i nie tylko z konsulem generalnym, omówienie sytuacji i kon-dycji Sportu Polonijnego w Austrii oraz omówienie uczestnictwa Polonii Austriackiej w Letnich Igrzyskach Polonijnych 2019, które mają odbyć się w Gdyni.
Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele i członkowie klubów: Klub Sportowy Badming-tona „Bizon”, Klub Sportowy Piłka Halowa FC Wien, Klub Szermierzy Wiedeń, Klub Sportowy PAKA-s Wiedeń-Strzelectwo Sportowe, media i orga-nizator biegów Polonika, Klub Sportowy przy Rodzinach Katolickich, Klub Sportowy Siatkówka – Polskie Towarzystwo Sportowe, Klub Piłkarski SKV Sobieski Wien, Organizacja Dachowa skupiająca między innymi Kluby Sportowe Forum Polonii, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Związek Harcerstwa Polskiego w Wiedniu, Klub Sportowy przy Związku Polaków w Górnej Austrii, Klub Sportowy przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii.
Na wstępie zebrani przedstawili krótko dotychczasową harakterystykę i działalność swoich organizacji, po czym przyjęli oficjalną deklarację konsula generalnego, Pana Bartłomieja Rosika o aktywnym włączeniu się w życie Sportu Polonijnego w Austrii, wsparciu na każdym możliwym szczeblu organizacyjnym w Austrii i Polsce włącznie z wsparciem finansowym dla imprez sportowych Polonii Austriackiej.  Jest to zaskakująca NOWOŚĆ      w historii Sportu Polonijnego w Austrii. Ważną częścią spotkania było przedstawienie konsulowi generalnemu relacji z V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy który odbył sie w Warszawie w dniach 20-23 września 2018, a w którym udział wzięli też przedstawiciele aktywnie działających klubów sportowych w Austrii - obecni na sali.
Odczytana została lista rekomendacyjna, którą w czasie zjazdu w Warszawie przygotowali    uczestnicy Forum Sportu i Turystyki Polonijnej po zapoznaniu się z przed-stawionym Kalendarium wydarzeń sportowych, przygotowanych przez Stowarzyszenie „Wspolnota Polska” wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim.
Na szczególną uwagę zasługuje w tych rekomendacjach   punkt mówiący o rozszerzenie współpracy Polonijnych Organizacji Sportowych ze Związkami Sportowymi w Polsce, mające na celu ścisłą współpracę między tymi organizacjami włącznie z możliwością powoływania sportowców polonijnych do kadry narodowej Polski we wszystkich dyscyplinach sportowych. Ten wniosek złożony został przez delegata niezależnego klubu sportowego z Austrii. Rolę koordynatora w tej sprawie ma objąć Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski.
Na prośbę konsula generalnego uczestnicy spotkania przedstawią do końca listopada dwa do czterech punktów z listy rekomendacyjnej, które ich zdaniem będa ważne dla sportu polonijnego w Austrii.
Tymi sprawami zadeklarował  zająć się osobiście Konsul Generalny RP W Wiedniu Pan Bartłomiej  Rosik. Uczestnicy przyjęli programowo następne spotkanie w styczniu 2019r., na którym wyłoniony zostanie komitet organizacyjny XIX Letnich Igrzysk Polonijnych 2019 w Gdyni.
Konsulowi przedstawiony został też przebieg ostatniej organizacji wyjazdu Polonii Austriackiej na Igrzyska Letnie w Toruniu i Igrzyska Zimowe w Krynicy. System wyboru kierownika ekipy, chorążego czy projektowanie  i wybór ubiorów dla ekipy zdał egzamin na najwyższym poziomie, co powinno być wytycznym do następnego zorganizowa-nego wyjazdu ekipy Sportowej Polonii z Austrii.
Poruszony został też temat prawidłowego nazewnictwa imprez i określania środowisk w języku polonijnym – „Igrzyska Polonijne” a nie „Olimpiada Polonijna!” , „Polacy zza Granicy Wschodniej” a nie „Polonia ze Wschodu”. Zwrócono też uwagę na często nieprawidłowe nazewnic-two Grup Polonijnych  reprezentujących środowiska Polskie z  danego kraju zamieszkania, np. powinno być „Polonia Austria” a nie „Austria” zwłaszcza, gdy na ubiorach umieszczane są symbole czy godła narodowe.
Następne spotkanie odbędzie sie w styczniu. O wynikach obrad będziemy informowac obszernie. Zapraszamy wszystkich zrzeszonych i nie zrzeszonych sportowców do aktywnego włączenia się w sport polonijny w Austrii!

