PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

 III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta Polowa "

" WOLNOŚĆ " - bieg z pogranicza kultur

 śladem Szlaku Jagiellońskiego

" Słowiańskie Korzenie "

 

Gdańsk - Wilno – Grodno- Lublin - Kraków - Wiedeń 2018

Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków, to wiedza i mądrość. To są nasze korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy oprzeć i budować nasze życie. Innego nie mamy. "


Termin przeprowadzenia wydarzenia wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej, oraz otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiegona górze Kahlenberg w Wiedniu.

Organizatorzy III Biegu Pocztyliona włączeni zostali w skład Komitetu Otwarcia Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kalenberg        w Wiedniu, w dniu 12 września 2018 roku.


 

9 września 2017r. w siedzibie głównej Poczty Polskiej  w Warszawie odbyło się spotkanie robocze dotyczące przyszłorocznego, III Biegu Pocztyliona 2018.

Omówione zostały strategiczne role organizatorów biegu, przyjęty został budżet i trasa biegu. Spotkanie zostało zakończone pełnym porozumieniem współpracy pomiędzy organizatorami biegu tej wielkiej, międzynarodowej imprezy.

Dalsze informacje podawane bedą po szczegółowym opracowaniu projektu.


 

Dzisiaj, 9 października 2017 , w Światowy Dzień  Poczty - World Post Day, ostatnia sztafeta II Biegu Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń 2017 "dotarła do mety".  Biegacze Poczty Królewskiej dostarczyli list do adresata w Wiedniu. Był to list nadany przez włodarzy miasta Łańcut w Polsce, a zaadresowany był do burmistrza miasta Wiedeń, Pana Michaela Häupl.W imieniu burmistrza list odebrała jego zastępczyni. II Bieg Pocztyliona spotkał się z wielkim uznaniem Ratusza Wiedeńskiego, a wszystkim biegaczom i organizatorom przekazane zostały serdeczne gratulacje. Klub PAKA-s zaś uhonorowany został certyfikowanym, najstarszym odznaczeniem miasta Wiedeń, które w imieniu burmistrza, na ręce prezydenta klubu Emila Dyrcza        i towarzyszącej jemu, biegaczce i strzelcowi  klubu PAKA-s Małgorzaty Kalvoda, przekazała pani Pani Mag. Dr. Margareta Griessler-Hermann, zastępczyni  pana burmistrza. 

Heute, am 9. Oktober 2017, dem Welt-Post-Tag, erreichte die letzte Stafette des II Laufes des Postreiters Lviv-Krakau-Wien 2017 ihr endgültiges  Ziel.                Die Läufer/Inne übergaben einem Empfänger in Wien den letzten Brief, der uns vom Bezirksgouverneur, Bürgermeister und Bezirkspolizeikommandant der Stadt Lancut in Polen anvertraut worden war. Der Brief war an Herrn Michael Häupl, den Bürgermeister der Stadt Wien, adressiert. Im Namen von Herrn Häupl nahm seine Vertreterin den Brief entgegen. Es wurde gebeten, allen Läufer/Innen und Organisator/Innen herzliche Gratulation zu überbringen. Der Verein PAKA-s wurde mit dem ältesten Stadtsiegel der Stadt Wien geehrt.  Das Siegel wurde dem Vereinspräsidenten Emil Dyrcz und Małgorzata Kalvoda, Läuferin und Schützin des Vereins, von Frau Mag. Dr. Margareta Griessler-Hermann,   in Vertretung für den Bürgermeister übergeben.II Bieg Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń 2017 ukończony został planowo 9 września 2017 roku na górze Kahlenberg w Wiedniu. Poniżej krótki film z finiszu.                                                                               

Finisz II Biegu Pocztyliona
Film
MAH05309.MP4 (39.73MB)
Finisz II Biegu Pocztyliona
Film
MAH05309.MP4 (39.73MB)

                                     

                             

Miejscowości przez które przebiegaliśmy.

 
Link

 
PATRONATY HONOROWE

    II Bieg  Pocztyliona - "Ogień"

    galicyjski bieg śladami najstarszego wizualnego systemu komunikacji               

„Wici”   Lwów – Kraków - Wiedeń

 Rok  Rzeki Wisły - 2017

 

II Bieg  Pocztyliona to kontynuacja idei biegania zapoczątkowanej  w roku 2016 i prowadzona dalej przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelecwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w Austrii. Tegorocznym wyzwaniem podjętym przez organizatora i biegaczy jest przebiegnięcie  trasy królewskim traktem ze Lwowa przez Kraków do Wiednia przez cztery europejskie kraje, Ukraine, Polskę, Słowacje i Austrię pokonując jednocześnie dwie strefy czasowe.

