PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 


Wtorek, 12 grudnia 2023. Kolejny trening z młodzieżą.

"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023"Wiedeń, 28 listopada 2023. Trening siatkarzy
                                           eksperymentalnie z młodzieżą.

"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023"