6 października 2018r, w ramach działalności patriotyczno-kulturalno-religijnej wzięliśmy po raz kolejny udział w Zaduszkach Narodowych organizowanych przez organizację Dzieci Serc w Radziechowach koło Żywca na górze Matyska. Podczas tych uroczystości sypany jest Kurhan Pamięci  ziemią z miejsc, gdzie w różnych okresach dziejów naszej historii ginęli Polacy w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Zawieźliśmy już tam ziemię ze zbocza góry Kahlenberg w Wiedniu, po którym w 1683 rycerstwo Polskie, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego podążało do bitwy, aby rozgromić najazd Osmańskiej armii zagrażającej całej Europie. W tym roku zawieźliśmy ziemię z cmentarza w Krems/Stein nad Dunajem w Austrii, gdzie pochowani są żołnierze Armii Krajowej, członkowie grupy konspiracyjnej organizacji STRAGAN, zdradzonych i zamordowanych na 23 dni przed zakończeniem II Wojny Światowej 15 kwietnia 1945 roku.. Zawieźliśmy też ziemię z grobu bohaterskich lotników, którzy w roku 1943 będąc więżniami wojennymi, porwali Niemcom samolot bombowiec szturmujący i ucie-kali na południe. To zupełnie nowo odkryta historia, która jest jeszcze w stadium ustalania dokładnych okoliczności zdarzenia. Byliśmy też świadkami inscenizacji uratowania króla Jana Kazimierza przez górali Żywieckich w czasie potopu szwedzkiego, oraz obrone wsi Żywieckiej przed Szwedami.                                                                               Cześć i Chwała Bohaterom!
POLSCY PILOCI porywają Niemcom bombowiec!
Na ślad tej sensacyjnej historii z IIWŚ wpadł Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu pułkownik Adam Stępień. Historia ta,  potwierdzona dokumentacją          z archiwum GeStaPo i archiwum Wojska Polskiego mówi o dwóch oficerach , którzy jako piloci w  czerwcu  1942 wraz z innymi samolotami wystartowali             z Anglii z zadaniem zbombardowania  Lipska (Leipzig).  Ich bombowiec został zestrzelony przez obrone przeciwlotniczą. Z zestrzelonego bombowca wyszli cało, po czym trafili jako więźniowe do pracy na lotnisku wojskowym w Grazu.
W sierniu 1943 udało im się przejąć i porwać samolot niszczycielsko-bombardujący Ju-88 A4. Po wystartowaniu bombowca skierowali się w kierunku południowym aby dotrzeć do Sycylii. W okolicach Klagenfurt prawdopodobnie w wyniku ostrzelania przez obronę przeciwlotniczą samolot rozbił sie i spłonął na okolicznej górze. Nikt nie przeżył. Ich ciała złożone zostały w grobie na pobliskim małym cmentarzyku. Grobem tym do niedawna opiekował sie Austriacki Czarny Krzyż. Dzieki szybkiej działalności Attache Obrony, Pana płk. Stępnia udało się uchronić ten grób przed likwidacją. Ministerwstwo Spraw Wewnętrznych Austrii zakwalifikowało ten grób do ofiar IIWŚ. W ten sposób będzie można do końca wyjaśnić okoliczności tego wydarzenia, którego świadkowie żyją do dzisiaj, jak również odnaleźć rodziny poległych. Czy uda sie odnaleźć rodziny naszych bohaterów?, kim była trzecia osoba, która znajdowała się w rozbitym i spalonym bombowcu?, czy jest pochowana w tym samy grobie?, czy dojdzie do exchumacji poległych aby mogli powrócić do Ojczyzny?,  czy ich rodzinne domy znajduja się na terenach  obecnej Polski? Śledztwo trwa. Tymczasem z mogiły zabrana została garść ziemi, która dosypana będzie do Kurhanu Pamięci na górze Matyska koło Żywca w czasie uroczystości Zaduszek Narodowych w dniu 6 października 2018r.
Wielkie słowa uznania kierujemy do pana pułkownika Adama Stępnia, Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu, który nie tylko z racji pełnionej funkcji, ale z żołnierskiego obowiązku i serca poszedł śladem tej historii, aby wyjaśnić ją do końca i oddac należyty Hołd i Pamięć poległym.
Cześć i Chwała Bohaterom!

P.S. Z uwagi na trwające śledztwo, okoliczności i miejsca zdarzenia zostały zmienione.

