PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                                   Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

Aktualne wiadomości

W dniu 13 października 2018 rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do władz miasta Wiedeń:                                   "O ponowne wydanie zgody na budowe i odsłonięcie pomnika króla Jana III. Sobieskiego na wiedeńskim Kahlenbergu"

Podpis pod petycją może złożyć każdy zameldowany mieszkaniec Wiednia, króry ukończył 16 lat, niezależnie od płci i narodowości.

                                                


SPORT POLONIJNY W AUSTRII DOTARŁ NA SALONY

Na zaproszenie konsula generalnego Ambasady Rzeczy-pospolitej Polskiej w Wiedniu, który od niedawna  objął to stanowisko, przybyli do budynku Ambasady RP prezesi     i przedstawiciele aktywnych, sportowych Klubów Polonijnych w Austrii, przedstawiciele mediów oraz osoby chętne do zaanagżowania się w działalność sportową, które nie sprecyzowały bliżej swojej przynależności organi-zacyjnej. A spotkanie miało na celu przede wszystkim  zapoznanie się działaczy spor-towych i nie tylko z konsulem generalnym, omówienie sytuacji i kon-dycji Sportu Polonijnego w Austrii oraz omówienie uczestnictwa Polonii Austriackiej w Letnich Igrzyskach Polonijnych 2019, które mają odbyć się w Gdyni.
Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele i członkowie klubów: Klub Sportowy Badming-tona „Bizon”, Klub Sportowy Piłka Halowa FC Wien, Klub Szermierzy Wiedeń, Klub Sportowy PAKA-s Wiedeń-Strzelectwo Sportowe, media i orga-nizator biegów Polonika, Klub Sportowy przy Rodzinach Katolickich, Klub Sportowy Siatkówka – Polskie Towarzystwo Sportowe, Klub Piłkarski SKV Sobieski Wien, Organizacja Dachowa skupiająca między innymi Kluby Sportowe Forum Polonii, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Związek Harcerstwa Polskiego w Wiedniu, Klub Sportowy przy Związku Polaków w Górnej Austrii, Klub Sportowy przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii.
Na wstępie zebrani przedstawili krótko dotychczasową harakterystykę i działalność swoich organizacji, po czym przyjęli oficjalną deklarację konsula generalnego, Pana Bartłomieja Rosika o aktywnym włączeniu się w życie Sportu Polonijnego w Austrii, wsparciu na każdym możliwym szczeblu organizacyjnym w Austrii i Polsce włącznie z wsparciem finansowym dla imprez sportowych Polonii Austriackiej.  Jest to zaskakująca NOWOŚĆ      w historii Sportu Polonijnego w Austrii. Ważną częścią spotkania było przedstawienie konsulowi generalnemu relacji z V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy który odbył sie w Warszawie w dniach 20-23 września 2018, a w którym udział wzięli też przedstawiciele aktywnie działających klubów sportowych w Austrii - obecni na sali.
Odczytana została lista rekomendacyjna, którą w czasie zjazdu w Warszawie przygotowali    uczestnicy Forum Sportu i Turystyki Polonijnej po zapoznaniu się z przed-stawionym Kalendarium wydarzeń sportowych, przygotowanych przez Stowarzyszenie „Wspolnota Polska” wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim.
Na szczególną uwagę zasługuje w tych rekomendacjach   punkt mówiący o rozszerzenie współpracy Polonijnych Organizacji Sportowych ze Związkami Sportowymi w Polsce, mające na celu ścisłą współpracę między tymi organizacjami włącznie z możliwością powoływania sportowców polonijnych do kadry narodowej Polski we wszystkich dyscyplinach sportowych. Ten wniosek złożony został przez delegata niezależnego klubu sportowego z Austrii. Rolę koordynatora w tej sprawie ma objąć Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski.
Na prośbę konsula generalnego uczestnicy spotkania przedstawią do końca listopada dwa do czterech punktów z listy rekomendacyjnej, które ich zdaniem będa ważne dla sportu polonijnego w Austrii.
Tymi sprawami zadeklarował  zająć się osobiście Konsul Generalny RP W Wiedniu Pan Bartłomiej  Rosik. Uczestnicy przyjęli programowo następne spotkanie w styczniu 2019r., na którym wyłoniony zostanie komitet organizacyjny XIX Letnich Igrzysk Polonijnych 2019 w Gdyni.
Konsulowi przedstawiony został też przebieg ostatniej organizacji wyjazdu Polonii Austriackiej na Igrzyska Letnie w Toruniu i Igrzyska Zimowe w Krynicy. System wyboru kierownika ekipy, chorążego czy projektowanie  i wybór ubiorów dla ekipy zdał egzamin na najwyższym poziomie, co powinno być wytycznym do następnego zorganizowa-nego wyjazdu ekipy Sportowej Polonii z Austrii.
Poruszony został też temat prawidłowego nazewnictwa imprez i określania środowisk w języku polonijnym – „Igrzyska Polonijne” a nie „Olimpiada Polonijna!” , „Polacy zza Granicy Wschodniej” a nie „Polonia ze Wschodu”. Zwrócono też uwagę na często nieprawidłowe nazewnic-two Grup Polonijnych  reprezentujących środowiska Polskie z  danego kraju zamieszkania, np. powinno być „Polonia Austria” a nie „Austria” zwłaszcza, gdy na ubiorach umieszczane są symbole czy godła narodowe.
Następne spotkanie odbędzie sie w styczniu. O wynikach obrad będziemy informowac obszernie. Zapraszamy wszystkich zrzeszonych i nie zrzeszonych sportowców do aktywnego włączenia się w sport polonijny w Austrii!

