PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                          Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 

AUTOKORSO 2023

Polskie flagi na ulicach Wiednia, czyli AUTOKORSO 2023
                                                 i 105 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.


11 listopada 2023 w Wiedniu odbył się po raz piąty marsz połączony z Autokorso, upamiętniający 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 105 rocznicę powstania Republiki Austrii.
Organizatorem głównym AUTOKORSO 2023 był po raz kolejny Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, a współorganizatorem klub SKV Sobieski i Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.
W roku 1918, pod koniec I Wojny Światowej rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania dziesięciu nowych państw, w tym państwo Polskie, które okupowane było przez rozpadającą się Rosję, Niemcy i Austro-Węgry, a także Republiki Austrii, która powstała z rozpadu Austro –Węgier.
Z tej też okazji 105 rocznicy, uczestnicy Autokorso 2023 złożyli wieniec pod pomnikiem Republiki Austrii.
Krótkie przemówienie, przypominające to wydarzenie oraz związek z historią Polski, odczytane zostało
w języku niemieckim przez rodzonego Austriaka. Wielu Polaków, którzy z różnych powodów, najczęściej
z powodu prześladowań w czasach komunizmu, uznali Austrię za swoja drugą Ojczyznę przyjmując jej obywatelstwo, nierzadko zachowując też obywatelstwo polskie. Była to więc okazja do świętowania powstania Republiki Austrii
i Odzyskania Niepodległości Polski. Często określane jest to jako patriotyzm wtórny, lub podwójny.
Państwo Polskie, w roku 1918, po 123 latach odzyskało swoją Niepodległość, którą świętujemy 11 listopada każdego roku.
Jak co roku, przypominamy o tym okresie, w którym przez sześć pokoleń, nie było państwa Polskiego.  Można powiedzieć, że w roku 1918, nie było na świecie ani jednego Polaka, ani jednej Polki, którzy urodziliby się w Polsce. A jednak Polska, znowu pojawiła się na mapach świata, a było to efektem krwawych walk na wszystkich frontach I Wojny Światowej.
Ze wszystkich stron Europy i świata podążali Polacy walczyć o swój kraj, a na ich czele stanął marszałek Józef Piłsudski.
Wspomnieć też należy o dniu 16 listopada 1918 roku. W tym dniu Wódz Naczelny Armii Polskiej Józef Piłsudski wysłał do przywódców państw świata depeszę informującą o powstaniu Niepodległego Państwa Polskiego notyfikując tym
II Rzeczpospolitą.
A to jej treść:
„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski"
Dzień 16 listopada obchodzony jest jako Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Republiki Austrii uczestnicy Autokorso, w asyscie policji, w oflagowanych polskimi barwami samochodach, przejechali na Kahlenberg, aby przed tablicą
z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, umieszczonej na fasadzie Polskiego Sanktuarium Narodowego, z okazji Święta Niepodległości złożyć wiązankę kwiatów i odśpiewać Hymn Polski.
Wspomniano też o przypadającej w tym roku sto 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej, zaliczanej do czołowych bitew
w historii, które kształtowały Europę i świat. Bitwa ta, na czele której stał Józef Piłsudski, Marszałek Wolnej i Niepodległej Polski, uchroniła w roku 1920 Europę przed bolszewizmem.
Podobna taka bitwa odbyła się w roku 1683 na przedpolach Wiednia. Wtedy to król Polski Jan III Sobieski,
stojąc na czele armii sprzymierzonych, uchronił chrześcijańską Europe przed islamizacją.
Autokorso 2023 było kolejną okazją do zamanifestowania patriotyzmu, tożsamości, pamięci i hołdu dla poległych
za Wolność naszej Ojczyzny Polski.
To była okazja dla odważnych, którzy nie boją się pokazać kim są, nie wstydzą się swojego pochodzenia, swoich korzeni. To była okazja do zamanifestowania pamięci o historii swojego Narodu.
Gdyż „Naród, który nie pamięta swojej historii nie ma przyszłości”.
Uczestnictwo w takiej otwartej imprezie to akt odwagi i dumy. Niestety, patriotyzm nie wszędzie jest tani,
a poza granicami kraju widać to najbardziej. Do marszu przystąpiła grupa dorosłych i dzieci, Polaków
i Austriaków mieszkających w Wiedniu.
Ta relacja filmowa poświęcona jest wszystkim uczestnikom i organizatorom Autokorso, oraz jest wyrazem podziękowania dla wiedeńskiej policji za profesjonalne zabezpieczenie całej imprezy.


BOMBOWCEM DO WOLNOŚCI

Uroczystości wtórne
„Martwy jest tylko ten, kto został zapomniany”


19 października 2023 roku w miejscowości Aspang Markt w Austrii, gdzie złożone są prochy pilotów, Polaków, Ludwika Michalskiego i Stanisława Krasonia, którzy jako przymusowi robotnicy w czasie IIWŚ zginęli tragicznie podczas uprowadzenia niemieckiego bombowca z lotniska w Wiener Neustadt, odbyły się wtórne uroczystości dla oddania hołdu poległym za ich bohaterstwo i odwagę.
Uroczystości zorganizowała Garda Austriacka pod dowództwem pułkownika DR Markusa Reisnera, który tę historie odkrył i opisał, a przy pomocy wielu zaangażowanych Austriaków, historyków, urzędników oraz wielu innych osób przyczynił się do tego,
że dzisiaj polegli piloci zostali zidentyfikowani, mają swój grób, imiona i nazwiska oraz tablicę pamiątkową.
W czasie uroczystości, tuż przed złożeniem wieńców, punktualnie o godzinie 11:00 nad głowami zebranych przeleciał planowo historyczny samolot wojskowy austriackich Sił Zbrojnych. Była to zaplanowana przez pułkownika Reisnera część tej ceremonii.
Po zakończeniu całych uroczystości uczestnicy udali się do miejscowej restauracji Gasthaus Baumgartner, gdzie DR Max Stiglbauer, jeden z zaangażowanych w opracowaniu i wyjasnieniu tej niezwykłej historii, przygotował prelekcję, na której przedstawił fakty i dokumentację sprzed 80 lat.
Również świadek naoczny, dzisiaj dziewięćdziesięcioletni mężczyzna opowiedział w kilku słowach, co zapamiętał tego dnia, gdy bombowiec rozbił się o pobliskie wzgórza.
DR Max Stiglbauer uzupełnił nagrobek stopioną przez ogień odnalezioną częścią samolotu, na której umieścił fotografię poległych Ludwika Michalskiego i Stanisława Krasonia.
Po prelekcji pułkownik DR Markus Reisner wezwał obecnych do uczczenia minutą ciszy poległych pilotów oraz tych, którzy zaangażowani byli w wyjaśnienie tej historii od 2018 roku i w międzyczasie zmarli.
W uroczystościach wzięła też udział delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, w składzie Małgorzata Kalvoda – strzelc sportowy i prezes klubu Emil Dyrcz, który najbardziej zaangażowanym
w tę historię osobom wręczył okolicznościowe medale, wydane przez Skarbnicę Narodową, na okoliczność 340. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej wraz z certyfikatami.
Emil Dyrcz, wraz z byłym attache wojskowym RP w Austrii, pułkownikiem Adamem Stępniem, uczestniczył od początku do końca w procesie wjaśnienia tej historii, zakończonej sukcesem przywrócenia godności, nazwisk i twarzy poległych oraz godnego ich pochowania i uczczenia.

Cześć i Chwała Bohaterom!35 Polska Niedziela Sportowa Wiedeń 2023               HYMN Polski, strzały i bieganina na stadionie sportowym w Wiedniu, czyli

                                   35 Polska Niedziela Sportowa Wiedeń 2023.

24 września 2023 roku w 10 dzielnicy Wiednia Favoriten, na stadionie lekkoatletycznym przy Grenzackerstrasse po raz kolejny zawisły polskie flagi i barwy narodowe. A okazją do tego była Polska Niedziela Sportowa, zorganizowana po raz 35 w czterdziestoletniej historii.
Polska Niedziela Sportowa to wielki, najbardziej z polskich imprez rozpoznawalny festyn sportowo-kulturalno-integracyjny w Austrii, organizowany dla Polonii i wszystkich chętnych spoza tego środowiska. To święto sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


 • 20230924_121202
 • 20230924_141621
 • 20230924_142052
 • 20230924_142115
 • 20230924_142123
 • 20230924_142209
 • 20230924_142331
 • 20230924_142625
 • 20230924_142636
 • 20230924_142737
 • 20230924_143228
 • 20230924_144405
 • 20230924_144744
 • 20230924_150145
 • 20230924_162922


Organizatorem głównym tej imprezy było jak zawsze stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Sportowe z prezesem magistrem Andrzejem Lechem na czele.
Do organizacji włączyły się liczne polonijne kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Wiednia i okolicy.
Dzięki zaangażowaniu tych stowarzyszeń dla gości, dzieci, młodzieży i dorosłych można było zaoferować wiele atrakcji sportowo-rozrywkowych, takich jak mecze piłki nożnej dla dzieci
i dorosłych, siatkówka plażowa, wspinaczka górska, zabawy sportowe dla dzieci szkolnych, turniej szachowy, dmuchany zamek, konkurs żeglarski. Dodatkowe atrakcje to tombola z atrakcyjnymi fantami i konkurs na „Moje Ciasto”, czyli wypieki z domowego piekarnika. Zadbano też solidnie o część kulinarną. Całość oprawiła muzyka live. Kluby i organizacje polonijne z Wiednia miały więc okazję zaprezentować swoje działalności, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem obecnych na stadionie Polaków, Austriaków i inne narodowości.
Na oficjalnym otwarciu prezes PTS Andrzej Lech powitał i przedstawił wszystkich współorganizatorów tego wydarzenia, oraz gości. Następnie wszyscy powitali Gościa Honorowego Wojtka Fortunę, skoczka narciarskiego, złotego medalistę z Igrzysk w Sapporo w roku 1972.
Wojtek opowiedział w paru słowach o swoich aktualnych aktywnościach, a dodatkową atrakcją była możliwość kupienia wydanej przez niego książki „Pół wieku od złotego skoku”.
Oczywiście z autografem.