Dane bombowca Ju-88 A4:
-dwusilnikowy tłokowy
-rozpiętośc 18m
-prędkość maxymalna 510km/h
-zasięg 2.499km
-długośc 15m
-silnik dwunastocylindrowy
-typ bombowiec/ niszczycielBIAŁO CZERWONA na górze Schöckl w Austrii w 100 rocz-nicę odzyskania Niepodległości przez Polskę!
Dzisiaj, 29 wrze-śnia 2018 na górze Schöckl w Austrii (ca. 1500m npm) odbyła się druga edycja extremalnego biegu górskiego SCHÖCKL-XTRAIL KONDITION - KRAFT - AUSDAUER - ORIENTIERUNG – LAUFEN. Aby uczcić setną rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, pod kryptonimem „Husaria” czynny udział w biegu wzięli przybyli prosto z Gdyni oficerowie z Akademii Marynarki Wojennej im. Boha-terów Westerplatte, oraz inni, w tym jeden uczestnik przybyły na tę okazję wprost ze Szkocji. Na miejsce przybył również Attache Obro-ny przy Ambasadzie RP w Wiedniu płk. Adam Stępień, który udeko-rował uczestników biegu i osoby towa-rzyszące specjalnymi na te okazję wykonanymi w limitowanej edycji medalami „100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
W tym międzynarodowym biegu udział wzięli zawodnicy z Austrii, Polski, Ukrainy i USA. Biegaczom z Polski towarzyszli członkowie Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz udekorował ucze-stników pamiątkowym medalem III Biegu Pocztyliona, który w te-macie poświęcony był również 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
„Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  [...] Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć po-noszenia za nia ofiar. Patriotyzm to również umiłowanie i pie-lęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością”
Powyższe słowa i Biało Czerwona, powiewająca na wietrze na górze Schöckl w Austrii skłaniają do zadumy i refleksji oraz wielkiego szacunku dla Patriotyzmu. Tego Patriotyzmu.
W dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie od-był się V Światowy Zjazd Po-lonii i Polaków z Zagranicy. W zjeździe tym, jako delegat z listy senackiej miałem moż-liwość wziąć udział w obra-dach Światowego Forum Sportu i Turystyki Polonijnej reprezentując przy tym jako prezes Polonijny Klub Aktywności Spor-towych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Obrady odbywały się w Centrum Olimpijskim PKOl a przewodniczył im Ambasador dr. Witold Ryb-czyński. W obradach wzięli też udział przedstawi-ciele Wspólnoty Polskiej i rządu. Dokonana została analiza sytuacji Sportu Polonijnego i Turystyki na świecie, oraz wskazane zostały kierunki ich rozwo-ju. W czasie obrad miałem okazję poruszyć temat finansowania Klubów Polonijnych poza granicami Polski, sprawę reprezentowania polonijnych śro-dowisk sportowych w parlamencie RP, oraz sprawę zawiązania współpracy między Polonijnymi Klubami Sportowymi a Polskimi Związkami Sporto-wymi, takimi jak PZPN czy PZSS. Współpraca ta miałaby dawać możliwość promowania talentów sportowych ze środowisk polonijnych z możliwo-ścią powoływania tych sportowców do kadry na-rodowej Polski. Wnioski te zostały ujęte w reko-mendacji w podsumowaniu obrad.Zjazdowi towarzyszyło wiele innych imprez związanych przede wszystkim ze stuleciem odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 16 września 2018 w Wiedniu, nad brzegiem modrego Dunaju, w ramach XXVII Dni Kultury Polskiej 8.09-16.09.2018, odbył sie "Bieg Niepodle-głości" połączony z ro-dzinnym piknikiem inte-gra-yjnym. Organizato-rem imprezy jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii i współorganizatorzy. Już od godziny 14:00 rozpoczął sie turniej piłki plażowej o puchar konsula generalnego RP w Wiedniu. Turniej zorga-nizował Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s a sędzią głównym był Mateusz Stryjski. Wiele radości sprawił dzieciom dmuchany zamek, a właściwie dmuchana żyrafa zorganizo-wana przez Andrzeja Lecha z ramienia Polskiego Towarzystwa Sportowego. Zanim rozpoczął się bieg, zaprezentowana została wystawa "Ojcowie Niepodległości", której dokonał Tadeusz Jaskólski, represjonowany działacz "Solidarności", człowiek o wielkich zasługach w walce o Wolnośc i Niepodległośc Polski. Tuż przed startem odbył sie jeszce mały konkurs z nagrodami, który przeprowadził prezez klubu PAKA-s Emil Dyrcz. Trzeba z dumą podkreślić, że dzieci w wieku szkolnym nie miały żadnego problemu z odpowiedzią na pytania: kiedy Polska odzyskała niepodległość, jak długo nie było Polski na mapie świata, czy jak sie nazywa bieg, który za chwile wyruszy. Brawo rodzi-ce! Do biegu wystartowało ponad pięćdziesiąt biegaczek i biegaczy w różnych kategoriach wiekowych, którzy pobiegli wzdłuż Dunaju w kie-runku budynków Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby po zro-bieniu pętli wrócic do linii startu, co dało dystans o długości 1918 metrów. Po zakończeniu biegu odbyła się dekoracjia zwycięzców turnieju piłki plażowej, której dokonał konsul generalny RP w Wiedniu Pan Bartłomiej Rosik i prezes Forum Polonii Pani Teresa Opalińska-Kopeć. Pierwsze miejsce przypadło drużynie "Reszta Świata" , drugie miejsce zajęła drużyna "Kwartet", a trzecie miejsce wywalczyła sekcja siatkarska klubu PAKA-s, czwarte miejsce zajęli "Niki i spółka" a piate miejsce przypadło młodzieżowej drużynie "Jugend". Imprezę uświetnił pokaz walki szermierczej przez zawodników Polskiego Klubu Szermier-czego w Wiedniu. Świetną oprawę muzyczną do całej imprezy zapewnił nam DJ Krzysztof Czuba. To był piękny dzień dla Polonii w Wiedniu       i jeszcze jeden dzień uczczenia rocznicy odzyskania Polski Niepodległej!
 W niedzielę, 5 sierpnia 2018 roku w Czechach, w miejscowości Bridlićna odbyły się międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym w konkurencjach pistolet standartowy, pistolet standartowy mix i pistolet olimpijski. W zawodach wzięli udział strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien Emil Dyrcz i debiutant Miki Wagner. W konkurencji Pistolet standartowy trzecie miejsce zdobył Emil Dyrcz, a Miki uplasował sie na ósmym miejscu, co jest doskonałym wynikiem w debiucie w tej niezwykle trudnej konkurencji. Jeszcze trudniejszą konkurencją okazało sie strzelanie mix, co było nowością dla obu zawodników klubu PAKA-s, w której to konkurencji dostaliśmy sie do finału. Przystąpienie do konkurencji w dyscyplinie trzelectwo szybkie- pistolet olimpijski było dla obu zawodników debiutanckim występem.
Oczywiście mieliśmy też własnych, wiernych do końca kibiców i fanów: Mariola, żona Miki i ich córka Larisa o raz lala Karolina . Dziękujemy Wam!! 29 czerwca 2018 Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń miał zaszczyt po raz drugi przeprowa-dzić  Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony Ambasady RP w Wiedniu,  którego inicjatorem był ponownie jak rok temu  Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie RP        w Wiedniu pułkownik Adam Stępień.                          
Turniej podzielony został na kategorie kobiety, mężczyźni i junior młodszy. W obu kategoriach starszych, ku wielkiej radości uczestników turnieju,  ustanowione zostały rekordy trafień, które potraktowane zostały dla pozostałych uczestników turnieju jako wyzwanie do trzeciego turnieju za rok. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom  i re-kordzistom i jednocześnie zachęcamy wszystkich do propagowania strzelectwa sportowego wśród Polonii i Polaków na całym świecie.