6 października 2018r, w ramach działalności patriotyczno-kulturalno-religijnej wzięliśmy po raz kolejny udział w Zaduszkach Narodowych organizowanych przez organizację Dzieci Serc w Radziechowach koło Żywca na górze Matyska. Podczas tych uroczystości sypany jest Kurhan Pamięci  ziemią z miejsc, gdzie w różnych okresach dziejów naszej historii ginęli Polacy w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Zawieźliśmy już tam ziemię ze zbocza góry Kahlenberg w Wiedniu, po którym w 1683 rycerstwo Polskie, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego podążało do bitwy, aby rozgromić najazd Osmańskiej armii zagrażającej całej Europie. W tym roku zawieźliśmy ziemię z cmentarza w Krems/Stein nad Dunajem w Austrii, gdzie pochowani są żołnierze Armii Krajowej, członkowie grupy konspiracyjnej organizacji STRAGAN, zdradzonych i zamordowanych na 23 dni przed zakończeniem II Wojny Światowej 15 kwietnia 1945 roku.. Zawieźliśmy też ziemię z grobu bohaterskich lotników, którzy w roku 1943 będąc więżniami wojennymi, porwali Niemcom samolot bombowiec szturmujący i ucie-kali na południe. To zupełnie nowo odkryta historia, która jest jeszcze w stadium ustalania dokładnych okoliczności zdarzenia. Byliśmy też świadkami inscenizacji uratowania króla Jana Kazimierza przez górali Żywieckich w czasie potopu szwedzkiego, oraz obrone wsi Żywieckiej przed Szwedami.                                                                               Cześć i Chwała Bohaterom!
POLSCY PILOCI porywają Niemcom bombowiec!
Na ślad tej sensacyjnej historii z IIWŚ wpadł Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu pułkownik Adam Stępień. Historia ta,  potwierdzona dokumentacją          z archiwum GeStaPo i archiwum Wojska Polskiego mówi o dwóch oficerach , którzy jako piloci w  czerwcu  1942 wraz z innymi samolotami wystartowali             z Anglii z zadaniem zbombardowania  Lipska (Leipzig).  Ich bombowiec został zestrzelony przez obrone przeciwlotniczą. Z zestrzelonego bombowca wyszli cało, po czym trafili jako więźniowe do pracy na lotnisku wojskowym w Grazu.
W sierniu 1943 udało im się przejąć i porwać samolot niszczycielsko-bombardujący Ju-88 A4. Po wystartowaniu bombowca skierowali się w kierunku południowym aby dotrzeć do Sycylii. W okolicach Klagenfurt prawdopodobnie w wyniku ostrzelania przez obronę przeciwlotniczą samolot rozbił sie i spłonął na okolicznej górze. Nikt nie przeżył. Ich ciała złożone zostały w grobie na pobliskim małym cmentarzyku. Grobem tym do niedawna opiekował sie Austriacki Czarny Krzyż. Dzieki szybkiej działalności Attache Obrony, Pana płk. Stępnia udało się uchronić ten grób przed likwidacją. Ministerwstwo Spraw Wewnętrznych Austrii zakwalifikowało ten grób do ofiar IIWŚ. W ten sposób będzie można do końca wyjaśnić okoliczności tego wydarzenia, którego świadkowie żyją do dzisiaj, jak również odnaleźć rodziny poległych. Czy uda sie odnaleźć rodziny naszych bohaterów?, kim była trzecia osoba, która znajdowała się w rozbitym i spalonym bombowcu?, czy jest pochowana w tym samy grobie?, czy dojdzie do exchumacji poległych aby mogli powrócić do Ojczyzny?,  czy ich rodzinne domy znajduja się na terenach  obecnej Polski? Śledztwo trwa. Tymczasem z mogiły zabrana została garść ziemi, która dosypana będzie do Kurhanu Pamięci na górze Matyska koło Żywca w czasie uroczystości Zaduszek Narodowych w dniu 6 października 2018r.
Wielkie słowa uznania kierujemy do pana pułkownika Adama Stępnia, Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu, który nie tylko z racji pełnionej funkcji, ale z żołnierskiego obowiązku i serca poszedł śladem tej historii, aby wyjaśnić ją do końca i oddac należyty Hołd i Pamięć poległym.
Cześć i Chwała Bohaterom!

P.S. Z uwagi na trwające śledztwo, okoliczności i miejsca zdarzenia zostały zmienione.

