PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

Ile razy Cię połamią, tyle serc otwierasz. ledwie znów sie narodziłeś, już dla nas umierasz.
Bóg zszedł na Ziemię, struchlała zła moc. Raz jeden w roku jest taka Noc.
Wszystkim naszym zrzeszonym w klubie, sympatykom, przyjaciołom oraz ich rodzinom życzymy Wesołych Świąt 2023 i Szczęśliwego Nowego Roku 2024! 

OFFENER BRIEF an den Bürgermeister der Stadt Wien Dr. Ludwig Michael

Wien, am 31.08.2018

Mit großer Sorge und Fassungslosigkeit nehmen wir die immer noch widersprüchlichen Pressemitteilungen und Erklärungen involvierter Parteien bezüglich der Enthüllung des Denkmals von König Jan III. Sobieski, die am 12. September 2018 am Kahlenberg in Wien stattfinden soll, zur Kenntnis. Die Einigung in diesem Projekt sowie der dafür vorgesehene Ort wurden mit der Grundsteinlegung am 12. September 2013 am Kahlenberg allgemein bestätigt. An dem feierlichen Ereignis nahmen der Stadtpräsident von Krakau und VertreterInnen der Stadt Wien, sowie VertreterInnen des Komitees zur Errichtung und Enthüllung des Denkmals von König Jan III. Sobieski teil.

In der Zwischenzeit erschien am 23.08.2018 in der polnischen Presse eine Erklärung des Wiener Landtagspräsidenten Ernst Woller, der ebenfalls bei der Grundsteinlegung anwesend war. In dieser ist zu lesen:

„[…] Der Denkmalbeirat der Stadt Wien [...] gab jedoch eine negative Antwort bezüglich des vorgeschlagenen Denkmalprojekts“

(Quelle: http://www.polonika.at/index.php/aktualnosci/2476-dlaczego-pomnik-jana-iii-sobieskiego-nie-stanie-12-09-2018-na-kahlenbergu …)

Dies ist für uns unverständlich. Das Projekt selbst wurde bereits im Jahr 2013 genehmigt. Am 13. November 2015 reiste eine Kommission der Stadt Wien nach Krakau um das Modell des Denkmals im Maßstab 1:1 zu beurteilen. Die Kommission stimmte dem Projekt mit absoluter Zufriedenheit zu.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Am 1. September 2018 startet aus Danzig (Polen) der III. Internationaler Lauf des Postreiters „Königliche Feldpost“ Danzig - Vilnius - Hrodna - Lublin - Krakau – Wien. Bereits der II. Internationale Lauf des Postreiters im Jahr 2017 wurde vom Wiener Rathaus gewürdigt und mit dem ältesten Siegel der Stadt Wien ausgezeichnet.

Während des III. Internationale Lauf des Postreiters werden wir eine Strecke von etwa 2.000 Kilometern zurücklegen. Der Lauf feiert den hundertsten Jahrestag der Unabhängigkeit Polens, den 460. Jahrestag der Gründung der Königlichen Post, den 335. Jahrestag der Entsatzschlacht um Wien, sowie die Enthüllung des Denkmals von König Jan III. Sobieski am Kahlenberg in Wien.

Wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass wenn wir am 12. September 2018 nach zwölf Tagen und zwölf Nächten unseren Lauf auf dem Kahlenberg in Wien beenden, wir an den Feierlichkeiten der oben genannten Denkmalenthüllung teilnehmen können und gemeinsam den Helden der Verteidigungskämpfe um Europa vor 335 Jahren gedenken können.

 

Wir appellieren daher an Sie, Herr Bürgermeister, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Enthüllung des Denkmals von König Jan III. Sobieski am 12. September 2018 auf dem Kahlenberg in Wien stattfinden kann, so wie zwischen den involvierten Parteien im Jahr 2013 beschlossen wurde.

Mit sportlichen Grüßen,

Emil Dyrcz

Präsident PAKA-s
 

    

LIST OTWARTY do Burmistrza Miasta Wiedeń Dr. Ludwig Michael

 

Wiedeń, 31.08.2018

 Z wielka troską i niedowierzaniem przyjmujemy, wciąż sprzeczne informacje prasowe i oświadczenia stron o odsłonięciu pomnika króla Jana III Sobieskiego, które ma nastąpić 12 września 2018 na górze Kahlenberg w Wiedniu. Jak wszystkim wiadomo, porozumienie odnośnie projektu pomnika, jak również miejsce, zatwierdzone zostało wkopaniem kamienia węgielnego dnia 12 września 2013 roku przy udziale prezydenta miasta Krakowa oraz przedstawicieli władz miasta Wiedeń, jak również przedstawicieli Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg.

Tymczasem w zamieszczonym w polskiej prasie w dniu 23.08.2018 oświadczeniu pana Ernsta Wollera, Przewodniczącego Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia, notabene obecnego przy wkopywaniu kamienia węgielnego i od początku obecnego przy projekcie, czytamy że:

„[...] Rada Doradcza ds. Pomników i Miejsc Pamięci [...] wypowiedziała się jednak negatywnie odnośnie proponowanego projektu pomnika.”

(zrodlo: http://www.polonika.at/index.php/aktualnosci/2476-dlaczego-pomnik-jana-iii-sobieskiego-nie-stanie-12-09-2018-na-kahlenbergu.....)