Ku Chwale Oręża Polskiego!

                    


 


 

26 czerwca  zakończyliśmy sezon siatkarski 2017/2018. Teraz już wakacje i sparingi na piasku. A od września zaczyna-my treningi przygotowawcze na XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019.
49th Grand Prix LIBERATION of Plzeń 2018

3 maja 2018 w Czechach odbył się międzynarodowy turniej w zawodach strzeleckich o puchar miasta Pilzno. W zawodach tych wziął udział strzelec Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz, osiągając bardzo dobry wynik 550 punktów w konkurencji pistolet pneumatyczny. W zawodach udział wzięło 712 zawodników z 35 krajów    z całego świata.

Sezon strzelecki 2017/2018Zakończyły się mistrzostwa regionu  Wiedeń ASKÖ 2018 (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) w trzelectwie sportowym z pistoletów pneumatycznych, 🔫 które były jednocześnie zakończeniem sezonu strzeleckiego 2017/2018. Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń zakończył te zmagania WIELKIM SUKCESEM !!! 🏆W zawodach sezonowych Emil Dyrcz zajął w klasie mężczyzn pierwsze miejsce🎖️. W dyscyplinie pistolet pneumatyczny z podpórki Jacek Rozmiarek uplasował się na drugim miejscu 🎖️,  a Agnieszka Kąkol zajeła miejsce szóste. Drużynowo, nie mogąc wystawić pełnego składu,  klub PAKA-s spadł na ostatnie, 10 miejsce. W mistrzostwach Austrii ASKÖ 2018 w Tirolu udział bierze strzelec sportowy PAKA-s Emil Dyrcz zdobywając wraz z drużyną z Wiednia brązowy medal🎖️,   a indywidualnie ukończył zawody  w finale na czwartym miejscu👏.
W mistrzostwach regionalnych w Wiedniu w pierwszym dniu zawodów w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy Emil Dyrcz wywalczył drugie miejsce🎖️,     a Jacek Rozmiarek, w konkurencji pistolet pneumatyczny   z podpórki zdobył brązowy medal🎖️. Agnieszka Kąkol        i Katarzyna Michalska w swoim debiucie zajmują kolejno czwarte i piąte miejsce👏. W drugim dniu mistrzostw      w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy       w klasie mężczyzn Emil Dyrcz  zdobywa srebrny medal🎖️, a Jacek Rozmiarek zajmuje miejsce w grupie top ten. Agnieszka Kąkol strzela jako debiutantka w klasie kobiet zajmując siódme miejsce, co dało  klubowi PAKA-s możliwość klasyfikacji drużynowej, który w grupie 11 drużyn zajął 9 miejsce🏆.👏👏👏👏💪💪👍👍🤸‍♀️🤸‍♂️📢📢📢📯😁😁😎

Ostani  dzień zawodów tych mistrzostw to  zawody w strzelaniu z karabinków pneumatycznych. W barwach Polonijnego Klubu Aktywności Sporowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń  stanął do zawodów Bogdan Ślęczka. Trzeba niezwykłej odwagi i pasji, aby po 35 latach przerwy, po bardzo krótkim przygotowaniu stanąć do walki w mistrzostwach z najlepszymi w regionie.
                                                     

 

Dzień

 

Żołnierzy

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.                                  W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. (tropemwilczym.pl)

W tym samym roku, 1 marca, pierwszy Bieg Tropem Wilczym poza granicami Polski odbył się po raz pierwszy w Wiedniu. "Upominamy się o Was" i  "Jeden biegacz dla jednego Żołnierza Wyklętego" to były hasła tego biegu.

W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.(tropemwilczym.pl)

Wyklętych

Międzynarodowe zawody strzeleckie w Ruśe, Słowenia 2018.