Dane bombowca Ju-88 A4:
-dwusilnikowy tłokowy
-rozpiętośc 18m
-prędkość maxymalna 510km/h
-zasięg 2.499km
-długośc 15m
-silnik dwunastocylindrowy
-typ bombowiec/ niszczycielBIAŁO CZERWONA na górze Schöckl w Austrii w 100 rocz-nicę odzyskania Niepodległości przez Polskę!
Dzisiaj, 29 wrze-śnia 2018 na górze Schöckl w Austrii (ca. 1500m npm) odbyła się druga edycja extremalnego biegu górskiego SCHÖCKL-XTRAIL KONDITION - KRAFT - AUSDAUER - ORIENTIERUNG – LAUFEN. Aby uczcić setną rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, pod kryptonimem „Husaria” czynny udział w biegu wzięli przybyli prosto z Gdyni oficerowie z Akademii Marynarki Wojennej im. Boha-terów Westerplatte, oraz inni, w tym jeden uczestnik przybyły na tę okazję wprost ze Szkocji. Na miejsce przybył również Attache Obro-ny przy Ambasadzie RP w Wiedniu płk. Adam Stępień, który udeko-rował uczestników biegu i osoby towa-rzyszące specjalnymi na te okazję wykonanymi w limitowanej edycji medalami „100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
W tym międzynarodowym biegu udział wzięli zawodnicy z Austrii, Polski, Ukrainy i USA. Biegaczom z Polski towarzyszli członkowie Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz udekorował ucze-stników pamiątkowym medalem III Biegu Pocztyliona, który w te-macie poświęcony był również 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
„Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  [...] Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć po-noszenia za nia ofiar. Patriotyzm to również umiłowanie i pie-lęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością”
Powyższe słowa i Biało Czerwona, powiewająca na wietrze na górze Schöckl w Austrii skłaniają do zadumy i refleksji oraz wielkiego szacunku dla Patriotyzmu. Tego Patriotyzmu.
W dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie od-był się V Światowy Zjazd Po-lonii i Polaków z Zagranicy. W zjeździe tym, jako delegat z listy senackiej miałem moż-liwość wziąć udział w obra-dach Światowego Forum Sportu i Turystyki Polonijnej reprezentując przy tym jako prezes Polonijny Klub Aktywności Spor-towych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Obrady odbywały się w Centrum Olimpijskim PKOl a przewodniczył im Ambasador dr. Witold Ryb-czyński. W obradach wzięli też udział przedstawi-ciele Wspólnoty Polskiej i rządu. Dokonana została analiza sytuacji Sportu Polonijnego i Turystyki na świecie, oraz wskazane zostały kierunki ich rozwo-ju. W czasie obrad miałem okazję poruszyć temat finansowania Klubów Polonijnych poza granicami Polski, sprawę reprezentowania polonijnych śro-dowisk sportowych w parlamencie RP, oraz sprawę zawiązania współpracy między Polonijnymi Klubami Sportowymi a Polskimi Związkami Sporto-wymi, takimi jak PZPN czy PZSS. Współpraca ta miałaby dawać możliwość promowania talentów sportowych ze środowisk polonijnych z możliwo-ścią powoływania tych sportowców do kadry na-rodowej Polski. Wnioski te zostały ujęte w reko-mendacji w podsumowaniu obrad.Zjazdowi towarzyszyło wiele innych imprez związanych przede wszystkim ze stuleciem odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 16 września 2018 w Wiedniu, nad brzegiem modrego Dunaju, w ramach XXVII Dni Kultury Polskiej 8.09-16.09.2018, odbył sie "Bieg Niepodle-głości" połączony z ro-dzinnym piknikiem inte-gra-yjnym. Organizato-rem imprezy jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii i współorganizatorzy. Już od godziny 14:00 rozpoczął sie turniej piłki plażowej o puchar konsula generalnego RP w Wiedniu. Turniej zorga-nizował Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s a sędzią głównym był Mateusz Stryjski. Wiele radości sprawił dzieciom dmuchany zamek, a właściwie dmuchana żyrafa zorganizo-wana przez Andrzeja Lecha z ramienia Polskiego Towarzystwa Sportowego. Zanim rozpoczął się bieg, zaprezentowana została wystawa "Ojcowie Niepodległości", której dokonał Tadeusz Jaskólski, represjonowany działacz "Solidarności", człowiek o wielkich zasługach w walce o Wolnośc i Niepodległośc Polski. Tuż przed startem odbył sie jeszce mały konkurs z nagrodami, który przeprowadził prezez klubu PAKA-s Emil Dyrcz. Trzeba z dumą podkreślić, że dzieci w wieku szkolnym nie miały żadnego problemu z odpowiedzią na pytania: kiedy Polska odzyskała niepodległość, jak długo nie było Polski na mapie świata, czy jak sie nazywa bieg, który za chwile wyruszy. Brawo rodzi-ce! Do biegu wystartowało ponad pięćdziesiąt biegaczek i biegaczy w różnych kategoriach wiekowych, którzy pobiegli wzdłuż Dunaju w kie-runku budynków Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby po zro-bieniu pętli wrócic do linii startu, co dało dystans o długości 1918 metrów. Po zakończeniu biegu odbyła się dekoracjia zwycięzców turnieju piłki plażowej, której dokonał konsul generalny RP w Wiedniu Pan Bartłomiej Rosik i prezes Forum Polonii Pani Teresa Opalińska-Kopeć. Pierwsze miejsce przypadło drużynie "Reszta Świata" , drugie miejsce zajęła drużyna "Kwartet", a trzecie miejsce wywalczyła sekcja siatkarska klubu PAKA-s, czwarte miejsce zajęli "Niki i spółka" a piate miejsce przypadło młodzieżowej drużynie "Jugend". Imprezę uświetnił pokaz walki szermierczej przez zawodników Polskiego Klubu Szermier-czego w Wiedniu. Świetną oprawę muzyczną do całej imprezy zapewnił nam DJ Krzysztof Czuba. To był piękny dzień dla Polonii w Wiedniu       i jeszcze jeden dzień uczczenia rocznicy odzyskania Polski Niepodległej!
 W niedzielę, 5 sierpnia 2018 roku w Czechach, w miejscowości Bridlićna odbyły się międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym w konkurencjach pistolet standartowy, pistolet standartowy mix i pistolet olimpijski. W zawodach wzięli udział strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien Emil Dyrcz i debiutant Miki Wagner. W konkurencji Pistolet standartowy trzecie miejsce zdobył Emil Dyrcz, a Miki uplasował sie na ósmym miejscu, co jest doskonałym wynikiem w debiucie w tej niezwykle trudnej konkurencji. Jeszcze trudniejszą konkurencją okazało sie strzelanie mix, co było nowością dla obu zawodników klubu PAKA-s, w której to konkurencji dostaliśmy sie do finału. Przystąpienie do konkurencji w dyscyplinie trzelectwo szybkie- pistolet olimpijski było dla obu zawodników debiutanckim występem.
Oczywiście mieliśmy też własnych, wiernych do końca kibiców i fanów: Mariola, żona Miki i ich córka Larisa o raz lala Karolina . Dziękujemy Wam!! 29 czerwca 2018 Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń miał zaszczyt po raz drugi przeprowa-dzić  Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony Ambasady RP w Wiedniu,  którego inicjatorem był ponownie jak rok temu  Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie RP        w Wiedniu pułkownik Adam Stępień.                          
Turniej podzielony został na kategorie kobiety, mężczyźni i junior młodszy. W obu kategoriach starszych, ku wielkiej radości uczestników turnieju,  ustanowione zostały rekordy trafień, które potraktowane zostały dla pozostałych uczestników turnieju jako wyzwanie do trzeciego turnieju za rok. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom  i re-kordzistom i jednocześnie zachęcamy wszystkich do propagowania strzelectwa sportowego wśród Polonii i Polaków na całym świecie.

