PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

 


 


Bieg Pocztyliona Kraków-Wiedeń 2016 

Śladami poczty królewskiej  króla Jana III Sobieskiego

został ukończony planowo 11 września 2016 roku

na górze Kahlenberg pod Wiedniem.

Relacje medialne

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

                                                                       

                     


     

 


 

                                             

 

 

 

                                        

 

 

 


 


                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 


.