Po raz drugi nowoczesność i tradycja złączą się we wspólnej pasji biegania tym razem na królewskiej trasie   

Lwów – Kraków – Wiedeń.

We wspólnej inicjatywie zaangażowane są miasta, gminy i ich przedstawiciele, instytucje, oraz organizacje pozarządowe na trasie biegu w Ukrainie, Polsce, Słowacji i Austrii.

Termin przeprowadzenia  II Biegu  Pocztyliona wiąże się z 334 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej i z uroczystościami koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele  Św. Józefa na górze Kahlenberg w Wiedniu. Biegaczom na trasie będzie towarzyszyć oddział konny Husarii. Będą oni w wyznaczonych miejscowościach uroczyście asystować biegaczom.

Na trasie biegu będzie można obcować z historią , poznawać Europę  i przenieść się do czasów króla Jana III Sobieskiego, gdzie pochodnie i ogień rozświetlały mroki nocy. Ten charakterystyczny element systemu komunikacyjnego był gwarantem bezpiecznego i szybkiego sposobu dotarcia do wyznaczonego miejsca  jak rónież do przekazywania informacji na odległość. Po raz drugi rolę strażników tradycji i historii obejmują: organizator -Polonijny Klub Aktywności Sportowych- Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy II Biegu Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń 2017.       Rok Rzeki Wisły 2017,  w którego program obchodów wpisany jest również II Bieg Pocztyliona, ma uczcić 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Część trasy biegu na terenie Małopolski będzie prowadzić wzdłuż rzeki Wisła, po której popłyną równocześnie do biegnącej sztafety statki wodne. Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych    o Polsce i Polakach zamieszkujących tereny za obecną wschodnią granicą Polski, oraz popularyzacja wiedzy o organizacji i systemie komunikacji  w czasach braku zorganizowanej łączności pocztowej czyli przed rokiem 1558., popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a rozpoczęcie biegu we Lwowie ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polską i Polakami za wschodnią granicą Polski.

 

 „Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków, to wiedza i mądrość.  To są nasze jedyne korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy się oprzeć i budować nasze życie. Innego nie mamy.”(znalezione w sieci)

Do współudziału w biegu zostali zaproszeni Polacy zza granicy wschodniej. Po uroczystej Mszy Św. w Katedrze Lwowskiej  3 września 2017 roku we Lwowie na terenie obecnej Ukrainy nastapi rozpoczęcie biegu sztafetowego , który przez Kraków poprowadzi do Wiednia. Bieg odbywał się będzie dzień i noc bez przerwy. Zakończenie biegu nastąpi w Wiedniu na górze Kahlenberg podczas obchodzonych tam uroczystości. Uczestnicy biegu , grupa główna, około 25 osób, z odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym poruszają się pieszo,  na rolkach, na nartorolkach itp. Osoby towarzyszące na rowerach  będa zabezpieczać biegaczy na całej trasie biegu. Biegaczom towarzyszy autobus do transportu wyposażenia,  zabezpieczenie pierwszej pomocy  i jako miejsce do odpoczynku dla zmieniajacych sie sztafet.         Do biegu zostana zaproszone osoby niepełnosprawne, które mogą również wziąć    w nim udział poruszając się na wózkach inwalidzkich lub rowerach oraz inni biegacze nie wchodzący w skład grupy głównej. Zaproszeni do biegu uczestnicy  mogą pokonywać całą trasę lub jej dowolne odcinki jednak nie wchodzą oni w skład grupy głównej pod względem zabezpieczeń logistycznych na trasie, oprócz asekuracji związanej z bezpieczeństwem poruszania sie na drogach (osoby oznakowane na rowerach). Do udziału w projekcie zaproszeni zostali: Krakowski Klub Biegacza DYSTANS,  sponsorzy, kluby sportowe i kluby sportowe dla niepełnosprawnych, grupy rekonstrukcyjne, urzędy miast i gmin przez które będzie przebiegała trasa biegu z województw Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego, Poczta Polska SA, Bank Pocztowy, organizacje pozarządowe w Polsce, Polonia Słowacja,  Polonia Austria, środki masowego przekazu, publicyści i historycy, organizacje do współpracy z Polonią. Na trasie biegu planowane są prelekcje i spotkania edukacyjne z młodzieżą przy współpracy lokalnych samorządów. W spotkaniach tych biorą udział biegacze sztafet w czasie oczekiwania na swoją zmianę.W zależności od możliwości lokalnych, przewidziane jest w formie edukacyjnej zastosowanie systemu komunikacji, o którym mowa w motto biegu, czyli np. zapalanie ognisk wzdłuż trasy biegu w dzień i w nocy.    

                                                 Zasmakuj pasji begania z Pocztylionem!