Ku Chwale Oręża Polskiego!

                    


 


 

26 czerwca  zakończyliśmy sezon siatkarski 2017/2018. Teraz już wakacje i sparingi na piasku. A od września zaczyna-my treningi przygotowawcze na XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019.
49th Grand Prix LIBERATION of Plzeń 2018

3 maja 2018 w Czechach odbył się międzynarodowy turniej w zawodach strzeleckich o puchar miasta Pilzno. W zawodach tych wziął udział strzelec Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz, osiągając bardzo dobry wynik 550 punktów w konkurencji pistolet pneumatyczny. W zawodach udział wzięło 712 zawodników z 35 krajów    z całego świata.

Sezon strzelecki 2017/2018Zakończyły się mistrzostwa regionu  Wiedeń ASKÖ 2018 (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) w trzelectwie sportowym z pistoletów pneumatycznych, 🔫 które były jednocześnie zakończeniem sezonu strzeleckiego 2017/2018. Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń zakończył te zmagania WIELKIM SUKCESEM !!! 🏆W zawodach sezonowych Emil Dyrcz zajął w klasie mężczyzn pierwsze miejsce🎖️. W dyscyplinie pistolet pneumatyczny z podpórki Jacek Rozmiarek uplasował się na drugim miejscu 🎖️,  a Agnieszka Kąkol zajeła miejsce szóste. Drużynowo, nie mogąc wystawić pełnego składu,  klub PAKA-s spadł na ostatnie, 10 miejsce. W mistrzostwach Austrii ASKÖ 2018 w Tirolu udział bierze strzelec sportowy PAKA-s Emil Dyrcz zdobywając wraz z drużyną z Wiednia brązowy medal🎖️,   a indywidualnie ukończył zawody  w finale na czwartym miejscu👏.
W mistrzostwach regionalnych w Wiedniu w pierwszym dniu zawodów w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy Emil Dyrcz wywalczył drugie miejsce🎖️,     a Jacek Rozmiarek, w konkurencji pistolet pneumatyczny   z podpórki zdobył brązowy medal🎖️. Agnieszka Kąkol        i Katarzyna Michalska w swoim debiucie zajmują kolejno czwarte i piąte miejsce👏. W drugim dniu mistrzostw      w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy       w klasie mężczyzn Emil Dyrcz  zdobywa srebrny medal🎖️, a Jacek Rozmiarek zajmuje miejsce w grupie top ten. Agnieszka Kąkol strzela jako debiutantka w klasie kobiet zajmując siódme miejsce, co dało  klubowi PAKA-s możliwość klasyfikacji drużynowej, który w grupie 11 drużyn zajął 9 miejsce🏆.👏👏👏👏💪💪👍👍🤸‍♀️🤸‍♂️📢📢📢📯😁😁😎

Ostani  dzień zawodów tych mistrzostw to  zawody w strzelaniu z karabinków pneumatycznych. W barwach Polonijnego Klubu Aktywności Sporowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń  stanął do zawodów Bogdan Ślęczka. Trzeba niezwykłej odwagi i pasji, aby po 35 latach przerwy, po bardzo krótkim przygotowaniu stanąć do walki w mistrzostwach z najlepszymi w regionie.Klub PAKA-s udekorowany orderami.


Na wniosek Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudzkiego- "Oddział Dunaj"    w Wiedniu, strzelcy Polonijnego  Klubu Aktywności Sportowych - Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien w uznaniu za promowa-nie strzelectwa sportowego i Oręża Polskiego poza granicami Polski, decyzją Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju,  w dniu 18 marca 2018 roku odznaczeni zostali  srebrnymi i brązowymi orderami za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Ku Chwale Oręża Polskiego!

