PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/


                                                                   Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

 

IV Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska 

Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019

„Unia Lubelska”

Jest to czwarty już z kolei międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze

sportowo-edukacyjno-patriotycznym z tematyką historii Polski

organizowany corocznie przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń


Bieg podzielony będzie na dwie grupy.

 Pierwsza grupa wystartuje w dniu 7 lipca 2019r. w Wiedniu na górze Kahlenberg,  i przez Słowację, Ukrainę (Lwów) dobiegnie do Lublina  dnia14 lipca 2019r.

 

Druga grupa wystartuje w Wilnie 12 lipca 2019r. i ukończy bieg wspólniez pierwszą grupą w Lublinie    również dnia 14 lipca 2019r.

 

Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych w 450 rocznicę Unii Lubelskiej o Polsce i Polakach, zamieszkujących tereny za obecną wschodnia granicą Polski, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, podtrzymywanie więzi kulturowej migrantówz Polską i Polakami za wschodnia granicą Polski oraz aktywizacja tych środowisk Polskich w szerokim zakresie łączności z Polską, Europą i światem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią             i Polakami za granicą.


Patronaty Honorowe

               Partnerzy i sponsorzy