W dniach od 12 do 14 stycznia 2018 roku, w miejscowości Ruśe, w Słowenii, odbyły sie 24 międzynarodowe zawody strzelckie  z broni pneumatycznej. W zawodach z pistoletów pneumatycznych, przez dwa dni, walczył strzelec sportowy klubu PAKA-s   Emil Dyrcz, jako jedyny zawodnik występujący w barwach Polski. W równym szeregu z zawodnikami kadry narodowej Japonii, Serbii, Słovenii, Chorwacji, Bułgarii  i wiele bardzo mocnych klubów strzeleckich z innych krajów, osiągnął dobry wynik na tym poziomie zawodów. Emilowi towarzyszły dwie osoby z klubu PAKA-s, jako obsługa techniczna i management.
 


Spotkanie opłatkowe klubu PAKA-s 2018

W dniu 8 grudnia 2017 roku, w polskim lokalu w Wiedniu "Cafe Kandl" odbyło się spotkanie opłatkowe naszego klubu. Błogosławieństwa udzielił i opłatki ufundował  ksiądz rektor Wojciech Kucza. W spotkaniu uczestniczył Gość  Honorowy, Konsul Ambasady RP w Wiedniu, Pani Marzena Kusik. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze przy doskonale zorganizowanej i smacznej kuchni i sympatycznej obsłudze "Cafe Kandl".

Austriacka Polonia na XVIII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych 2017

w Toruniu

 Światowe Igrzyska Polonijne to wydarzenie sportowe z niecierpliwością wyczekiwane przez Polonię z całego świata. Nie inaczej było i tym razem,         a były to XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017 i odbyły  sie  one właśnie w Toruniu, w dniach od 29 lipca  do 6 sierpnia 2017 r.  Kilkadziesiąt osób ze środowiska  Polonijnego z Austrii, wraz  z  rodzinami, zgłosiło swój udział       w tej imprezie. Aby godnie reprezentować Polonię austriacką podczas tych Igrzysk, sportowcy z klubów polonijnych w Austrii postanowili zjednoczyć swoje siły, a z inicjatywą współpracy wystąpiło stowarzyszenie Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii.

Zaproszenie zostało skierowane do klubów sportowych zrzeszonych        i nie zrzeszonych w tej organizacji, jak również do osób indywidualnych. Pierwsze spotkanie prezesów i przedstawicieli polonijnych klubów sportowych  w Wiedniu, oraz  Forum Polonii, odbyło się na początku grudnia 2016r.

Na spotkaniu tym pozytywnie oceniona została inicjatywa współpracy i wszyscy obecni na spotkaniu zadeklarowali swoją gotowość do wykonania poszczególnych  zadań. Były to kluby sportowe zrzeszające Polonię austriacką - Bizony, Polonia F.C.Wien, FC Polska Wien, Polskie Towarzystwo Sportowe, SKV Sobieski Wien, Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien. Podczas wspólnych spotkań, które odbywały się regularnie od grudnia 2016 roku zdecydowano o wyborze i wzorze  koszulek, czapeczek, chust dla całej grupy i flagi reprezentacyjnej Polonii Austria.  Kilka osób   z poszczególnych klubów zaangażowało swój czas w organizacje zamówień  i sprowadzenia gadżetów dla uczestników igrzysk. Zgłoszono kandydatów i demokratycznie wybrano chorążego , którego zadaniem było, w czasie uroczystości otwarcia  igrzysk wprowadzenie całej grupy Polonii Austria, niosąc austriacką flagę. Chorążym wybrana została zawodniczka klubu PAKA-s, strzelec sportowy Agnieszka Kąkol. Po raz pierwszy również, demokratycznie wybrany został kierownik grupy, którego zadaniem było reprezentowanie całej Polonii Austriackiej     w kontaktach z organizatorem igrzysk Wspólnotą Polską i władzami miejscowymi w Toruniu.

Kierownikiem grupy wybrany został Andrzej Lech, prezes stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Sportowe, olimpijczyk, wieloletni działacz polonijny       w Austrii, zasłużony dla sportu polonijnego. Atmosfera podczas całej imprezy w Toruniu była wyśmienita. Polonia austriacka, dzięki jednakowym strojom,    na których po raz pierwszy umieszczone zostało nowe logo Polonia Austria, była doskonale rozpoznawalna i widoczna w trakcie sportowej rywalizacji oraz w czasie spotkań integracyjnych w wiosce olimpijskiej. Łącznie sportowcy polonijni z Austrii zdobyli 9 medali złotych, 18 medali srebrnych i 15 medali  brązowych, co uplasowało nas na 9 pozycji w klasyfikacji generalnej Polonusów z dwudziestu sześciu państw z całego świata.  Aby podsumować Letnie Igrzyska Toruń 2017,  reprezentanci Polonii austriackiej spotkali się w dniu 14 października 2017 r. na wspólnym grillu. W miłej atmosferze wspólnej biesiady, występując po raz ostatni w swojej roli kierownika grupy Polonia Austria na XVIII Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017 Andrzej Lech podziękował wszystkim za udział w rywalizacji sportowej podczas Igrzysk.  