Oficjalną część powitalną Polskiej Niedzieli Sportowej Wiedeń 2023 zakończyło odśpiewanie hymnu Polskiego. Następnie ruszyły już częściowo rozpoczęte rozgrywki i konkurencje sportowe.
Swoje aktywności zaprezentował też Polonijny Klub Aktywności Sportowych -Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, organizując w ramach tego festynu III już z kolei Polonijny Letni Biathlon dla Młodzieży Wiedeń 2023.
Biathlon, organizowany w ramach Polskiej Niedzieli Sportowej, tak jak poprzednie, przeznaczony był dla dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 14 lat, które to grupy podzielone zostały dodatkowo na dwie kategorie wiekowe, osobne dla dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy mieli do pokonania trzykrotnie wyznaczone okrążenie, w międzyczasie dwukrotnie wbiegali na strzelnicę, gdzie pod profesjonalnym okiem strzelców sportowych klubu PAKA-s Wiedeń, strzelali z karabinków laserowych do celu.

Zainteresowanie udziałem wśród młodzieży było tak duże, że na prośbę rodziców i opiekunów, dopuszczone zostały także dzieci poniżej lat 9. Ta grupa została włączona do najmłodszych grup 9-11. O całą organizację biathlonu, sprzęt i sędziowanie zadbali strzelcy i członkowie klubu PAKA-s Wiedeń.
Do zawodów przystąpiła rekordowa ilość 54 zawodniczek i zawodników. Wszyscy uczestnicy biathlonu, po zakończeniu biegu i strzelania otrzymali pamiątkowy medal III Biathlonu dla Młodzieży, a medale te wręczała Olivia, czterokrotna młodzieżowa złota medalistka Letnich Igrzysk Polonijnych Wrocław 2023.
Było to nie lada wyzwanie logistyczne. Całe zawody, podliczanie wyników i zakończenie wraz z dekoracją zwycięzców przebiegły bez zakłóceń i jakichkolwiek problemów. Przed startem zawodnicy mieli okazję zapoznać się z techniką strzelania oraz regulaminem zawodów, które z niezwykłym
profesjonalizmem ciągle przekazywane były uczestnikom przez sędziów i obsługę. Przez ponad cztery godziny, przez własne nagłośnienie podawane były informacje o zawodnikach i przebiegu zawodów.
Strzelanie z karabinków laserowych do celu cieszyło się zainteresowaniem nie tylko dzieci
i młodzieży, ale także dorosłych i rodziców, którzy mieli okazję oddać kilka próbnych strzałów.
Zwycięzcy we wszystkich kategoriach wiekowych, po skrupulatnym podliczeniu wyników pomiarowych, otrzymali puchary i certyfikaty. Dzieci otrzymały też drobne upominki
i słodycze przygotowane prze klub i organizatorów głównych Polskiej Niedzieli Sportowej.
Tak jak przy każdych zawodach, tym razem również przyznana została nagroda fair play. Otrzymał ją Oliwer, pięciolatek, który, mimo że walczył w klasie starszych zawodników, to jednak nie poddawał się i ukończył strzelania i trzykrotną rundę biegu. Jest to prawdziwy przykład sportowego ducha walki i szacunku do swoich rywali. Jury nie miało wątpliwości, że puchar nagrody fair play
otrzymać powinien właśnie Oliwer.
Sportowa Niedziela 2023 zakończyła się późnym wieczorem. Była to wzorowo zorganizowana impreza, w której ogromna część Polonii Wiedeńskiej wykazała się bezprzykładną współpracą w tym dobrym celu, integracji.

Do zobaczenia za rok!6 września 2023 w Wiedniu odbyło sie zebranie członków klubu PAKA-s Wiedeń.

Na zebraniu podsumowano uczestnictwo strzelców w XXI Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych Nysa-Głuchołazy-Wrocław 2023, na których strzelcy Klubu PAKA-s Wiedeń nie mieli sobie równych.

Drugim tematem zebrania było zagospodarowanie środków finansowych, przyznanych po raz pierwszy klubowi w ramach finansowania projektów ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Zaprezentowane zostały wzory koszulek uzupełniających dla sekcji strzeleckiej i siatkarskiej, które będa częściowo finansowane z tych środków.UNIA LUBELSKA

3 lipca 2023 roku, na jednej z wysp kanaryjskich, a dokładnie na Teneryfie w Puerto de la Cruz  odbył się symboliczny, jednoosobowy  Bieg Pocztyliona z okazji 454 rocznicy zawarcia   Unii Lubelskiej.
Taki Bieg Pocztyliona, już czwarty z kolei, ale na wielką skalę, odbył się w roku 2019, z okazji 450 rocznicy tego wydarzenia.
Przypomnijmy, że „Bieg Pocztyliona” to największa tego typu historyczno-sportowa  impreza na świecie, a jej organizatorem jest Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
Zapraszamy do kroniki tego biegu
Link


PODAJ piłkę - czyli gramy na piasku

W dniu 27 maja 2023r. na objektach sportowych policyjnego ośrodka sportowego PSV w 22 dzielnicy Wiednia odbył się II Wiosenny Polonijny Turniej Piłki Plażowej o puchar prezesa Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA. W turnieju wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn, w tym jedna mix i jedna kobieca. Również prezes UPSA Emil Dyrcz stanął na piasku do gry. Równolegle na stadionie piłki nożnej obok, odbywały się po raz kolejny mecze charytatywne w piłce nożnej na małych boiskach, a beneficjentami tego turnieju, w którym udział wzięły dwa zespoły klubów polonijnych z Wiednia, są dzieci ze szpitala uniwersyteckiego w Lublinie. O tym w innej relacji. Zwycięzcą turnieju o puchar prezesa UPSA została drużyna mix, ukryta pod nazwą PLAYBOYS w składzie Ania i Michał. Drugie miejsce wygrało DOMINO, czyli Dominik i Dacjan. Trzecie miejsce wywalczył sam prezes i partner Alen, ukryci pod nazwą EMILEN.
Jedyna drużyna kobieca SABALGMITEREK, czyli Magdalena i Angelika wywalczyły czwarte miejsce, a miejsce piąte przypadło drużynie OUTSIDER , czyli Jackowi i Tadeuszowi.Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale pamiątkowe,
które wręczały dzieci, a zwycięzcy turnieju złote medale i puchar, ufundowany przez prezesa UPSA.
Udział w turnieju był bezpłatny.

 • 20230527_103547
 • 20230527_105130
 • 20230527_111229
 • 20230527_114103
 • 20230527_114236
 • 20230527_114528
 • 20230527_114529
 • 20230527_114732
 • 20230527_114805
 • 20230527_114808
 • 20230527_114810
 • 20230527_114814
 • 20230527_114821
 • 20230527_114900
 • 20230527_115605


Z cyklu: „Gdy anioły stają się widzialne” –
                                                              czyli Hearts 4 Children

W dniu 27 maja 2023r. na obiektach sportowych policyjnego ośrodka sportowego PSV w 22 dzielnicy Wiednia odbył się po raz kolejny charytatywny turniej piłki nożnej na małych boiskach. Organizatorem tego turnieju od wielu lat jest Austriak Martin Koch, zakochany w Lublinie. A beneficjentami HEARTS 4 CHILDREN, bo tak nazwany został ten turniej, są dzieci z uniwersyteckiego szpitala w Lublinie.
W turnieju wzięło udział 13 drużyn, w tym dwie drużyny Polonijnych Klubów w Wiedniu SKV Sobieski i FC Polnische Kickers.
Martin Koch zgromadził ponad dwieście fantastycznych fantów na tobolę, gdzie każdy, wykupiony za 3 euro numer wygrywa. Cały dochód z turnieju, wraz z tombolą i wpisowym przeznaczony jest w całości dla beneficjentów. Co roku Martin otrzymuje wsparcie organizacyjne od Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA i Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Młodzież z klubu PAKA-s przejęła rolę rozprowadzenia losów tomboli. Do dyspozycji organizatora przekazane zostało też nagłośnienie. Prezes UPSA wykonał kilka ujęć z gry i fotki. Jest to niespotykane przedsięwzięcie człowieka, który wspiera chore dzieci w Polsce, chociaż nie jest tej narodowości. Niestety, praktycznie od samego początku zdany jest na pomoc tylko kilku stowarzyszeń austriackich, jak np. fairplay-projektpool  i polonijnych oraz na samego siebie. Miejmy nadzieję, że za rok dołączą inni.
W końcu obecność przy takich wydarzeniach powinna stać się punktem honoru Polaków mieszkających w Austrii.

 • 20230527_122306
 • 20230527_122307
 • 20230527_162508
 • 20230527_162513
 • 20230527_164045
 • 20230527_164549
 • 20230527_164611
 • 20230527_164650
 • 20230527_164718
 • 20230527_164753
 • 20230527_164817
 • 20230527_164858(0)
 • 20230527_121305
 • 20230527_121349
 • 20230527_121843Regionalne mistrzostwa ASKÖ Wiedeń w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej.

W dniach od 14 do 16 kwietnia 2023 roku w Wiedniu odbyły Mistrzostwa regionu ASKÖ Wien w strzelectwie sportowym
z broni pneumatycznej.
ASKÖ Wien - Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur
in Österreich - Verband Wien,  w języku polskim:
Wspólnota Sportu  i Kultury Fizycznej w Austrii - Stowarzyszenie Wiedeń, w  którym zrzeszony jest również Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
„Strzelcy celni” PAKA-s Wiedeń stanęli na stanowiskach dla pistoletów pneumatycznych jednostrzałowych LP1, pięciostrzałowych LP5 i karabinków pneumatycznych LG
z postawy stojącej i z podpórki.

W pierwszym dniu mistrzostw rozegrana została konkurencja pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1 z podpórki postawy stojącej, i pięciostrzałowy LP5 z postawy stojącej. Na stanowisku LP1 postawa z podpórki stanęła Joanna,  „strzelec celny” klubu PAKA-s Wiedeń. Do konkurencji LP5, w której w ciągu 10 sekund trzeba oddać pięć strzałów do jednej tarczy, powtarzając to 8 razy, stanęło trzech strzelców klubu PAKA-s Wiedeń.


W klasie mężczyzn strzelali Krzysztof i Emil Dawid, a w klasie Senior 1 walczył Emil senior.
Wszyscy zawodnicy klubu PAKA-s Wiedeń zdobyli w swoich konkurencjach medale.

Joanna, zajmując trzecie miejsce wywalczyła brązowy medal. Emil Dawid wywalczył medal srebrny, a Krzysztof brązowy. Emil senior w swojej klasie zdobył srebro. Drużynowo klub PAKA-s Wiedeń uplasował się na miejsu piątym.