                                                     

 

Dzień

 

Żołnierzy

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.                                  W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. (tropemwilczym.pl)

W tym samym roku, 1 marca, pierwszy Bieg Tropem Wilczym poza granicami Polski odbył się po raz pierwszy w Wiedniu. "Upominamy się o Was" i  "Jeden biegacz dla jednego Żołnierza Wyklętego" to były hasła tego biegu.

W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.(tropemwilczym.pl)

Wyklętych

Międzynarodowe zawody strzeleckie w Ruśe, Słowenia 2018.

W dniach od 12 do 14 stycznia 2018 roku, w miejscowości Ruśe, w Słowenii, odbyły sie 24 międzynarodowe zawody strzelckie  z broni pneumatycznej. W zawodach z pistoletów pneumatycznych, przez dwa dni, walczył strzelec sportowy klubu PAKA-s   Emil Dyrcz, jako jedyny zawodnik występujący w barwach Polski. W równym szeregu z zawodnikami kadry narodowej Japonii, Serbii, Słovenii, Chorwacji, Bułgarii  i wiele bardzo mocnych klubów strzeleckich z innych krajów, osiągnął dobry wynik na tym poziomie zawodów. Emilowi towarzyszły dwie osoby z klubu PAKA-s, jako obsługa techniczna i management.
 


Spotkanie opłatkowe klubu PAKA-s 2018

W dniu 8 grudnia 2017 roku, w polskim lokalu w Wiedniu "Cafe Kandl" odbyło się spotkanie opłatkowe naszego klubu. Błogosławieństwa udzielił i opłatki ufundował  ksiądz rektor Wojciech Kucza. W spotkaniu uczestniczył Gość  Honorowy, Konsul Ambasady RP w Wiedniu, Pani Marzena Kusik. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze przy doskonale zorganizowanej i smacznej kuchni i sympatycznej obsłudze "Cafe Kandl".
Austriacka Polonia na XVIII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych 2017

w Toruniu

 Światowe Igrzyska Polonijne to wydarzenie sportowe z niecierpliwością wyczekiwane przez Polonię z całego świata. Nie inaczej było i tym razem,         a były to XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017 i odbyły  sie  one właśnie w Toruniu, w dniach od 29 lipca  do 6 sierpnia 2017 r.  Kilkadziesiąt osób ze środowiska  Polonijnego z Austrii, wraz  z  rodzinami, zgłosiło swój udział       w tej imprezie. Aby godnie reprezentować Polonię austriacką podczas tych Igrzysk, sportowcy z klubów polonijnych w Austrii postanowili zjednoczyć swoje siły, a z inicjatywą współpracy wystąpiło stowarzyszenie Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii.

Zaproszenie zostało skierowane do klubów sportowych zrzeszonych        i nie zrzeszonych w tej organizacji, jak również do osób indywidualnych. Pierwsze spotkanie prezesów i przedstawicieli polonijnych klubów sportowych  w Wiedniu, oraz  Forum Polonii, odbyło się na początku grudnia 2016r.

Na spotkaniu tym pozytywnie oceniona została inicjatywa współpracy i wszyscy obecni na spotkaniu zadeklarowali swoją gotowość do wykonania poszczególnych  zadań. Były to kluby sportowe zrzeszające Polonię austriacką - Bizony, Polonia F.C.Wien, FC Polska Wien, Polskie Towarzystwo Sportowe, SKV Sobieski Wien, Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien. Podczas wspólnych spotkań, które odbywały się regularnie od grudnia 2016 roku zdecydowano o wyborze i wzorze  koszulek, czapeczek, chust dla całej grupy i flagi reprezentacyjnej Polonii Austria.  Kilka osób   z poszczególnych klubów zaangażowało swój czas w organizacje zamówień  i sprowadzenia gadżetów dla uczestników igrzysk. Zgłoszono kandydatów i demokratycznie wybrano chorążego , którego zadaniem było, w czasie uroczystości otwarcia  igrzysk wprowadzenie całej grupy Polonii Austria, niosąc austriacką flagę. Chorążym wybrana została zawodniczka klubu PAKA-s, strzelec sportowy Agnieszka Kąkol. Po raz pierwszy również, demokratycznie wybrany został kierownik grupy, którego zadaniem było reprezentowanie całej Polonii Austriackiej     w kontaktach z organizatorem igrzysk Wspólnotą Polską i władzami miejscowymi w Toruniu.

Kierownikiem grupy wybrany został Andrzej Lech, prezes stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Sportowe, olimpijczyk, wieloletni działacz polonijny       w Austrii, zasłużony dla sportu polonijnego. Atmosfera podczas całej imprezy w Toruniu była wyśmienita. Polonia austriacka, dzięki jednakowym strojom,    na których po raz pierwszy umieszczone zostało nowe logo Polonia Austria, była doskonale rozpoznawalna i widoczna w trakcie sportowej rywalizacji oraz w czasie spotkań integracyjnych w wiosce olimpijskiej. Łącznie sportowcy polonijni z Austrii zdobyli 9 medali złotych, 18 medali srebrnych i 15 medali  brązowych, co uplasowało nas na 9 pozycji w klasyfikacji generalnej Polonusów z dwudziestu sześciu państw z całego świata.  Aby podsumować Letnie Igrzyska Toruń 2017,  reprezentanci Polonii austriackiej spotkali się w dniu 14 października 2017 r. na wspólnym grillu. W miłej atmosferze wspólnej biesiady, występując po raz ostatni w swojej roli kierownika grupy Polonia Austria na XVIII Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017 Andrzej Lech podziękował wszystkim za udział w rywalizacji sportowej podczas Igrzysk.  