Wręczone  zostały też dyplomy dla  zdobywczyni oraz zdobywcy największej ilości  medali,   oraz dla rodziny, która wygrała klasyfikację medalową. Wszyscy chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, upamiętniających całe wydarzenie i będących podsumowaniem sportowych zmagań w Toruniu. Historyczny sukces pierwszej, wspólnej organizacji udziału sportowej Polonii austriackiej w Światowych  Igrzysk  Polonijnych  wyznaczył godny kontunuowania kierunek na przyszłość, czego z nadzieją oczekujemy.

 

Wiedeń, 04.11.2017

Tekst: Agnieszka Kąkol, Emil Dyrcz


14 października 2017 roku w Wiedniu, odbyło sie spotkanie "Po-Igrzyskowe" dla uczestników XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017. Odbyło sie ono w sympatycznej karczmie "Hubertus-Stadl", a przybyli na nie  zawodnicy klubów polonijnych, którzy brali udział w igrzyskach i sympatycy sportów polonijnych. Spotkanie poprowadził Andrzej Lech, któremu na  czas trwania  igrzysk, drogą demokratycznych wyborów, powierzona została funkcja kierownika grupy Polonia Austria.
Wyróżnieni zostali medaliści, a zdobywcom największej ilości medali złotych wręczone zostały dyplomy uznaniowe. Dodatkowo do każdego dyplomu dołączona została okolicznościowa kartka pocztowa II Biegu Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń 2017, wydana przez Pocztę Polską, a wręczył je prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz. Zawodnicy Klubu PAKA-s zdobyli kilka medali,       w tym dwa złote, które w znacznym stopniu  wpłynęły na klasyfikacje medalową Polonii Austria. Całośc przebiegła w sympatycznej, miłej i wesołej atmosferze przy gorących daniach, doskonale przygotowanych przez obsługę karczmy  na wolnym ogniu. Zorganizowana została też akcja pomocy dla ofiar huraganu w Polsce, która potrwa do końca października 2017roku. Szczegóły dla zainteresowanych u Andrzeja Lecha. Omówione zostały wstępnie dalsze aktywności środowisk sportowych Austrii na zbliżające sie Zimowe Igrzyska 2018.

 

                                                           

 

Już po raz drugi do Wiednia wjadą konno i zbrojnie oddziały Chorągwi Husarskich z Polski. W muzeum historii wojska w Wiedniu zorganizowany zostanie pokaz, a dzień póżniej, w godzinach rannych,  zbrojny oddział Husarii wjedzie konno na górę Kahlenberg, aby wziąć udział w uroczystościach 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i uroczystościach dożynkowych. Wszystko to udało sie po raz drugi zorganizować dzięki ścisłej współpracy Forum Polonii z Atache Wojskowym i Lotniczym przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Klub PAKA-s ma również swój mały wkład w organizacje tego wydarzenienia. Zapraszamy.

 

 

 

Udział i medalowy wkład zawodników klubu PAKA-s            

                                   w  XVIII Letnich Igrzysk ach Polonijnych Toruń 2017

  Zawodnicy klubu PAKA-s biorący udział w igrzyskach startowali w konkurencjach: pływanie, lekka atletyka, nordick walking, bowling, tenis stołowy i strzelectwo.  Dwa złote , jeden srebrny   i dwa brązowe medale to nasz wkład do ogólnej klasyfikacji medalowej zawodników z Austrii.

 Zawody strzeleckie odbywały sie na strzelnicy Bractwa Kurkowego w pieknej scenerii Fortu VI.

Dodatkowym, prestiżowym zwycięstwem było zdobycie tytułu Króla Kurkowego przez prezydenta  klubu PAKA-s Emila Dyrcza, przy czym tytuł  rycerza Króla Kurkowego wywalczył również strzelec klubu PAKA-s  Stanisław Popek.

Zawody strzeleckie to w sumie cztery konkurencje: pistolet pneumatyczny, karabin pneumatyczny, pistolet małokalibrowy bocznego zapłonu i karabinek bocznego zapłonu.

We wszystkich tych konkurencjach trzeba było walczyć z bardzo silną obsadą zawodników i zawodniczek z innyc grup Polonii Świata. Zdobycie medalu nie było rzeczą łatwą. Już miejsce w pierwszej dziesiątce można zakwalifikować jako duży sukces. Ale jeden złoty medal na konto Polonii Austria został zdobyty.


W ramach bankietu                             "Uczestnicy dla organizatorów", niespodzianką była obecność rycerzy z Błękitnej Chorągwi Husarskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którym towarzyszył gość honorowy, dr. Radosław Sikora, historyk, autor wielu książek i albumów o Husarii i histori Rzeczypospolitej.

Była to pierwsza, a zatem historyczna obecność dumy Polskiego Oręża, Polskiej Husarii w Igrzyskach Polonijnych. 

Rekonstruktorzy z gościem honorowym przybyli na zaproszenie prezydenta Polonijnego Klubu Aktywnośći Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien.