W drugim dniu mistrzostw strzelcy przystąpili do konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1 z postawy stojącej, i młodzieżówka z postawy stojącej z podpórki.
Na starcie w klasie mężczyzn stanął Emil Dawid i Krzysztof. W klasie seniorów 1 z przeciwnikami „strzelał się” Emil senior, w w klasie młodzieżówki do 14 lat, w której dopuszczalne jest strzelanie tylko z podpórki walczyła Rita.
W drugim dniu strzelcy sportowi PAKA-s Wiedeń również opuszczali zawody z medalami. Rita w swojej klasie zdobyła srebrny medal. Emil senior wystrzelał również drugie miejsce, a Krzysztof i Emil Dawid zajeli odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Drużynowo strzelcy  PAKA-s Wiedeń zajęli miejsce piąte.

Jednocześnie z mistrzostwami ogłoszone zostały wyniki w strzelaniach sezonowych 2022/2023 w konkurencji LP1.
Miejsce drugie zajął Emil senior. Pozostali strzelcy Paweł, Michał, Emil Dawid zajęli odpowiednio miejsca piąte,
siódme i dziesiąte. Rita w swojej klasie utrzymała miejsce drugie, a Joanna miejsce dziesiąte.
Drużynowo klub PAKA-s Wiedeń wywalczył puchar za trzecie miejsce.


Tutaj bardzo miła niespodzianka ze strony organizatorów. Pełna nazwa klubu PAKA-s napisana została na dyplomie
po polsku. 


W trzecim dniu mistrzostw na stanowiskach stanęli „strzelcy celni”  PAKA-s Wiedeń karabinków pneumatycznych.
W  kategorii senior III, drugie  miejsce i srebrny medal wywalczył Stanisław. Stanisław wystartował ponownie w drugiej konkurencji w klasie ogólnej.
W tej klasie ogólnej postawy stojącej z podpórką, wystartowało czterech strzelców PAKA-s Wiedeń.  Miejsce trzecie i brązowy medal zdobył Bogdan. Michał, Stanisław i Sebastian zajeli odpowiednio miejsca czwarte, szóste i dziewiąte.
Drużynowo „strzelcy celni” klubu PAKA-s Wiedeń karabinków pneumatycznych zajeli miejsce pierwsze!
Na zakończenie mistrzostw, podobnie jak w konkurencjach pistoletówych, wręczono też dyplomy za miejsca zdobyte w strzelaniu sezonowym z karabinów pneumatycznych 2022/2023.
Strzelcy PAKA-s Wiedeń, w składzie Bogdan, Stanisław, Michał zajeli odpowiednio miejsca piąte, dziewiate i dziesiąte. Drużynowo zdobyli puchar zajmując miejsce drugie.
Ogólnie na tych mistrzostwach „strzelcy celni” Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń zdobyli pięć medali srebrnych i trzy brązowe.

Ku Chwale Oręża Polskiego!

Zanotował:  Emil Dyrcz
Zdjęcia: własneMISTRZOSTWA regionu Wiedeń w strzelectwie sportowym 2023.
                                           Polonijni strzelcy sportowi na podium!


W dniach od 9 do 12 marca, i, od 18 do 19 marca 2023 odbyły się w Wiedniu mistrzostwa regionu w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej.
Jednocześnie zakończyły się sezonowe zawody 2022/2023
w tych dyscyplinach.
Do mistrzostw przystąpiło razem dziewięcioro zawodniczek
i zawodników Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, w tym troje debiutantów.

W pierwszym dniu zawodów na stanowiskach konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1 z podpórki stanęły dwie debiutantki – Joanna i Rita. Joanna w klasie ogólnej zajęła miejsce trzynaste, a Rita, w klasie młodzieżowej zajęła miejsce pierwsze, zdobywając złoty medal.
W drugim dniu, w zawodach pistolet pneumatyczny szybkostrzelny – pięciostrzałowy LP5 na stanowiskach stanęli Krzysztof, debiutant Emil Dawid i Emil, zajmując odpowiednio miejsca dziewiąte, ósme i szóste. Drużynowo
w tej konkurencji strzelcy PAKA-s zajęli miejsce trzecie, zdobywając brązowy medal tych mistrzostw.
W sobotę, 11 marca 2023 na stanowisku konkurencji pistolet LP1 w klasie seniorów III stanął Stanisław
i wystrzelał miejsce ósme.
W ostatnim dniu mistrzostw, w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1,  na stanowiskach stanęli mężczyźni i kobiety.

Trzech strzelców PAKA-s, Krzysztof, Emil Dawid i Emil  przystapiło do kwalifkacji,
w której trzeba było oddać precyzyjnie sześćdziesiąt strzałów. Krzystof i Emil, zajmując miejsca szóste i ósme zostali zakwalifikowani do finałów. Emil Dawid odpadł, zajmując miejsce dziewiąte. W finałach ostatecznie Krzysztof zajął miejsce ósme, a Emil szóste. Wszyscy strzelcy PAKA-s Wiedeń znaleźli się
w top ten, zajmując drużynowo miejsce szóste. Ostatecznie w tabeli medalowej, w konkurencjach pistolet pneumatyczny,  PAKA-s Wiedeń zajął miejsce siódme, z dorobkiem jednego medalu złotego i jednego brązowego.

 • LG Allgemeine Klasse
 • LG Allgemeine Klasse
 • Mannschaft
 • LP1 Einzeln
 • LP1 Mannschaft
 • LP5 Einzeln
 • IMG-20230318-WA0001
 • IMG-20230318-WA0012
 • IMG-20230318-WA0014
 • IMG-20230318-WA0021
 • 20230309_180133
 • 20230309_191948
 • 20230312_171819
 • 20230312_172855
 • 20230312_181730Na zakończenie mistrzostw odbyła sie też dekoracja zwycięzców zawodów sezonowych. Wśród medalistów nie zabrakło też strzelców PAKA-s Wiedeń. W konkurencji LP5 Emil zajął miejsce trzecie, zdobywając brązowy medal. Drużynowo strzelcy polonijni zajęli miejsze szóste.
W konkurencji LP1 drużynowo, w grupie drugiej PAKA-s zdobył puchar, zajmując miejsce drugie, a w klasyfikacji generalnej miejsce piąte.

Kolejną areną zmagań strzelców sportowych w mistrzostwach regionu Wiedeń, były zawody z konkurencji karabin pneumatyczny w dniach od 18 do 19 marca 2023r.
Na stanowiskach strzeleckich karabin pneumatyczny z podpórki stanęło czterech strzelców  w klasie dorosłych, i jedna zawodniczka w klasie młodzieżowej.
Rita, debiutantka na tych mistrzostwach, zajęła w swojej klasie miejsce czwarte. Stanisław, w klasie seniorów III wywalczył miejsce trzecie, zdobywając brązowy medal, a w klasie seniorów II
z podpórki osiągnął miejsce szóste.
W klasie otwartej, karabin pneumatyczny z podpórki, Michał zajął miejsce siódme. W klasie seniorów I , Bogdan wystrzelał miejsce trzecie, zdobywając brązowy medal, a Sebastian wywalczył miejsce czwarte.
Miejsce siódme, to miejsce PAKA-s Wiedeń w tabeli medalowej, z dorobkiem dwóch brązowych medali.
Zawody sezonowe 2022/2023 w tej konkurencji, Bogdan, Michał i Stanisław zakończyli odpowiednio na miejscach  dziesiątym, trzynastym i dwudziestym.
Drużynowo PAKA-s Wiedeń nie zaliczył wszystkich strzelań, zajmując ostatecznie miejsce piąte.
Dziewięcioro zawodniczek i zawodników Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, w tym troje debiutantów, zdobyli na Mistrzostwach regionu Wiedeń 2023 w Strzelectwie Sportowym z broni pneumatycznej jeden medal złoty i trzy brązowe.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


X MISTRZOSTWA AMATORÓW W SKOKACH NARCIARSKICH
POLSKI POŁUDNIOWEJ O PUCHAR KAMILA STOCHA - MISTRZA OLIMPIJSKIEGO - 12.02.2023 - SKAWICA

W mistrzostwach wziął udział strzelec PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz


 • 20230212_160043
 • 20230212_150010
 • 20230212_150102
 • 20230212_160442
 • 20230212_211935
 • 20230212_182140
 • 20230212_182246

Pięć lat i wystarczy! Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha Mistrza Olimpijskiego ponownie zawitały do Skawicy na słynną nie tylko w naszej okolicy skocznię K-20.

Lublin, Legionowo, Zgierz, Owczary, Lubień, Łódź, Kraków, Nowa Dęba, Zakopane, Katowice, Myślenice, Ciche, a nawet Wiedeń -
z tych miejscowości pochodzili skoczkowie, którzy zameldowali się w niedzielę w Skawicy. Byli też i mieszkańcy naszego powiatu, czyli mieszkańcy Białki, Zawoi i zdecydowanie najliczniejsza ekipa - reprezentanci Skawicy.


