PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                                   Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

"Od Sobieskiego do Piłsudskiego" - czyli śladami bitew, które odmieniły losy Europy.


 

V Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska
Wiedeń – Wilno – Krasnystaw – Zamość - Narol
„Bitwa pod Narolem 1672”
Symboliczny start pierwszej sztafety odbędzie się w Wiedniu.
Druga sztafeta wystartuje podobnie z Wilna.
Obydwie sztafety spotykają się w miejscowości Krasnystaw, 
i biegnąc, oraz poruszając się na rowerach, nartorolkach itp., razem pokonują dalszą, zaplanowaną trasę przez Zamość do miejscowości Narol.
Bieg rozpocznie się przed północą 19 sierpnia, a zakończy około godz. 10:00 rano. Finisz biegu włączony będzie w centrum uroczystości obchodów rocznicowych, związanych z 350 leciem bitwy pod Narolem.
Celem biegu jest przypomnienie informacji historycznych
o Bitwie pod Narolem pod dowództwem hetmana wielkiego
Jana Sobieskiego w 350 rocznicę tego wydarzenia, łączność Polaków mieszkających w kraju z Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski,  popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych  oraz połączenia kultury fizycznej
z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym.

Partner strategiczny


Patronaty Honorowe

Więcej informacji wkrótce.