 

 

  

Uroczystość otwarcia XVIII Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017

Uroczystość otwarcia Igrzysk Polonijnych to piękny moment tej imprezy, w którym nie może zabraknąć żadnego uczestnika. Uroczysty wmarsz ekip sportowych Polonii z najdalszych zakątków świata transmitowany jest przez telewizję na cały świat.    Na tegorocznych letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu chorążym, niosącym  flagę z barwami narodowymi Austrii, kraju, z którego przyjechaliśmy, Polonia Austria,   wybrana została Agnieszka Kąkol, strzelec klubu PAKA-s.

 

 

Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Panem Stanisławem Karczewskim.

 

Spotkanie z Damą Orderu Orła Białego Panią Ireną Szewińską.


Irena szewińska, Lekkoatletka, Mistrzyni, siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich.


I Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony Ambasady RP w Wiedniu

23 czerwca 2017 roku Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Pan płk. Adam Stępień,                                  wspólnie z Polonijnym Klubem Aktywności Sportowych - Strzelectwo Sportowe PAKA-s w Wiedniu zorganizował historyczny                     " I Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony w Wiedniu". Turniej został podzielony na kategorie kobiety, mężczyźni i junior młodszy. Jak wielkim powodzeniem zakończyły się zmagania o najlepszego strzelca sportowego Ambasady RP w Wiedniu niech świadczy fakt, że zapowiedziano już jego cykliczność.  

  

Międzynarodowy turniej strzelecki Grand Prix Novi Sad , Serbia.

Po raz kolejny strzelcy PAKA-s wzięli udział w międzynarodowych zawodach z kalendarza ISSF. Tym razem pojechaliśmy do Serbii, walczyć o puchar miasta Novi Sad.  Strzelcy Emil Dyrcz i Stanisław Popek stanęli do walki z najlepszymi strzelcami świata strzeleckiego osiągając oczekiwany wynik.

 
 
 

III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej                w Bratysławie, 13.maja 2017.

Zwycięzcą III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej Bratysławie   został tym razem zawodnik Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń

Jacek Rozmiarek. 

Tym razem puchar powędrował do Wiednia.

                                    Gratulacje dla Jacka i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa.

                                                                              Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zawodów.                                          

 

 


7. maja 2017 roku, Mauthausen w Austrii.                                                      72. rocznica wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen.

Chwila zadumy między zawodami a treningiem, codziennością dnia. Pamięć i Hołd pomordowanym, myśli przeplatane niedowierzaniem, lista nie kończących się pytań.

Delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń i sympatycy składają Hołd     i wiązankę kwiatów  pomordowanym w obozie koncentracyjnym Mauthausen.

  

8. Wiosenny Biathlon IPA Chorzów 2017.

29 kwietnia 2017 zawodnicy sekcji biegowo-strzeleckiej klubu PAKA-s po raz kolejny wzięli udział  w 8. Wiosennym Biathlonie IPA Chorzów 2017. Małgorzata zajęła trzecie miejsce klasie kobiet, Kati osiągnęła świetny wynik w strzelaniu z pistoletu Glock  i pistoletu maszynowego UZI. Biathlon składa się z wielu konkurencji, takich jak bieg, strzelanie, pchnięcie kulą, skok w dal     z miejsca, rzut granatem, pompki, brzuszki. Już po raz trzeci z inicjatywy klubu PAKA-s wybrano Miss Biathlonu.

 Zwycięzcom i uczestnikom, oraz organizatorom serdecznie gratulujemy.

 Piszemy historię.

ASKÖ Mistrzostwa Regionu Wiedeń 2017. Strzelcy Klubu PAKA-s, wpisali się w te mistrzostwa jako pierwszy w historii strzelectwa Austrii Polonijny klub sportowy, zajmując wysokie lokaty i zdobywając medale. W nowej konkurencji strzeleckiej w postawie  tzw. "Auflage" drużynowo strzelcy PAKA-s uplasowali się na trzecim miejscu. Gratuluję wszystkim zawodnikom.                                                         Ze strzeleckim pozdrowieniem, z austriackim pozdrowieniem "Schützen heil"!

 
Po raz pierwszy w historii sportów strzeleckich Austrii, w Wiedniu, w zawodach sezonu strzeleckiego 2016/2017 ASKÖ, w konkurencji pistolet pneumatyczny bierze udział drużyna POLSKA,  złożona z zawodników  klubu PAKA-s. Jest to historyczny moment nie tylko dla polonijnego klubu PAKA-s, ale również dlatego, że w historii sportów strzeleckich Austrii, nie jest znany przypadek istnienia i występu polskiego  klubu strzeleckiego.

 
 

 

  
 
 

 

                               GRAND PRIX WIELICZKA 23-26.02.2017

 

 
  

Strzelcy PAKA-s na międzynarodowych zawodach w Pilzno-Czechy, styczeń 2017.

 
 

 
Klub PAKA-s wystąpił do Wspólnoty Polskiej z projektem:

 

I Polonijne Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Sportowym – „Sokół 2017”.

 

 

 

 

 


 Wspieramy Mateusza !!!

Mateusz musi pojechać na mistrzostwa świata na Hawaje !!!


20.10.2016.