Każdy zawodnik to osobna historia niekoniecznie związana z dojazdem na zawody. Chociaż jeżeli chodzi o trasę i związane z nią perturbacje, to palma pierwszeństwa należy się Rafałowi Zastawnemu z Lublina, który około godziny piątej rano wraz z tatą wyruszył (głównie pociągiem) do Skawicy. Ostatecznie nie wiedząc, gdzie za bardzo są i jak mają dotrzeć na skocznię, postanowili wykręcić numer do organizatorów, żeby się zapytać, jak z Białki trafić na boisko Huraganu Skawica.
Po raz czwarty do Skawicy zawitał 29-letni Marcin Pater. Muzyk z Katowic jest liderem, kompozytorem i wibrafonistą w Marcin Pater Trio. W sobotę wrócił z trasy koncertowej wspólnie z Leszkiem Możdżerem po Czechach i Niemczech, ale w niedzielę nie było zmiłuj - pasja to pasja i trzeba było udać się do Skawicy.
Debiut na skoczni w Skawicy zaliczył doskonale znany m.in. z powodu organizacji przebiegającego przez nasz powiat Biegu Pocztyliona, Emil Dyrcz.
- W 2019 roku byłem gotowy skakać, ale warunki atmosferyczne uniemożliwiły przeprowadzenie zawodów. Byłem tydzień temu w Polsce, ale kiedy znalazłem informację, że konkurs skoków odbędzie się w ten weekend, wówczas decyzja mogła być tylko jedna. Udało mi się pobić życiowy rekord, bo skoczyłem w drugiej serii 17 metrów. Zostały mi jednak odjęte punkty m.in. za upadek i dopisane do mojego dorobku zostało 12 punktów - powiedział Emil Dyrcz, który do Skawicy przyjechał... z Wiednia.
W zasadzie każdemu uczestnikowi można by poświęcić kilka zdań, bo ich odwaga, żeby zmierzyć się z K-20 w Skawicy, na to zasługuje. Liczba osób spoza naszego powiatu i to, jak popularny stał się ten konkurs i to, że mimo pięcioletniej przerwy, tylu zawodników z odległych zakątków Polski przyjechało do Skawicy stanowi też bardzo ważny sygnał dla organizatora głównego zawodów, czyli dla Rady Sołeckiej Skawicy. Warto konkurs skoków rozwijać i go pielęgnować tak, żeby z roku na roku liczba startujących jeszcze rosła, a i cała otoczka wokół rywalizacja była sprzyjająca.
Skoki w Skawicy są nieprzypadkowo firmowane przez Kamila Stocha, o czym na zakończeniu tego newsa "poinformuje" sołtys Skawicy. W 2018 roku w Skawicy jednym z uczestników zawodów był Mateusz Rutkowski, czyli mistrz świata juniorów z 2004 roku, któremu swego czasu wróżono wielką karierę na miarę Adama Małysza. Rutkowski wcale wtedy nie wygrał. Ba, lepszy od niego okazał się m.in. mieszkaniec Skawicy, Tomasz Pacyga.
- Rok temu opowiedziałem mu (Kamilowi Stochowi - przyp. red.)  z detalami, jak to było w Skawicy. W tym roku również trzeba powiedzieć, że konkurs był przeprowadzony w miłej atmosferze z klimatem swojskości. Amatorszczyzna wcale nie oznacza coś pejoratywnego, negatywnego. To jest spontaniczność, coś naturalnego, wspaniałego, ten duch sportowy, który tkwi w nas. Nie musi ten duch wybuchnąć żadnym fajerwerkiem, ale zwyczajną fajną zabawą - tak mówił w rozmowie z naszym portalem tata Kamila Stocha, Bronisław Stoch, w 2018 roku.
Bronisław Stoch rok rocznie pojawiał się w Skawicy, chociaż w tym roku jego nieobecność była usprawiedliwiona rehabilitacją po zabiegu. Cały czas tata Kamila pozostawał w kontakcie z organizatorami. To wielka wartość dla tych zawodów, którą "czują" także wszyscy uczestnicy zmagań. Kibice też, bo tych przy okazji konkursów w Skawicy jest co niemiara.
Wróćmy jednak do niedzielnego skakania, bo tam nie tylko skocznia była "przeciwnikiem" dla startujących, co najlepiej można było zaobserwować w naszej kolejnej transmisji live z zawodów ze Skawicy. Sobotnie opady śniegu roztopiły warstwę białego puchu i raz po raz zawodnicy lądowali, albo przejeżdżali, po "śnieżnej dziurze". Do tego doszedł miękki zeskok i przepis na wywrotkę był gotowy. W przyszłym roku zawnioskujemy, żeby zawodnik, który do momentu wyhamowania przed trybunami utrzyma się na nartach, miał doliczone dodatkowy chociaż punkt.
Skoki oceniało jury w składzie: Piotr Listwan, Jan Listwan, Stanisław Makowicz, Marcin Lis, Bogdan Pacyga, Stanisław Szafraniec, Józef Dyrcz i Krzysztof Kudzia. Ten ostatni wielokrotnie pojawiał się na zeskoku, żeby ubijać śnieg. Wszystkie ręce na pokład.
Największą notę końcową podczas niedzielnych zawodów uzyskał Sebastian Kozina ze Skawicy. Poprawił się w porównaniu do 2018 roku - to też warto podkreślić.
Imprezie towarzyszyły również okolicznościowe -  zjazd na cymkolwiek, konkurs dla dzieci na skoczni K-5. Wystartowała w nim tylko dwójka zawodników (Natalia Szymańska ze Starej Kamienicy oraz Leon Ruszkiewicz ze Skawicy), ale za sam hart ducha i charakter otrzymali burzę braw. A potem jak najbardziej zasłużone nagrody. Była również i kuchnia polowa, więc można było zachowując odpowiednie proporcje, poczuć jak w drodze na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Ci, którzy chociaż raz byli na zawodach w Zakopanem doskonale wiedzą, że każdy kibic jest tam "atakowany" z każdej strony zapachem góralskich przysmaków.
- Organizatorzy dziesiątych mistrzostw amatorów w skokach narciarskich Polski południowej o puchar Kamila Stocha, mistrza olimpijskiego serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie skoczni. Wielkie podziękowania kierujemy do piłkarzy klubu Huragan Skawica, firmie Roboty Ziemne Tomasz Pacyga, firmie "Usługi Leśne" Grzegorz Wrona, firmie "Zed Bud" Zbigniew Bywalec. Szczególnie chcemy wyróżnić Kamila Stocha, który ufundował szereg nagród i medali. Dziękujemy wszystkim, któzy przez wiele lat wspierają nasze lokalne przedsięwzięcia udzielając nam nieocenionej pomocy. Serdecznie dziękujemy - powiedział sołtys Skawicy, Małgorzata Pacyga.
Zorganizowaną przez Radę Sołecką w Skawicy imprezę zarówno finansowo, jak i logistycznie wsparła Gmina Zawoja (Wójt Gminy Marcin Pająk oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych). Nagrody ufundowała również radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuta Kawa oraz Powiat Suski. Wzorem poprzednich edycji zawodów swoją obecnością uświetnił je senator RP Andrzej Pająk.


KATEGORIA JUNIOR DO LAT 15:
1. Karol Marek (Skawica) - 30 (15/15)

KATEGORIA JUNIOR STARSZY
1. Sebastian Kozina (Skawica) - 49,5 (25/24,5)
2. Daniel Pena (Białka) - 44,5 (22,5/22)
3. Maciej Luber (Skawica) - 41,5 (20/21,5)
4. Rafał Zastawny (Lublin) - 40 (24/16)?
5. Jakub Malawski (Kraków) - 39,5 (21/18,5)
6. Łukasz Wilk (Nowa Dęba) - 38 (18,5/19,5)
Jakub Stopka (Zakopane) - 38 (18/20)
8. Filip Fujak (Skawica) - 37 (18/19)
9. Antoni Bukowiec (Owczary) - 35 (16/19)
10. Kacper Wietrzyk (Lubień) - 33 (15/18)
11. Maksymilian Fugiel (Owczary) - 25 (14/11)
12. Piotr Warzecha (Lubień) - 22 (6/16)

KATEGORIA SENIORZY OD LAT 25
1. Kacper Ceremuga (Skawica) - 49,5 (25/24,5)
2. Jan Wiśnicz (Myślenice) - 47,5 (23,5/24)
3. Mateusz Palenica (Ciche) - 47 (24/23)
4. Marcin Pater (Katowice) - 45,5 (23,5/22)
5. Paweł Matusik (Skawica) - 39 (20/19)
6. Mateusz Matyja (Zawoja) - 35 (20/15)
7. Piotr Dyrcz (Skawica) - 31 (17/14)

KATEGORIA OPEN:
1. Dawid Kaszuba (Bystrzyca) - 24,5 m / 24,5 m = 49 m
2. Adam Kobyłka (Legionowo) - 21 m/21 m = 42 m
3. Kamil Bywalec (Skawica) - 18,5 m/20m = 38,5 m
4. Emil Dyrcz (Wiedeń) - 22 (10/12)
5. Bartłomiej Marczak (Zgierz) - 21  (21)
6. Mateusz Reczulski (Łódź) - 18,5 (18,5)


Źródło: sucha24.pl i własne


NARTY i kijki,

czyli Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym
oraz Polonijny Festiwal Nordick Walking Wisła 2022.

W dniach od 18 do 21 grudnia 2022 roku w Wiśle, przy wspaniałych warunkach pogodowych,  
odbyły II Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym oraz Polonijny Festiwal Nordick Walking organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Dwie zawodniczki klubu PAKA-s Wiedeń Małgorzata i Maria, które wystartowały w konkurencjach nordick walking,  oraz Emil, zawodnik tego samego klubu startujący w biegach narciarskich,  to trzy osoby,
które były jedynymi przedstawicielami sportu polonijnego Austrii na tych zawodach.

W konkurencji indywidualnej Małgorzata zajęła drugie miejsce, a w sztafecie, Małgorzata i Maria
w grupie  z zawodnikami z Zaolzia wywalczyły miejsce trzecie. Emil, przy bardzo mocnej konkurencji z Czech i Litwy zajął czwarte miejsce w biegu stylem klasycznym, a w stylu dowolnym miejsce piąte.

Gratulujemy zdobywczyniom medali!

Zanotował:  Emil Dyrcz

Zdjęcia:  Polonijna Agencja Informacyjna PAI i własne.


 • 20221219_142116
 • 20221220_142238
 • 20221219_141533
 • 20221220_142246
 • 319906244_1290523451800317_397677910615292226_n
 • 320565340_493239046230473_1814624521658828986_n
 • 320741358_636812291558144_4400218260984293191_n
 • 320751049_1216698989190179_422031088867201827_n
 • 320755831_484874743768917_688158721121316479_n
 • 320774423_486041446987664_1801688889106096951_n
 • 320802541_886507522546709_3311266818847775463_n
 • 320832947_1609015222901997_2067154888392887549_n
 • 320842464_899967391012035_6030216077913375214_n
 • 320851590_886813796077272_2867969329923843684_n
 • 320882689_1173067323322986_355941823522542201_nASKÖ LP5-Cup 2022 w strzelectwie sportowym z pistoletów pneumatycznych pięciostrzałowych.

Wiedeń, 13 grudnia 2022. Zakończyła się trzecia
i ostatnia  runda zawodów ASKÖ LP5-Cup 2022
w strzelectwie sportowym z pistoletów pneumatycznych pięciostrzałowych. Przez trzy rundy strzelcy walczyli
w konkurencji, w której szybkość i precyzja decydują
o wyniku i zwycięstwie. W tej konkurencji trzeba
w przeciągu 10 sekund oddać precyzyjnie pięć strzałów do tarczy. Na stanowiskach strzeleckich stanęli też strzelcy celni Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. W składzie Krzysztof, Paweł i Emil zajęli odpowiednio miejsca piąte, czwarte i trzecie. Drużynowo zaś stanęli  tuż przy podium na miejscu czwartym. Pozostałe rundy zakończą się wiosna 2023 roku.
Ku Chwale Oręża Polskiego!


 • 20221213_183509
 • 20221213_183516
 • 20221213_183529
 • 20221213_195133
 • 20221213_195136
 • 20221213_195142
 • 20221213_195719
 • 20221213_200159
 • 20221213_200255
 • 20221213_200334
 • LP5Spotkanie opłatkowe PAKA-s Wiedeń 2022.