Wręczone  zostały też dyplomy dla  zdobywczyni oraz zdobywcy największej ilości  medali,   oraz dla rodziny, która wygrała klasyfikację medalową. Wszyscy chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, upamiętniających całe wydarzenie i będących podsumowaniem sportowych zmagań w Toruniu. Historyczny sukces pierwszej, wspólnej organizacji udziału sportowej Polonii austriackiej w Światowych  Igrzysk  Polonijnych  wyznaczył godny kontunuowania kierunek na przyszłość, czego z nadzieją oczekujemy.

 

Wiedeń, 04.11.2017

Tekst: Agnieszka Kąkol, Emil Dyrcz


14 października 2017 roku w Wiedniu, odbyło sie spotkanie "Po-Igrzyskowe" dla uczestników XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017. Odbyło sie ono w sympatycznej karczmie "Hubertus-Stadl", a przybyli na nie  zawodnicy klubów polonijnych, którzy brali udział w igrzyskach i sympatycy sportów polonijnych. Spotkanie poprowadził Andrzej Lech, któremu na  czas trwania  igrzysk, drogą demokratycznych wyborów, powierzona została funkcja kierownika grupy Polonia Austria.
Wyróżnieni zostali medaliści, a zdobywcom największej ilości medali złotych wręczone zostały dyplomy uznaniowe. Dodatkowo do każdego dyplomu dołączona została okolicznościowa kartka pocztowa II Biegu Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń 2017, wydana przez Pocztę Polską, a wręczył je prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz. Zawodnicy Klubu PAKA-s zdobyli kilka medali,       w tym dwa złote, które w znacznym stopniu  wpłynęły na klasyfikacje medalową Polonii Austria. Całośc przebiegła w sympatycznej, miłej i wesołej atmosferze przy gorących daniach, doskonale przygotowanych przez obsługę karczmy  na wolnym ogniu. Zorganizowana została też akcja pomocy dla ofiar huraganu w Polsce, która potrwa do końca października 2017roku. Szczegóły dla zainteresowanych u Andrzeja Lecha. Omówione zostały wstępnie dalsze aktywności środowisk sportowych Austrii na zbliżające sie Zimowe Igrzyska 2018.

 

                                                           

 

Już po raz drugi do Wiednia wjadą konno i zbrojnie oddziały Chorągwi Husarskich z Polski. W muzeum historii wojska w Wiedniu zorganizowany zostanie pokaz, a dzień póżniej, w godzinach rannych,  zbrojny oddział Husarii wjedzie konno na górę Kahlenberg, aby wziąć udział w uroczystościach 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i uroczystościach dożynkowych. Wszystko to udało sie po raz drugi zorganizować dzięki ścisłej współpracy Forum Polonii z Atache Wojskowym i Lotniczym przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Klub PAKA-s ma również swój mały wkład w organizacje tego wydarzenienia. Zapraszamy.

 

 

 

Udział i medalowy wkład zawodników klubu PAKA-s            

                                   w  XVIII Letnich Igrzysk ach Polonijnych Toruń 2017

  Zawodnicy klubu PAKA-s biorący udział w igrzyskach startowali w konkurencjach: pływanie, lekka atletyka, nordick walking, bowling, tenis stołowy i strzelectwo.  Dwa złote , jeden srebrny   i dwa brązowe medale to nasz wkład do ogólnej klasyfikacji medalowej zawodników z Austrii.

 Zawody strzeleckie odbywały sie na strzelnicy Bractwa Kurkowego w pieknej scenerii Fortu VI.

Dodatkowym, prestiżowym zwycięstwem było zdobycie tytułu Króla Kurkowego przez prezydenta  klubu PAKA-s Emila Dyrcza, przy czym tytuł  rycerzy Króla Kurkowego wywalczyli również strzelcy klubu PAKA-s Mariusz Michalski  i Stanisław Popek.

Zawody strzeleckie to w sumie cztery konkurencje: pistolet pneumatyczny, karabin pneumatyczny, pistolet małokalibrowy bocznego zapłonu i karabinek bocznego zapłonu.

We wszystkich tych konkurencjach trzeba było walczyć z bardzo silną obsadą zawodników i zawodniczek z innyc grup Polonii Świata. Zdobycie medalu nie było rzeczą łatwą. Już miejsce w pierwszej dziesiątce można zakwalifikować jako duży sukces. Ale jeden złoty medal na konto Polonii Austria został zdobyty.


W ramach bankietu                             "Uczestnicy dla organizatorów", niespodzianką była obecność rycerzy z Błękitnej Chorągwi Husarskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którym towarzyszył gość honorowy, dr. Radosław Sikora, historyk, autor wielu książek i albumów o Husarii i histori Rzeczypospolitej.

Była to pierwsza, a zatem historyczna obecność dumy Polskiego Oręża, Polskiej Husarii w Igrzyskach Polonijnych. 

