PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 VI BIEG POCZTYLIONA - POCZTA KRÓLEWSKA
Wiedeń-Parkany-Esztergom 2023


W dniach 6-7 października 2023 roku odbył się szósty już Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska. Pomysłodawcą i twórcą tego biegu jest Polonijny Klub Aktywności Sportowych -Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Pierwszy taki bieg odbył się w roku 2016 na trasie Kraków-Wiedeń dla uczczenia 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Nazwa, a także logo biegu została zastrzeżona w urzędzie patentowym w Polsce w roku 2019.
Idea biegu powstała, aby uczcić pamięcią Pocztę Królewską, kurierów i posłańców, którzy pełniąc swoją służbę z narażeniem życia, przyczyniali się do zwycięstwa w wielu bitwach dowodzonych przez króla Polski Jana III Sobieskiego, a zwłaszcza Viktorii pod Wiedniem i Parkanami.


VI BIEG POCZTYLIONA - POCZTA KRÓLEWSKA Wiedeń-Parkany-Esztergom
wystartował 6 października 2023 r. o godzinie 15:00, spod bram Sanktuarium Narodowego na wzgórzu Kahlenberg. Sztafeta wiedeńska imieniem króla Jana III Sobieskiego, składała się z czterech uczestników, członków klubu PAKA-s Wiedeń Marii, Małgorzaty, Emil i Emila juniora. Grupa zbiegła tradycyjnie po zboczach wzgórza Kahlenberg, gdzie ścieżki ciągle wyglądają jak w roku 1983. Następnie biegacze po wyspie Donauinsel udali się na południe i dalej na wschód, w stronę Słowacji. Trasa pokonywana była biegiem i na nartorolkach SKIKE w asyście rowerzystów i samochodu technicznego.
System sztafetowy, opracowany w roku 2016 sprawdził się doskonale we wszystkich tych biegach międzynarodowych,
z których najdłuższy trwał 10 dni i nocy.


Tym razem Bieg Pocztyliona skierował się do Parkan.
„Bitwy pod Parkanami – stoczone w ciągu 3 dni dwie bitwy wojny polsko-tureckiej 1683–1699. 7 października 1683 wojska polskie zostały zaskoczone przez nacierające oddziały Kary Mehmeda Paszy. W czasie ucieczki zginąłby także król polski Jan III Sobieski, pod którym rozparł się koń[a] i tylko poświęcenie polskiego rajtara Jędrka ocaliło go od śmierci.
Słynną stała się druga z kolei bitwa z dnia 9 października 1683, zwycięska dla dowodzącego wojskami polsko-habsburskimi Jana III Sobieskiego. Część historyków znacznie bardziej ceni ją niż opiewaną przez przeszłych autorów wiktorię wiedeńską. Broniący się w północnych Węgrzech Turcy ponieśli druzgocącą klęskę.
Praktycznie całkowita masakra spotkała kilkudziesięciotysięczną armię turecką, a droga do wyzwolenia Węgier stanęła otworem. Sprzeciw austriacki nie pozwolił jednak połączonym armiom koalicji wyzwolić krajów korony św. Stefana, co mogłoby się udać w ciągu kilku miesięcy, gdyż siły tureckie były całkowicie rozbite.”   Źródło: Wikipedia

Obchody 340 rocznicy Bitwy pod Párkányi zorganizowane zostały tradycyjnie przez dwa miasta, słowackie Śturovo, wcześniej Parkany i węgierski Esztergom.  Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Parkanach, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości i przemówienia burmistrzów obu miast. Tam też dobiegli biegacze
VI Biegu Pocztyliona, a Emil Dyrcz po raz szósty miał zaszczyt powiadomić, że „… VI Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska przybyła!” W uroczystościach wzięła udział liczna grupa rekonstruktorów z Polski, Husarii na koniach oraz zespołu ludowego. Przemówienia wygłosili burmistrzowie obu miast, pani Ewa Rónay, polska przewodnicząca parlamentu węgierskiego, Balázs Spisák, Prezydent Polskiego Samorządu Narodowego w Essztergom.  Przybyli też Ambasador RP
Jerzy Snopek, który pełnił służbę na Węgrzech w latach 2016-2022, oraz Pan Andrzej KALINOWSKI I. Doradca, Konsul RP.

Prezes klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz, który biegł w grupie, miał okazję w krótkim przemówieniu, tłumaczonym na żywo na język węgierski, przedstawić historię Biegów Pocztyliona, związanych ściśle
z historia bitwy pod Wiedniem i Parkanami.
Następnie, przez piękny most na Dunaju, nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na drugi brzeg Dunaju do Esztergom.
Obchody w Esztergomiu zorganizowały wspólnie Polski Samorząd Narodowy w Esztergomiu i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Esztergomiu. Nad całością czuwała Zenona Kassai – przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Esztergom. Przemówienia wygłosili pani Ewa Rónay, polska przewodnicząca parlamentu węgierskiego oraz Balázs Spisák, Prezydent Polskiego Samorządu Narodowego
w Essztergom. Wydarzenie uświetnili Ambasador RP Jerzy Snopek, który pełnił służbę na Węgrzech w latach 2016-2022, oraz Pan Andrzej KALINOWSKI I. Doradca, Konsul RP.
Uczestnicy VI Biegu Pocztyliona zostali uhonorowani specjalnymi medalami, wydanymi z okazji 340 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej,
które wręczyła Zenona Kassai. • małe
 • 20231007_171444_1
 • 20231006_151209
 • 20231006_151444
 • 20231006_151520
 • 20231006_175751
 • 20231007_112034
 • 20231007_115524
 • 20231007_120645
 • 20231007_134401
 • 20231007_150105
 • 20231007_171444