5 grudnia 2022 roku, w polskiej "Cafe Gloria" w Wiedniu odbyło się opłatkowe spotkanie przedświątecznie zrzeszonych w klubie PAKA-s Wiedeń i zaproszonych gości. Korzystając
z tej okazji przekazane zostały strzelcom medale i dyplomy za zawody letnie 2022 w strzelaniu z broni palnej, oraz puchar dla klubu za zajęcie trzeciego miejsca.
W spotkaniu wzięli udział też zaproszeni goście i kandydaci na na członków klubu do sekcji Strzelectwo Sportowe.
Dziękujęmy Grażynie za udostępnienie lokalu Cafe Gloria
i przygotowanie ciepłego posiłku. • 20221205_183814
 • 20221205_184011
 • 20221205_184036
 • 20221205_184040
 • 20221205_184051
 • 20221205_184056
 • 20221205_184113
 • 20221205_184155_1A poniżej wspomnienie pierwszego spotkania opłatkowego w roku 2015.

„11 grudnia, roku pańskiego 2015 odbyło się w Wiedniu pierwsze spotkanie opłatkowe Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych Strzelectwo-Sportowe Wiedeń. Rozdane zostały świadectwa zrzeszenia i certyfikaty V.I.P.. Powitano gości z Polski. Z wielką radościa powitano deklarację partnerstwa Podolskiego Regimentu Odprzodowego, czyli Małopolskiej Chorągwi Husarskiej z klubem PAKA-s. HUSARIA jest z nami,  vivat Husaria !!!!
Opłatkiem połamał się z nami ksiądz z "najwyższej półki", ks. Roman Krekora  z koscioła na górze Kahlenberg pod Wiedniem. Odśpiewano tradycyjnie kolędy, a potem polano napój zaufania, tajemnicą okryty własny produkt Leszka herbu Kazimierz Zając, tzw. "Zającówka". Wielkim talentem organizacyjnym i zgraniem zespołowym wykazali sie wszyscy zrzeszeni w klubie PAKA-s, z czego jestem ogromnie dumny i niniejszym wyrażam wielkie uznanie i podziękowanie.
Również wielkie podziękowanie dla Leszka Zająca za przygotowanie i udostępnienie lokalu i wspaniały napój zaufania.”

 • 12348031_1001807643223543_5485585082262255693_n_new
 • opl.4 geschn.n_new
 • opl.7 geschn.n_new
 • P1290662n_new
STRZELANIE o Grand Prix Tirol 2022.

W dniach 1 - 4 grudnia 2022 w Innsbrucku w Austrii, po dwóch latach przerwy odbyły się kolejne, międzynarodowe  zawody w strzelectwie sportowym
z broni pneumatycznej o Wielką Nagrodę Tyrolu.
W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy z ośmiu krajów, w tym dwóch  w barwach biało-czerwonych. Byli to strzelcy sportowi Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, którzy jako jedni, występowali w barwach Polski.
Strzelcom towarzyszli członkowie klubu PAKA-s Wiedeń.
W pierwszym dniu strzelcy celni klubu PAKA-s Wiedeń Krzysztof Micał i Emil Dyrcz, osiągając ten sam wynik, zajeli miejsca odpowiednio 12.,  i 11. W drugim dniu zawodów wyniki były słabsze, i tym razem zajeli miejsca 14., i 13.
Był to kolejny, szkoleniowo-treningowy wyjazd strzelców PAKA-s Wiedeń, połączony z międzynarodowymi zawodami
w strzelectwie sportowym.

 • 20221203_092953
 • 20221203_093339
 • 20221203_111404
 • 20221203_111747
 • 20221203_113707
 • 20221203_114734
 • 20221203_130210
 • 20221203_150859
 • 20221203_154011
 • 20221204_090007
 • 20221204_090045
 • 20221204_104303
 • 20221204_104329
 • 20221204_105811
 • 20221204_105845

Strzelcy PAKA-s Wiedeń strzelają w Czechach.


W drodze powrotnej z Zaolzia, gdzie towarzyszlismy młodzieży podczas Pierwszych Młodzieżowych Mistrzostw Polonijnych w Strzelectwie Sportowym z broni pneumatycznej Zaolzie 2022, wzięliśmy jeszcze udział w ostatnim dniu międzynarodowych zawodów o Grand Prix Bilovec w Czechach.
Na starcie zawodów z pistoletu pneumatycznego LP1, w dniu 13 listopada 2022, w barwach biało-czerwonej, a asyście kibiców stanęło dwóch strzelców Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, Krzysztof Micał i Emil Dyrcz. W klasyfikacji końcowej tego dnia  zajęli  odpowiednio miejsce 28 i 30.
Była to kolejna możliwość zdobywania doświadczenia w tej klasy międzynarodowych zawodach.


 • 20221113_090859
 • 20221113_075303
 • 20221113_075258
 • 20221113_083123
 • 20221113_083150
 • 20221113_083158
 • 20221113_083206
 • 20221113_083501
 • 20221113_083514
 • 20221113_085230
 • 20221113_090136
 • 20221113_090140
 • 20221113_090716
 • 20221113_091000
 • 20221113_093441
Młodzież Polonijna strzela,
czyli Pierwsze Młodzieżowe Mistrzostwa Polonijne w Strzelectwie Sportowym.

W dniach od 11 do 13 listopada 2022 na Zaolziu odbyły się Pierwsze Młodzieżowe Mistrzostwa Polonijne w Strzelectwie Sportowym z broni pneumatycznej.
Organizatorem tych mistrzostw było Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy TBK , a zawody odbyły się na strzelnicy sportowej OSP w Gumnach, po stronie polskiej.
Na starcie stanęło ponad dwadzieścia chłopców i dziewcząt w trzech kategoriach wiekowych z Litwy, Czech i Austrii.
Z Austrii w zawodach wystartowały cztery dziewczyny reprezentujące Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie Larisa, Rita, Oliwia i Elisabeth.
Zawodniczkom towarzyszyli opiekunowie, którzy aktywnie pomagali organizatorom w przeprowadzeniu zawodów.
Dla zawodniczek PAKA-s Wiedeń były to pierwsze takie międzynarodowe zawody, które zakończyły się wielkim sukcesem dla grupy polonijnej z Austrii.
Eliza w konkurencji karabinek pneumatyczny wywalczyła 3 miejsce. Oliwia dwa razy trzecie miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny i karabinek pneumatyczny. Rita również dwa razy stawała na podium.
Raz na drugim miejscu w konkurencji  pistolet, i na pierwszym miejscu w konkurencji karabinek.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy udziału.

 • 20221112_103630
 • 20221112_103925
 • 20221112_104706
 • 20221112_104710
 • 20221112_104754
 • 20221112_104757
 • 20221112_105611
 • 20221112_105739
 • 20221112_105852
 • 20221112_111802
 • 20221112_111809
 • 20221112_112504
 • 20221112_115333
 • 20221112_115334
 • 20221112_120342

TOBIE POLSKO!

czyli Polonia i Polacy na całym świecie świętują 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległosći.


Na całym świecie, w każdy listopad roku, w środowiskach Polskich i Polonijnych świętowanie to odbywa się na różne sposoby. Jednym z nich jest połączenie sportu z patriotyzmem,
a wyrażane jest to przez organizowanie biegów okazyjnych.
Taki bieg, 6 listopada 2022 roku już  po raz piąty zorganizowała Polonia Kanadyjska w Toronto.
Tym razem Polacy mieszkający w innych krajach postanowili dołączyć do tego biegu. Tak narodził się pomysł Pierwszego Światowego Równoległego Biegu Niepodległości.
Inicjatorem biegu, jak już wspomniano, byli  Polacy w Toronto, zrzeszeni w sportowej organizacji Team Kanada prowadzonej przez Jerzego Dąbrowę, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP  w Toronto oraz  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
Do biegu dołączyli: Team Biegowy BRYGADA R&R z Krakowa na czele z Romanem Piątkiem, maratończyk z Nowego Jorku Paweł Myśliwiec, Polacy z Wiednia w Austrii, zrzeszeni w klubie PAKA-s Wiedeń z prezesem Emilem Dyrczem, Polacy z Litwy - Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z dyrektorem Marianem Kaczanowskim,  
oraz Polacy z Zaolzia w Czechach, zrzeszeni w Towarzystwie Beskidzkich Kucharzy, których poprowadził Henryk Cieślar.
Koordynację biegu w Europie objął klub PAKA-s Wiedeń.
W sumie na starcie stanęło około 400 osób, w tym około 150 dzieci.
Był to pierwszy w historii tak zsynchronizowany światowy bieg Polaków i Polonii, który wystartował jednocześnie
w różnych krajach na świecie, o różnych godzinach czasu miejscowego. Dla każdego uczestnika Polonia Kanadyjska
z Toronto zorganizowała medal pamiątkowy i koszulkę startową biegu wydane na tę okoliczność.

Jeszcze Polska nie zginęła!


SPORT, MUZYKA, KULTURA -  czyli Polska Niedziela Sportowa w Wiedniu

10  pażdziernika 2022 roku w 10 dzielnicy Wiednia Favoriten, na stadionie lekkoatletycznym przy Grenzackerstrasse, po dłuż-szej przerwie odbyła się ponownie, znana w środowisku polonijnym w Austrii od dziesięcioleci, Polska Niedziela Sportowa.
Polska Niedziela Sportowa to wielki festyn sportowo-kulturalno-integracyjny, organizowany dla Polonii i wszystkich chętnych spoza tego środowiska. To święto sportu dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Tak jak w poprzednich latach rozegrano wiele meczy w piłce nożnej, siatkówce i siatkówce plażowej.
Kluby i organizacje polonijne z Wiednia miały okazję zaprezentować swoją działalność dla zainteresowanych.
Swoje aktywności zaprezentował też Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, organizując w ramach tego festynu II Polonijny Letni Biathlon dla Młodzieży Wiedeń 2022.
Dzień wcześniej klub PAKA-s Wiedeń prezentował swoją działalność w tym samym miejscu w ramach
Dzielnicowego Dnia Sportu, organizowanego przez władze dziesiątej dzielnicy Wiednia.

Biathlon, organizowany w ramach Polskiej Niedzieli Sportowej  przeznaczony był dla dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 14 lat, które to grupy podzielone zostały dodatkowo na dwie kategorie wiekowe, osobne dla dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy mieli do pokonania trzykrotnie wyznaczone okrążenie, w międzyczasie dwukrotnie wbiegali strzelnicę, gdzie pod profesjonalnym okiem strzelców sportowych, strzelali z karabinków laserowych do celu.