Rekonstruktorzy z gościem honorowym przybyli na zaproszenie prezydenta Polonijnego Klubu Aktywnośći Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien.

 

 

  

Uroczystość otwarcia XVIII Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2017

Uroczystość otwarcia Igrzysk Polonijnych to piękny moment tej imprezy, w którym nie może zabraknąć żadnego uczestnika. Uroczysty wmarsz ekip sportowych Polonii z najdalszych zakątków świata transmitowany jest przez telewizję na cały świat.    Na tegorocznych letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu chorążym, niosącym  flagę z barwami narodowymi Austrii, kraju, z którego przyjechaliśmy, Polonia Austria,   wybrana została Agnieszka Kąkol, strzelec klubu PAKA-s.

 

 

Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Panem Stanisławem Karczewskim.

 

Spotkanie z Damą Orderu Orła Białego Panią Ireną Szewińską.


Irena szewińska, Lekkoatletka, Mistrzyni, siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich.


I Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony Ambasady RP w Wiedniu

23 czerwca 2017 roku Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Pan płk. Adam Stępień,                                  wspólnie z Polonijnym Klubem Aktywności Sportowych - Strzelectwo Sportowe PAKA-s w Wiedniu zorganizował historyczny                     " I Turniej Strzelecki o Puchar Attache Obrony w Wiedniu". Turniej został podzielony na kategorie kobiety, mężczyźni i junior młodszy. Jak wielkim powodzeniem zakończyły się zmagania o najlepszego strzelca sportowego Ambasady RP w Wiedniu niech świadczy fakt, że zapowiedziano już jego cykliczność.  

  

Międzynarodowy turniej strzelecki Grand Prix Novi Sad , Serbia.

Po raz kolejny strzelcy PAKA-s wzięli udział w międzynarodowych zawodach z kalendarza ISSF. Tym razem pojechaliśmy do Serbii, walczyć o puchar miasta Novi Sad.  Strzelcy Emil Dyrcz i Stanisław Popek stanęli do walki z najlepszymi strzelcami świata strzeleckiego osiągając oczekiwany wynik.

 
 
 

III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej                w Bratysławie, 13.maja 2017.

Zwycięzcą III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej Bratysławie   został tym razem zawodnik Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń

Jacek Rozmiarek. 

Tym razem puchar powędrował do Wiednia.

                                    Gratulacje dla Jacka i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa.

                                                                              Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zawodów.                                          

 

 


7. maja 2017 roku, Mauthausen w Austrii.                                                      72. rocznica wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen.

Chwila zadumy między zawodami a treningiem, codziennością dnia. Pamięć i Hołd pomordowanym, myśli przeplatane niedowierzaniem, lista nie kończących się pytań.

Delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń i sympatycy składają Hołd     i wiązankę kwiatów  pomordowanym w obozie koncentracyjnym Mauthausen.

  

8. Wiosenny Biathlon IPA Chorzów 2017.

29 kwietnia 2017 zawodnicy sekcji biegowo-strzeleckiej klubu PAKA-s po raz kolejny wzięli udział  w 8. Wiosennym Biathlonie IPA Chorzów 2017. Małgorzata zajęła trzecie miejsce klasie kobiet, Kati osiągnęła świetny wynik w strzelaniu z pistoletu Glock  i pistoletu maszynowego UZI. Biathlon składa się z wielu konkurencji, takich jak bieg, strzelanie, pchnięcie kulą, skok w dal     z miejsca, rzut granatem, pompki, brzuszki. Już po raz trzeci z inicjatywy klubu PAKA-s wybrano Miss Biathlonu.

 Zwycięzcom i uczestnikom, oraz organizatorom serdecznie gratulujemy.

 Piszemy historię.

ASKÖ Mistrzostwa Regionu Wiedeń 2017. Strzelcy Klubu PAKA-s, wpisali się w te mistrzostwa jako pierwszy w historii strzelectwa Austrii Polonijny klub sportowy, zajmując wysokie lokaty i zdobywając medale. W nowej konkurencji strzeleckiej w postawie  tzw. "Auflage" drużynowo strzelcy PAKA-s uplasowali się na trzecim miejscu. Gratuluję wszystkim zawodnikom.                                                         Ze strzeleckim pozdrowieniem, z austriackim pozdrowieniem "Schützen heil"!
Fot.
Mariusz Michalski

 
Po raz pierwszy w historii sportów strzeleckich Austrii, w Wiedniu, w zawodach sezonu strzeleckiego 2016/2017 ASKÖ, w konkurencji pistolet pneumatyczny bierze udział drużyna POLSKA,  złożona z zawodników  klubu PAKA-s. Jest to historyczny moment nie tylko dla polonijnego klubu PAKA-s, ale również dlatego, że w historii sportów strzeleckich Austrii, nie jest znany przypadek istnienia i występu polskiego  klubu strzeleckiego.

 
 

 

  
 
 

 

                               GRAND PRIX WIELICZKA 23-26.02.2017

 

 
  

Strzelcy PAKA-s na międzynarodowych zawodach w Pilzno-Czechy, styczeń 2017.

 
 

 
Klub PAKA-s wystąpił do Wspólnoty Polskiej z projektem:

 

I Polonijne Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Sportowym – „Sokół 2017”.

 

 

 

 

 


 Wspieramy Mateusza !!!

Mateusz musi pojechać na mistrzostwa świata na Hawaje !!!