Mateusz jest już na Hawajach. Powodzenia!!! 11 WRZEŚNIA 2016, na górze Kahlenberg, przy uroczystościach 333 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, 30-lecia wizyty Papieża Jana Pawła II Św. na górze Kahlenberg i obchodach corocznych uroczystości dożynkowych odbędzie się uroczyste zakończenie Biegu Pocztyliona Kraków-Wiedeń. Po południu, między godz. 14:00 a 16:00 na pobliskiej łączce Elisabethwiese, odbędzie się pokaz walki Husarzy. Po 333 latach, na górze Kahlenberg usłyszymy znowu szczęk i zoba-czymy Potęgę i Chwałę Oręża Polskiego. Organizatorami pokazu są Forum Polonii         i Polonijny Klub Aktywnośći Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

 


 

 11 lipca 2016 roku w centrali Poczta Polska SA w Warszawie  odbyło się spotkanie zarządu Klubu PAKA-s  i   Komitetu ds. Sportu            i Turystyki Poczta  Polska SA.   W spotkaniu uczestniczyli: Pan Krzysztof Górski, Przewodniczący Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SAPani Jolanta Kuraszyk, v-ce Przewodnicząca Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska  SA, koordynator ekipy biegaczy Poczty Polskiej Roman Piątek z Krakowa i Prezydent Klubu PAKA-s  Emil Dyrcz.  Rozmowy dotyczyły współpracy w organizacji "Biegu Pocztyliona"  Kraków -Wiedeń. Więcej informacji o biegu  w zakładce pod tym samym tytułem.

 

Na zdjęciu Pani Jolanta Kuraszyk, v-ce Przewodnicząca Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SA, koordynator ekipy Poczty Polskiej Roman Piątek i Prezydent Klubu PAKA-s Emil Dyrcz .

Na zdjęciu Pan Krzysztof Górski, Przewodniczący Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SA, koordynator ekipy Poczty Polskiej Roman Piątek i Prezydent Klubu PAKA-s Emil Dyrcz.


Wycieczka w polskie Tatry, maj 2016

 

 


 

Trening strzelecki z broni palnej, Wiedeń, maj 2016.

 

KZ  Mauthausen   Austria.      15 maja 2016.

71 rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Delegacja PAKA-s bierze udział w uroczystościach. Złożono wieniec pod Pomnikiem Narodowym dla uczczenia pomordowanych.                                             Nigdy nie wolno nam o nich zapomnieć.

  

 

Bratysława 16 kwietnia 2016.

Drugi amatorski turniej tenisa stołowego pod patronatem i czynnym udziałem Konsula RP w Republice Słowackiej Jacka Doliwy wraz z małżonką. Turniej został zorganizowany przez Polonię Słowacką.

PAKA-s bierze czynny udział. Wspaniała atmosfera, mocny poziom , warte naśladowania.

 

 


 

 


 


 

Mateusz Tylek 13.03.2016. Myślenice.

Rekord życiowy 10km 34,48.


 

 

 


XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Podkarpacie 2016

Zawodnicy PAKA-s Małgorzata Kalvoda i Emil Dyrcz biorą aktywny udział w zawodach.

 

Małgorzata Kalvoda zdobyła srebrny medal w konkurencji Nordic Walking.

 

Emil Dyrcz startował z mniejszym powodzeniem w konkurencji biathlon.


 


 


 

Uczciliśmy bohaterów, obrońców Lwowa.


 11 grudnia, roku pańskiego 2015 odbyło się w Wiedniu pierwsze spotkanie opłatkowe Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych Strzelectwo-Sportowe Wiedeń.

Rozdane zostały świadectwa zrzeszenia i certyfikaty V.I.P.. Powitano gości z Polski.
Z wielką radościa powitano deklarację partnerstwa Podolskiego Regimentu Odprzodowego, czyli Małopolskiej Chorągwi Husarskiej z klubem PAKA-s. 

 HUSARIA jest z nami,  vivat Husaria !!!!

Opłatkiem połamał się z nami ksiądz z "najwyższej półki", ks. Roman Krekora  z koscioła na górze Kahlenberg       pod Wiedniem.
Odśpiewano tradycyjnie kolędy, a potem polano napój zaufania, tajemnicą okryty własny produkt Leszka herbu Kazimierz Zając, tzw.
"Zającówka".

Wielkim talentem organizacyjnym i zgraniem zespołowym wykazali sie wszyscy zrzeszeni w klubie PAKA-s, z czego jestem ogromnie dumny i niniejszym wyrażam wielkie uznanie i podziękowanie.
Również wielkie podziękowanie dla Leszka Zająca za przygotowanie i udostępnienie lokalu i wspaniały napój zaufania.

Ksiadz Roman Krekora CR

Spotkanie oplatkowe 11.12.2015

Wspólne kolędowanie

Śpiewanie kolęd akompaniował na gitarze Kuba

Podziękowanie dla Ks. Romana Krekory za udział w spotkaniu opłatkowym

Tajemicą produkcji okryta "Zającówka"

Lekka atletyka, rzut oszczepemTrening SKIKE

Trening SKIKE

trening SKIKE

Sekcja strzelectwo sportowe

Sekcja strzelectwo sportowe

Koncentracja, precyzja.

Ćwiczenie postawy strzeleckiej