Zainteresowanie udziałem wśród młodzieży było tak duże, że na prośbę rodziców i opiekunów, dopuszczone zostały także dzieci poniżej lat 9. Ta grupa została włączona do najmłodszych grup 9-11. Całą organizację biathlonu, sprzęt i sędziowanie przeprowadzili strzelcy i członkowie klubu PAKA-s Wiedeń.

Do zawodów przystąpiło 48 zawodniczek i zawodników. Było to nielada wyzwanie logistyczne. Całe zawody, podliczanie wyników i zakończenie wraz z dekoracją zwycięzców przebiegły bez zakłóceń i jakichkolwiek problemów. Zawodnicy mieli okazję zapoznać się z techniką strzelania oraz regulaminem zawodów, które z niezwykłym profesjonalizmem ciągle przekazywane były uczestnikom przez sędziów i obsługę. Przez ponad trzy godziny, przez własne nagłośnienie podawane były informacje o zawodnikach i przebiegu zawodów.

Strzelanie z karabinków laserowych do celu cieszyło się zainteresoaniem nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych i rodziców, którzy mieli okazję oddać  kilka próbnych strzałów.

Zwycięzcy we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymali puchary, medale i certyfikaty, a za miejsca 4-5 nagrody pocieszenia.
Dzieci otrzymały też drobne upominki i słodycze przygotowane prze klub i organizatorów głównych Polskiej Niedzieli Sportowej.


 • 20221008_124029
 • 20221009_130757
 • 20221009_130802
 • 20221009_140631
 • 20221009_140637
 • 20221009_140731
 • 20221009_140805
 • 20221009_140816
 • 20221009_142123
 • 20221009_142226
 • 20221009_142232
 • 20221009_142236
 • 20221009_142300
 • 20221009_142304
 • 20221009_142352Dzielnicowy DZIEŃ SPORTU, Wiedeń, X dzielnica. Favoriten.

8 października 2022 roku, władze dziesiątej dzielnicy Wiednia Favoriten po raz kolejny zorganizowały dzielnicowy Dzień Sportu. Do udziału zaproszone zostały wszystkie kluby sportowe zarejestrowane w tej dzielnicy. Takim klubem jest też Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
Na zbudowanych przez siebie stanowiskach poszczególne kluby prezentowały rodzaje uprawianego sportu.
Nie zabrakło też polskiego akcentu. Klub PAKA-s Wiedeń zaprezentował swoją najgłówniejszą dyscyplinę, którą uprawia, czyli strzelectwo sportowe, umożliwiając jednocześnie zainteresowanym zapoznanie się z pneumatyczną bronia sportową,
która została zainteresowanym zaprezentowana na stoisku.
„Strzelcy celni” mogli opowiedzieć zainteresowanym o swojej działalności sportowej
i zaprezentować część ze swoich trofee, zdobytych na zawodach międzynarodowych
i krajowych nie tylko w strzelectwie.
Były medale i puchary zdobyte w mistrzostwach żeglarskich, w turniejach siatkarskich,
w biegach, na Igrzyskach Polonijnych i wiele innych.
Na ekranie monitora można było zobaczyć wiele filmików z działalności klubu PAKA-s Wiedeń, a z głośnika rozbrzmiewały polskie utwory muzyczne.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy tutaj w Wiedniu, zaprezentować nasz Polonijny Klub Sportowy i Strzelectwo Sportowe.

Ku Chwale Oręża Polskiego!

 • 20221008_124029
 • 20221008_124037
 • IMG-20221008-WA0010
 • IMG-20221008-WA0013
 • IMG-20221008-WA0016
 • IMG-20221008-WA0017
 • IMG-20221008-WA0018
 • IMG-20221008-WA0023
 • IMG-20221008-WA0032
„Strzelcy Celni klubu PAKA-s Wiedeń walczyli na wyjeździe!

W sobotę, 1 października 2022 roku w Kaliszu, odbyły się już 62. Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej, w ramach których rozegrano w sumie 7 konkurencji strzeleckich strzelectwa sportowego.
W zawodach po raz kolejny udział wzięli strzelcy celni Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń z Wiednia.
Drużyna w składzie Jerzy Wagner, Stanisław Popek i Michał Wagner świetnie zaprezentowali swój klub, zresztą jedyny spoza granic Polski, zdobywając drużynowo 5 miejsce, a indywidualnie w konkurencji karabin centralnego zapłonu miejsca pierwsze i drugie.
Gratulujemy naszym Strzelcom Celnym! Ku Chwale Oręża Polskiego!

 • Drużynowo
 • Finał Kcz 10
 • IMG-20221001-WA0000
 • IMG-20221001-WA0001
 • IMG-20221001-WA0002
 • IMG-20221001-WA0003
 • IMG-20221001-WA0004
 • IMG-20221001-WA0005
 • IMG-20221001-WA0006
 • IMG-20221001-WA0007
 • IMG-20221001-WA0008
 • IMG-20221001-WA0009
 • IMG-20221001-WA0010
 • IMG-20221001-WA0011
 • IMG-20221001-WA0012KRÓLU!  STAŃ DO ŻOŁNIERSKIEGO APELU!

11 września 2022 roku w Wiedniu,
w Polskim Sanktuarium Narodowym na górze Kahlenberg odbyły się uroczystości związane z 339 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej.
Uroczystości te są zbieżne z kolejną, już 39  rocznicą obecności Ojca Świętego Jana Pawła II na Kahlenbergu, oraz tradycyjnymi dożynkami. Na zaproszenie Kustosza Sanktuarium, o. Romana Krekory CR, w uroczystościach między innymi wzięli też  udział przedstawiciele Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Członkowie klubu PAKA-s pojawili sie ubrani w koszulki V Biegu Pocztyliona Wiedeń-Wilno-Krasnystaw-Narol „Bitwa pod Narolem 1672”, który odbył się w sierpniu 2022r.,
a miał początek właśnie w tym miejscu, przy Polskim Sanktuarium Narodowym na górze Kahlenberg.
Biegacze asystowali delegacji z Krakowa przy złożeniu wieńca na cokole, przygotowanym pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, a nastepnie wzięli udział w uroczystościach.
Uroczystościom przewodniczył ks. dr Piotr Wojciech Turzyński, biskup diecezji radomskiej
i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszparsterstwa Emigracji Polskiej.
Po mszy świętej żółnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, przed murami Sanktuarium  przeprowadzili Apel Pamięci, po którym oddana została salwa honorwa.
Ksiądz biskub Turzyński otrzymał od delegacji PAKA-s Wiedeń pamiatkową koszulkę
i medal V Biegu Pocztyliona.
Również żołnierze 11LDKP im. Króla  JIIIS otrzymali medale pamiątkowe tego biegu,             a częśc żeńska medale i koszulki.
Ciekawym wątkiem świętowania tych uroczystości było udekorowanie medalem chłopczyka, który widząc, że załoga wozu bojowego, który stał przy Sanktuarium, otrzymuje medal pamiątkowy i koszulki, też zapragnął mieć taki medal. Prezes klubu PAKA-s postanowił wynagrodzić odważnego chłopca, ale po wykonaniu zadania, którym miało być wydanie okrzyku ku dowolnej chwale. Po zastanowieniu chłopiec zawołał nieśmiało:
                                                  „ Niech żyje Polska!”.

Po krótkiej konsultacji z obecnym z żołnierzem, uznano, że okrzyk był zbyt słaby. Cłopiec jeszcze raz,  już śmiało i głośno zawołał ponownie „Niech żyje Polska!”. Teraz już nie było wątpliwości. Otrzymał nie tylko medal, ale także koszulkę V Biegu Pocztyliona, a prezes Emil Dyrcz pogratulował chłopcu odwagi i Patriotyzmu.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie młodzieży wychowanie”.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


Zdjęcia i filmiki własne

 • 20220911_092743
 • 20220911_092829
 • 20220911_093150
 • 20220911_093409
 • 20220911_093528
 • 20220911_093554
 • 20220911_094014
 • 20220911_094030
 • 20220911_094222
 • 20220911_094244
 • 20220911_094515
 • 20220911_094522
 • 20220911_095141
 • 20220911_112804
 • 20220911_112814


MISTRZOSTWA  Austrii w strzelectwie sportowym 2022.

Strzelec PAKA-s Wiedeń na podium!

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2022r.  w miejscowości Eisenstadt
w Austrii, odbyły się mistrzostwa kraju w strzelectwie sportowym 25/50m.
Do kadry Wiedeńskiego Związku Strzelectwa Sportowego powołany został strzelec Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń  Emil Dyrcz.

Wystąpił on w konkurencji pitolet sportowy 25 metrów, w której zajął indywidualnie 13 miejsce, a drużynowo mniejsce czwarte.

W konkurencji pistolet dowolny 50 metrów, zwanej inaczej królewską dyscypliną w strzelectwie sportowym, w której reprezentował swój dawniejszy klub Polizeisportvereinigung PSV-Wien zajął miejsce siódme,
a drużynowo miejsce pierwsze, zdobywając tym samym tytuł mistrza Austrii w kategorii Senior 1 w tej konkurencji.
W tej samej konkurencji strzelcy z kadry wiedeńskiej Seniorów 2 zajęli drużynowo miejsce drugie.

Strzelcy kadry wiedeńskiej zdobyli ogólnie cztery medale złote, dwa srebrne i cztery brązowe. • 20220902_123441
 • 20220902_123456
 • 20220903_085837
 • 20220903_113700
 • 20220903_134054
 • 20220903_134301
 • 20220903_152408
 • 20220903_152424
 • 20220903_152802


IV MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  

                                                  ŁOMŻA 2022

Turniej rozpoczął się w sobotę, 27 sierpnia 2022r. w Łomży.
Był to dzień przyjazdu uczestników i losowania grup. Z Austrii do turnieju zgłoszone zostały  dwie drużyny w barwach UPSA i PAKA-s Wiedeń.
W losowaniu pomagała Ania Nowak,  zawodniczka UPSA Austria.

W drugim dniu turnieju, po uroczystym otwarciu, w niedzielę, 28 sierpnia 2022 przeprowadzone zostały rozgrywki grupowe, z których wyłonione zostały drużyny do rozgrywek małego i dużego finału. Chyba po raz pierwszy w historii tych imprez, nastąpiła taka sytuacja, w ktorej w finałach muszą zmierzyć się ze sobą dwie drużyny z tego samego kraju.
A były to drużyny z Austrii, Białorusi i Litwy.

A na zakończenie dnia organizatorzy przygotowali ostre strzelanie,ale tym razem na strzelnicy. No i smaczne posiłki z wolnego ognia też były.


