PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                                                                                                 Aktywność  sportowa  przez  cały  rok