20.10.2016.

Mateusz jest już na Hawajach. Powodzenia!!! 11 WRZEŚNIA 2016, na górze Kahlenberg, przy uroczystościach 333 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, 30-lecia wizyty Papieża Jana Pawła II Św. na górze Kahlenberg i obchodach corocznych uroczystości dożynkowych odbędzie się uroczyste zakończenie Biegu Pocztyliona Kraków-Wiedeń. Po południu, między godz. 14:00 a 16:00 na pobliskiej łączce Elisabethwiese, odbędzie się pokaz walki Husarzy. Po 333 latach, na górze Kahlenberg usłyszymy znowu szczęk i zoba-czymy Potęgę i Chwałę Oręża Polskiego. Organizatorami pokazu są Forum Polonii         i Polonijny Klub Aktywnośći Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

 


 

 11 lipca 2016 roku w centrali Poczta Polska SA w Warszawie  odbyło się spotkanie zarządu Klubu PAKA-s  i   Komitetu ds. Sportu            i Turystyki Poczta  Polska SA.   W spotkaniu uczestniczyli: Pan Krzysztof Górski, Przewodniczący Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SAPani Jolanta Kuraszyk, v-ce Przewodnicząca Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska  SA, koordynator ekipy biegaczy Poczty Polskiej Roman Piątek z Krakowa i Prezydent Klubu PAKA-s  Emil Dyrcz.  Rozmowy dotyczyły współpracy w organizacji "Biegu Pocztyliona"  Kraków -Wiedeń. Więcej informacji o biegu  w zakładce pod tym samym tytułem.

 

Na zdjęciu Pani Jolanta Kuraszyk, v-ce Przewodnicząca Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SA, koordynator ekipy Poczty Polskiej Roman Piątek i Prezydent Klubu PAKA-s Emil Dyrcz .

Na zdjęciu Pan Krzysztof Górski, Przewodniczący Komitetu ds. Sportu i Turystyki Poczta Polska SA, koordynator ekipy Poczty Polskiej Roman Piątek i Prezydent Klubu PAKA-s Emil Dyrcz.


Wycieczka w polskie Tatry, maj 2016

 

 


 

Trening strzelecki z broni palnej, Wiedeń, maj 2016.

 

KZ  Mauthausen   Austria.      15 maja 2016.

71 rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Delegacja PAKA-s bierze udział w uroczystościach. Złożono wieniec pod Pomnikiem Narodowym dla uczczenia pomordowanych.                                             Nigdy nie wolno nam o nich zapomnieć.

  

 

Bratysława 16 kwietnia 2016.

Drugi amatorski turniej tenisa stołowego pod patronatem i czynnym udziałem Konsula RP w Republice Słowackiej Jacka Doliwy wraz z małżonką. Turniej został zorganizowany przez Polonię Słowacką.

PAKA-s bierze czynny udział. Wspaniała atmosfera, mocny poziom , warte naśladowania.

 

 


 

 


 


 

Mateusz Tylek 13.03.2016. Myślenice.

Rekord życiowy 10km 34,48.


 

 

 


XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Podkarpacie 2016

Zawodnicy PAKA-s Małgorzata Kalvoda i Emil Dyrcz biorą aktywny udział w zawodach.

 

Małgorzata Kalvoda zdobyła srebrny medal w konkurencji Nordic Walking.

 

Emil Dyrcz startował z mniejszym powodzeniem w konkurencji biathlon.


 


 


 

Uczciliśmy bohaterów, obrońców Lwowa.


 11 grudnia, roku pańskiego 2015 odbyło się w Wiedniu pierwsze spotkanie opłatkowe Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych Strzelectwo-Sportowe Wiedeń.

Rozdane zostały świadectwa zrzeszenia i certyfikaty V.I.P.. Powitano gości z Polski.
Z wielką radościa powitano deklarację partnerstwa Podolskiego Regimentu Odprzodowego, czyli Małopolskiej Chorągwi Husarskiej z klubem PAKA-s. 

 HUSARIA jest z nami,  vivat Husaria !!!!

Opłatkiem połamał się z nami ksiądz z "najwyższej półki", ks. Roman Krekora  z koscioła na górze Kahlenberg       pod Wiedniem.
Odśpiewano tradycyjnie kolędy, a potem polano napój zaufania, tajemnicą okryty własny produkt Leszka herbu Kazimierz Zając, tzw.
"Zającówka".

Wielkim talentem organizacyjnym i zgraniem zespołowym wykazali sie wszyscy zrzeszeni w klubie PAKA-s, z czego jestem ogromnie dumny i niniejszym wyrażam wielkie uznanie i podziękowanie.
Również wielkie podziękowanie dla Leszka Zająca za przygotowanie i udostępnienie lokalu i wspaniały napój zaufania.

Ksiadz Roman Krekora CR

Spotkanie oplatkowe 11.12.2015

Wspólne kolędowanie

Śpiewanie kolęd akompaniował na gitarze Kuba

Podziękowanie dla Ks. Romana Krekory za udział w spotkaniu opłatkowym

Tajemicą produkcji okryta "Zającówka"

Lekka atletyka, rzut oszczepemTrening SKIKE

Trening SKIKE

trening SKIKE

Sekcja strzelectwo sportowe

Sekcja strzelectwo sportowe

Koncentracja, precyzja.

Ćwiczenie postawy strzeleckiej