W poniedziałek przeprowadzony zostały gry finałowe, z których wyłonieni zostali zwycięzcy. Zespoły z Austrii UPSA i PAKA-s Wiedń  po bratobójczej walce zajęły odpowiednio miejsce piąte i szóste.

Ania Nowak , zawodniczka grająca w drużynie  UPSA Austria  otrzymała puchar fair play.


Wszystkie zespoły otrzymały puchary za udział i nagrodę specjalną – piłkę do profesjonalnej gry w siatkówkę.

A oto inne relacje medialne z tego turnieju.

Polonijna Agencja Informacyjna

IV MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ŁOMŻA 27–30.08.2022  JUŻ ZA NAMI

Ponad 70 uczestników wzięło udział w IV Międzynarodowym Polonijnym Turnieju Piłki Siatkowej w Łomży. Reprezentowali sześć drużyn - pod dwie z Austrii: Austria UPSA i Austria PAKA-s Wiedeń, z Litwy: Wilno POLONIA i Wilno Rejon Wileński, z Białorusi: Grodno i Brześć oraz gościnnie wystąpiła drużyna z Łomży, która pełniła rolę gospodarza ale nie była brana pod uwagę w polonijnej klasyfikacji.
Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Łomży oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży.
Nad całością niezawodnie czuwali Prezes Oddziału SWP w Łomży Hanka Gałązka oraz Członek Zarządu Krajowego SWP Sebastian Jaworowski.
Chociaż celem sportowym jest wyłonienie najlepszej drużyny, to polonijne spotkania są okazją do integracji i poznania polskiej historii oraz kultury, dlatego organizatorzy przewidzieli zwiedzanie miasta, wieczorne spotkania umożliwiające przedstawienie polskich środowisk w miejscach zamieszkania zawodników, wspólną modlitwę w trakcie uroczystej mszy rozpoczynającej turniej, ale też pobyt na strzelnicy, co - jak wiemy - najbardziej ucieszyło zawodników z Austrii, mocno zaangażowanych tą formę sportu i odnoszących na tym polu wielkie sukcesy.
A jak przebiegł Turniej?... najlepszą recenzję sformułowali sami uczestnicy wyrażają nadzieję, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz sportowy Wspólnoty Polskiej
i za rok ponownie spotkamy się wszyscy w Łomży. My też tego sobie życzymy!

WYNIKI TURNIEJU 2022

I MIEJSCE BIAŁORUŚ - GRODNO
II MIEJSCE LITWA - REJON WILEŃSKI
III MIEJSCE BIAŁORUŚ – BRZEŚĆ

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

PATRONAT HONOROWY NAD TURNIEJEM OBJĘLI
Marek Olbryś - Marszałek Województwa Podlaskiego
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomża

PARTNERZY TURNIEJU
Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży, Dom Studenta Rubikon, Klub Strzelecki Sagittarius.

FINANSOWANIE
Sponsorem Turnieju było Ministerstwo Sportu.

PATRONAT MEDIALNY
Polonijna Agencja Informacyjna

POLONIJNI  „Strzelcy Celni” z Wiednia znowu na podium!

Zakończyły się, trwające od 15 do 24 lipca Mistrzostwa regionu Wiedeń w Strzelectwie Sportowym
w konkurencjach pistolet dowolny 50m i pistolet 25m ISFF.

 • 20220716_140009
 • 20220716_140133
 • 20220716_140639
 • 20220716_153108
 • 20220724_162349
 • 20220724_162459
 • 20220724_163206
 • 20220724_163625
 • 20220724_163630
 • 20220724_164643
 • 20220724_164805
 • 20220724_164836
 • 20220724_164907
 • 20220724_164939
 • 20220724_165007

Do Mistrzostw zgłoszonych było pięciu zawodników Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, z których na stanowiskach stanęło trzech.
W drugim dniu mistrzostw, 16 lipca 2022r.,
w konkurencji PD 50m klub PAKA-s Wiedeń nie wziął udziału. Ale strzelec PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz wystartował w barwach policyjnego klubu sportowego PSV z Wied-nia, którego jest członkiem, zdobywając indywidualnie drugie miejsce, i drużynowo miejsce pierwsze.
Kolejny dzień zawodów, 22 lipca 2022, to konkurencja pistolet centralnego zapłonu 25m.


Do tej konkurencji przystąpiła też drużyna strzelców celnych PAKA-s Wiedeń w składzie: Paweł Starmach, Krzysztof Micał i Emil Dyrcz.
Mimo wysokiej temperatury, która towarzyszyła tym mistrzostowm przez cały czas ich trwania, w tej konkurencji Emil Dyrcz uzyskał bezdyskusyjnie pierwsze miejsce z budzącym respekt wynikiem 559. Zawodnik zajmujący miejsce drugie uzyskał wynik 518. Paweł Starmach zajął miejce czwarte, a Krzysztof Micał miejsce siódme. Suma tych wyników dała drużynie PAKA-s Wiedeń miejsce drugie i srebrny medal w klasyfikacji drużynowej.

W trzecim dniu, 23 lipca 2022r.,  przy jeszcze większej temperaturzye powietrza (34°C plus) strzelcy stanęli do najtrudniejszej konkurencji, pistolet standartowy.
Również po tych zawodach, na podium nie zabrakło zawodnika PAKA-s. Emil Dyrcz wystrzelał indywidualnie miejsce trzecie. Paweł Starmach zajął miejsce szóste, a Krzysztof Micał miejsce dziesiąte. Tak więc wszyscy strzelcy PAKA-s Wiedeń zajęli miejsca w top ten. Drużynowo strzelcy PAKA-s Wiedeń zdobyli w tej konkurencji miejsce czwarte.

Ostatni dzień mistrzostw, 24 lipca 2022r., to zmagania w konkurencji pistolet sportowy 25m.
To była najbardziej obsadzona konkurencja w tych mistrzostwach. Do zawodów przystąpiły też kobiety.
Po zakończeniu tej konkurencji barwy klubu PAKA-s znowu pojawiły się na podium.
Ponownie miejsce trzecie zajął Emil Dyrcz. Paweł Starmach wystrzelał swój rekord życiowy 533, zdobywając miejsce szóste, a Krzysztof Micał zajął miejsce dziewiąte, zamykając listę zawodników PAKA-s w top ten.
Drużynowo w tej konkurencji strzelcy polonijni z Wiednia zajęli miejsce czwarte.

Z tych mistrzostw strzelcy celni Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wynieśli jeden medal złoty, trzy srebrne, dwa brązowe.
Strzelcom PAKA-s towarzyszli młodzi adepci sportów strzeleckich.


Ku Chwale Oręża Polskiego!


Spod ŻAGLI  na KORT, czyli

II MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Gdynia 2022
który odbył się w Gdyni, w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

Organizatorami tego polonijnego wydarzenia byli:
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polski Komitet Olimpijski oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte, z partnerem głównym to: PKP Intercity, oraz patronem medialnym, Polonijną Agencją Informacyjną.


 • 008
 • 019
 • 020
 • 02022
 • 023
 • 037
 • 041
 • 042
 • 04222
 • IMG-20220628-WA0001


Rozgrywki przeprowadzone zostały na kortach Klubu Tenisowego Arka Gdynia, jednych
z najpiękniejszych w Europie. Korty znajdują się w pięknym położeniu, które od południa
i zachodu otacza rezerwat leśny, a od wschodu brzeg Morza Bałtyckiego.

Zawodników przywitała piękna, ale też bardzo wymagająca pogoda. W godzinach szczytowych ci siedzący w cieniu, musieli zmagać się z temperaturą 32 stopni gorąca.
W turnieju wzięło udział trzech zawodników reprezentujących Unię Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA. A byli to Jakub Draus, Piotr Kwieciński i Jakub Kwieciński.

Ledwo zeszli oni z pokładu jachtów 2020, na których ścigali sie na regatach po zatoce podczas III ŚWIATOWYCH POLONIJNYCH MISTRZOSTW ŻEGLARSKIch Gdynia 2022,  a już stanęli na twardym, a dokładniej na bardzo twardym gruncie kortów tenisowych.
Jeszcze nie brzebrzmiało im w uszach scherzo, przez wiatr na wantach grane. Jeszcze nie całkiem dowierzają, że żeglowali w załogach UPSA, które na tych regatach zdobyły drugie
i trzecie miejsce, a już po pierwszych meczach turnieju znaleźli się w czołówce grupy,
i już było wiadomo, że będą walczyć o medale.

Wszyscy trzej grali w grupie Kat 1 mężczyzn JUNIOR 14-19.

Nie zawiedli na regatach, nie zawiedli też na turnieju.
Nota bene, prezes UPSA wyznaczył im zadanie godnego reprezentowania stowarzyszenia,
a oni nie tylko to zrobili, ale też zajęli wszystkie trzy pierwsze miejsca.

Miejsce 1., Jakub Draus, miejsce 2., Piotr Kwieciński,
miejsce 3., Jakub Kwieciński.

Ogromne gratulacje za wzorowe reprezentowanie UPSA, wspaniałą grę i zwycięstwo.

Zanotował: Emil Dyrcz
Zdjęcia i filmiki: Polonijna Agencja Informacyjna PAI, i własneIII ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE Gdynia 2022     

odbyły sie w dniach 24-27 czerwca w Gdyni.

Organizatorem III Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich im. inż. Tadeusza Wendy było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Partnertswo strategiczne objeli: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorski Związek Żeglarski i Polski Komitet Olimpijski.

Patronatem honorowym objęli tę imprezę prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, rektor AMW Tomasz Szubrycht i prezes PoZŻ Bogusław Witkowski.

Mecenat finansowy projektu objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całośc odbyła się pod opieka medialną Polonijnej Agencji Informacyjnej, Radia Gdańsk i portalu Żeglarski.info.
Mistrzostwa organizowano są w ramach obchodów Święta Morza w Gdyni.

Na wodzie, nad regatami czuwał żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.
III Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane
dla żeglarzy polonijnych.

Do startu przystąpiły załogi z Austrii, Białorusi, Czech, Danii, Litwy, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii, Szwecji i Ukrainy. W sumie przez dwa dni w zatoce ścigały się załogi 23 jachtów klasy 2020, w tym siedem załóg przyjechało z Austrii.

W mistrzostwach wzięły też udział zaprzyjaźnione załogi z Akademii Marynarek Wojennych
z Ukrainy, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii.

