PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 
 

 III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta Polowa "

" WOLNOŚĆ " - bieg z pogranicza kultur  śladem Szlaku Jagiellońskiego

" Słowiańskie Korzenie "

Gdańsk - Wilno – Grodno- Lublin - Kraków - Wiedeń 2018

1 – 12 września 2018

 

" Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków, to wiedza i mądrość. 

To są nasze korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy oprzeć i budować nasze życie.

 Innego nie mamy. "


Relacja z zakończenia biegu w opracowaniu.
Patronaty Honorowe

Partnerzy i sponsorzy