Jest to dla nas wielce niezrozumiałe. Sam projekt zaakceptowany zostal juz w roku 2013,a 13 listopada 2015 roku komisja miasta Wieden udala sie do Krakowa aby ocenić model pomnika w skali 1:1, ktory przyjęty został z zadowoleniem i całkowitą aprobatą.

Szanowny Panie Burmistrzu,

1 września 2018 roku z Gdańska (Polska) wystartujemy do III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta Polowa " Gdańsk - Wilno – Grodno – Lublin - Kraków – Wiedeń.

Już II Bieg Pocztyliona w roku 2017 spotkał się z wielkim uznaniem Wiedeńskiego Ratusza, a Burmistrz Wiednia odznaczył tę inicjatywę typarem najstarszej pieczęci miasta Wiedeń. 

Podczas III Biegu Pocztyliona pokonamy trase o długości około 2 tysiące kilometrów aby w ten sposób uczcic setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, oraz osłonięcie  pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.     

Wyrażamy ogromną nadzieję i wiarę w to, że kiedy 12 września 2018 roku, gdy po dwunastu dniach i nocach, zakończymy nasz bieg na górze Kahlenberg w Wiedniu, będziemy mogli wziąć udział w uroczystościach odsłonięcia wspomnianego pomnika i wspólnie oddać hołd wszystkim bohaterom obrony Europy sprzed 335 lat. 

Apelujemy zatem do Pana, Panie Burmistrzu o uczynienie wszelkich potrzebnych kroków, aby odsłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu, w dniu 12 września 2018r. zostało dokonane, zgodnie z porozumieniem zawartym między stronami w 2013 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem 

Emil Dyrcz

Prezes PAKA-s
 

 

POLONIJNY KLUB AKTYWNOŚCI  SPORTOWYCH

STRZELECTWO  SPORTOWE

    WIEDEŃ

   "PAKA-s"  

 

Bank:   PAKAs POLONIA-Klub sportlicher Aktivitäten-Sportschießen                          IBAN: AT83 12000 10014986391    BIC:BKAUATWW        

www.paka-s.eu                                                                                                                                                         polonia-wien@paka-s.eu


 

 

Witamy

Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe, w skrócie „PAKA-s”, 

to nowo zarejestrowany polonijny klub sportowy i jedyny polonijny klub sportowy w Austrii,

     w którym uprawiana jest dyscyplina    

∙ Strzelectwo Sportowe

  Celem klubu jest:

 -  zrzeszenie osób zainteresowanych strzelectwem sportowym wszelkiego rodzaju na terenie  Wiednia i Austrii,  powołanie drużyny zdolnej do występowania w zawodach sportów strzeleckich  na terenie Austrii  i całego świata  

- wspólne treningi i przygotowania do udziałów w zawodach wszelkich dyscyplin sportowych na terenie Austrii i poza jej granicami, wzajemne wspieranie zrzeszonych sportowców w czasie zawodów  

- organizowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju aktywności sportowych i rekreacyjnych przy współpracy           z innymi klubami sportowymi i organizacjami polonijnymi w Austrii i poza jej granicami    

- godne reprezentowanie i dbanie o dobry wizerunek Polonii Austriackiej w każdym miejscu  i wobec innych związków  Polonijnych na całym świecie. 

Do klubu mogą należeć wszyscy zainteresowani sportem         i uprawiający dowolną dyscyplinę sportową zarówno profesjonalnie jak też rekreacyjnie.

Klub utrzymuje sie z własnych środków finansowych pochodzących z wpisowego, składek, dochodów z organizowanych przez klub imprez, wolnych datków, subwencji, sponsoringu itp.  

Działanie klubu określone jest w statucie, który dostępny jest każdemu zrzeszonemu w klubie.

                             Zapraszamy.

 

 

Willkommen

 Polonia-Klub Sportlicher Aktivitäten – Sportschießen, kurz „PAKA-s“,

ist ein neu gegründeter und registrierter Sportklub.

Er ist der einzige Polonia-Sportverein in Österreich, in dem auch die Disziplin                         

Sportschießen

ausgeübt wird.

 Ziele des Vereins:

 -  Sportbegeisterten, die an jeglicher Art  des Sports und an jeder Art des Sportschießens    interessiert sind, gemeinsame sportliche Aktivitäten  in einem Verein zu ermöglichen.

 -  Bildung   eines Teams, das an Wettkämpfen in Österreich und auf der ganzen Welt  teilnehmen kann.

-  gemeinsames Training und gemeinsame Vorbereitung zur Teilnahme an Wettkämpfen  jeglicher Disziplinen – in und außerhalb Österreichs, sowie die Unterstützung der Mitglieder  während        der Wettkämpfe. 
- Organisation und Durchführung von verschiedenen Sport-Events in Zusammenarbeit 
mit anderen Sportvereinen und Polonia-Organisationen, in und außerhalb von Österreich. 

- angemessene Repräsentation und Pflege eines guten Image der Polonia Austria. 

Jeder Sportinteressierte, der eine Sportart betreibt, kann dem Klub beitreten – sowohl professionelle als auch Hobby-Sportler. 

Die Erhaltung des Vereins erfolgt durch eigene Geldmittel aus der Einschreibgebühr, Klubbeiträgen, Einnahmen aus jeglichen organisierten Events, freien Spenden, Sponsoren, u.ä. 

Die Tätigkeit des Vereins ist in den Statuten festgeschrieben und jedem Mitglied zugänglich.

   

 

Wir laden alle herzlich ein!