Tym razem, po klasyfikacji generalnej, uczestnicy regat podzieleni zostali na trzy grupy.
Pierwsza grupa to załogi z Akademii Marynarek Wojennych, druga grupa to amatorzy z własnym sternikiem, zwana żartowbliwie „wycieczki autobusowe”, i trzecia grupa do profesjonaliści
ze sternikiem zewnętrznym, zwana inaczej „Formuła jeden”.

Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA wystawiła trzy załogi, startujące w grupie profesjonal, a składające się ze sportowców polonijnych, którzy na codzień są strzelcami sportowymi klubu PAKA-s Wiedeń i siatkarzami.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła załoga profesjonalna z Czech, drugie załoga AMW z Hiszpanii, a trzecie i czwarte również załogi profesjonalne UPSA Stanisława Popka, ze sternikiem Dominikiem Śliwińskim, i Emila Dyrcza ze sterniczką Anią Zwara.
Trzecia załoga UPSA Rafała Drausa ze sterniczką Martą Zwara wypływała miejsce 15.

 • 20220626_152038
 • Amatorzy
 • AMW
 • DSC_6945
 • Foto załoga Popek
 • Foto załoga
 • Generalna-punkty
 • IMG-20220627-WA0006
 • Klasyfikacja generalna UPSA
 • Profi
 • regaty1
 • regaty10
 • regaty11
 • regaty12
 • regaty13


Po podziale, w grupie profesjonalnej kolejność zwycięzkich załóg wygląda następująco:
miejsce pierwsze załoga z Czech, drugie i trzecie załogi UPSA z Austrii Stanisława Popka
i Emila Dyrcza. Trzecia załoga UPSA Rafała Drausa zajeła miejsce ósme.

Zanotował: Emil Dyrcz
Foto: Agata Pawłowska/PAI, Emil Dyrcz

SŁOŃCE , PIASEK i PIŁKA.

16 czerwca 2022 roku w Wiedniu, na objekcie Policyjnego Klubu Sportowego, 22. Dampfschiffhaufen 2, przy międzyna-rodowej obsadzie, odbył się "I Wiosenny Turniej Piłki Plażowej o puchar prezesa UPSA", zorganizowany przez prezesa tego stowarzyszenia.
W plażówce gra się do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze do 21 punktów,
a przy wyniku 1:1 o zwycięswtie rozstrzy-ga trzeci mecz do 15. Piłkę można odbijać każdą częścią ciała. Drużyna ma trzy dotknięcia piłki, żeby przebić ją na stronę rzeciwnika.

 • 20220616_171148(0)
 • 20220616_171252
 • 20220616_173118
 • 287057604_1394958087596392_3339806306584900724_n
 • 287333259_442240631072789_8837860377230569571_n
 • 287449934_557790325904233_2197784998670347010_n
 • 287493234_419489353381529_1907357813274114292_n
 • 287976536_1111281262789925_4741792371367777028_n
 • Ania Michał
 • biało-czerwona
 • Pokal UPSA plażówka
 • Puchar


W turnieju udział wzięły drużyny dwuosobowe, mix, i towarzysko trzyosobowe. Na start zgłosiło się pięć drużyn, a były to: PLAYBOYS (PL), EmiDac (PL), Decathlon (A), BOŚNIA (BiH)
i FC Polnische Kickers-Paweł&Eristoff (PL).

Na doskonale przygotowanym boisku plażowym, co zawdzięczamy obsłudze technicznej klubu policyjnego PSV, nie zabrakło emocji i wyników rozgrywek, w których decydowały dogrywki powyżej 21 punktów.

Ostatecznie najmocniejszą dryżyną okazał się mix Ania i Michał, ukryci pod nazwą dryżyny PLAYBOYS, którzy pokonali kolejno DECATHLON, BOŚNIA, EmiDac i PAWEŁ&ERISTOFF.

Prezes UPSA Emil Dyrcz, który również wziął czynny udział w tym turnieju, wręczył zwycięzcom okolicznościowe medale, i unikatowy, bo pierwszy z tej serii puchar "I Wiosennego Turnieju Piłki Plażowej o puchar prezesa UPSA".

Te same, okolicznościowe medale otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju.
Prezes UPSA podziękował sportowcom za udział, którzy już cieszą się na następny turniej.

Zanotował: Emil Dyrcz
Zdjęcia własne i uczestników.


MIĘDZYNARODOWE zawody w strzelectwie sportowym Budapeszt 2022.

W dniach od 4 do 8 maja 2022 roku w Budapeszcie odbyły się międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej i broni palnej I. MASPED Shooting Cup. Do zawodów przystąpili strzelcy sportowi z 18 państw z całego świata, w tym kadra narodowa strzelców z Polski. Udział w tych zawodach zgłosił też Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, występując oczywiście w barwach Polski. Strzelcy Michał Wagner i Emil Dyrcz wystartowali w dwóch konkurencjach, „pistolet standartowy” i „pistolet sportowy centralnego zapłonu”. Emil Dyrcz, najstarszy uczestnik tych zmagań, dodatkowo wystartował w konkurencji pistolet pneumatyczny.
Do rywalizacji „pistolet standartowy” przystąpiło 32 zawodników.
Emil Dyrcz zajął 29 miejsce, a Michał Wagner miejsce 31.
W konkurencji pistolet centralnego zapłonu do tarczy precyzyjnej
i szybkiej strzelało 21 zawodników. Emil Dyrcz zajął miejsce 20,
a tuż za nim uplasował się Michał Wagner. Najmocniej obsadzoną konkurencją w kategorii pistolety, była konkurencja „pistolety pneumatyczne”. Do tej walki zgłosiło się 57 zawodnków, z czego jeden nie ukończył zawodów, a pięciu nie przystąpiło. W tej konkurencji Emil Dyrcz wystrzelał pięćdziesiąte miejsce. Celem głównym strzelców klubu PAKA-s Wiedeń, było uczestnictwo w tych prestiżowych, międzynarodowych zawodach i zdobywanie kolejnych doświadczeń w takich imprezach. Przed strzelcami PAKA-s Wiedeń stoją już następne wyzwania, zawody krajowe w Polsce i w Austrii. Już rozpoczęły się regularne treningi i uczestnictwo w zawodach sezonowych
w Wiedniu.                                                                                  Zanotował: Emil Dyrcz Zdjęcia: Micha Wagner, Emil Dyrcz, hunshooting.hu


 • 20220505_082405
 • 20220505_083438
 • 20220505_102003
 • 20220505_102046
 • 20220506_103429
 • 20220506_135546
 • IMG_20220505_090
 • IMG_20220505_090636_0
 • IMG_20220505_124051_0
 • IMG-20220505-WA0002
 • IMG-20220505-WA0003
 • IMG-20220505-WA0004
 • IMG-20220505-WA0005
 • IMG-20220506-WA0028
 • MeldungPATRIOTYZM  poprzez SPORT

czyli polonijni strzelcy sportowi na stanowiska!

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2022 roku w Wiedniu odbyły Mistrzostwa regionu ASKÖ Wien w strzelectwie sportowym
z broni pneumatycznej.
ASKÖ Wien - Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich - Verband Wien, w języku polskim: Wspólnota Sportu
i Kultury Fizycznej w Austrii -
Stowarzyszenie Wiedeń, w którym zrzeszony jest również Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.


 • 20220408_184846
 • 20220409_145718
 • 20220409_151824
 • 20220409_151839
 • 20220409_153730
 • 20220409_162839
 • 20220409_163030
 • IMG-20220409-WA0002
 • IMG-20220410-WA0007
 • IMG-20220410-WA0008
 • IMG-20220410-WA0009
 • IMG-20220410-WA0010
 • IMG-20220410-WA0011
 • IMG-20220410-WA0013
 • IMG-20220410-WA0018


Strzelcy sportowi PAKA-s Wiedeń stanęli na stanowiskach dla pistoletów pneumatycznych LP1, LP5 z wolnej ręki karabinków pneumatycznych LG z podpórki.
W pierwszym dniu mistrzostw rozegrana została konkurencja pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy LP5.
Na starcie w klasie mężczyzn stanął Emil Dyrcz, zajmując ostatecznie czwarte miejsce.
W drugim dniu, w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy również w klasie mężczyzn stanęło trzech zawodników PAKA-s Wiedeń, i jeden w klasie seniorów II.
W tej konkurencji trzeba było oddać 60 precyzyjnych strzałów do tarczy, z czym poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Indywidualnie Michał Wagner zajął miejsce szóste, Emil Dyrcz piąte, a Krzysztof Micał, tu niespodzianka, wywalczył miejsce medalowe zajmując trzecią pozycję.Stanisław Popek w swojej kategorii S2 zajał miejsce siódme.
Drużynowo PAKA-s Wiedeń w składzie Michał Wagner, Emil Dyrcz i Krzysztof Micał zajęli miejsce trzecie.
„Długie lufy”, czyli strzelcy konkurencji karabin pneumatyczny LG z podpórki stanęli na stanowiskach trzeciego dnia mistrzostw. Tym razem w kategorii senior III, trzecie miejsce wywalczył Stanisław Popek.
W klasie ogólnej wystartowało czterech strzelców zajmując doskonałe miejsca.
Miejsce szóste wystrzelał Stanisław Popek, piąte i czwarte odpowiednio Bogdan Ślęczka i Sebastian Winter.
No i kolejna niespodzianka, miejsce drugie i srebrny medal wywalczył Michał Wagner.
Klasyfikacja drużynowa, z powodu wielu DNS nie mogła zostać przeprowadzona.
Na zakończenie mistrzostw wręczono też dyplomy za miejsca zdobyte w strzelaniu sezonowym z karabinów pneumatycznych. Strzelcy PAKA-s Wiedeń nie odpuszczali pola. Na miejscu 6 uplasował się debiutant Winter Sebastian, miejsce 5 zajął Popek Stanisław, miejsce 4 Wagner Michał, a miejsce 2 Ślęczka Bogdan.
W konkurencji pistolet pneumatyczny Emil Dyrcz zakończył zawody sezonowe na miejscu trzecim.
Ku Chwale Oręża Polskiego!


Mistrzostwa Austrii i mistrzostwa krajowe Austrii w strzelectwie sportowym Weiz 2022


W dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2022 roku w miejscowości Weiz,  w Steiermark odbywały się mistrzostwa Austrii i mistrzostwa krajowe Austrii w strzelectwie sportowym, w dyscyplinach z broni pneumatycznej.
Do kadry Wiedeńskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego (Sportschützen-Landesverband Wien – SSLVW), powołanych zostało trzech strzelców Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.  Klub PAKA-s Wiedeń jest zrzeszony w SSLVW i jednocześnie w Austriackim Zwiazku Strzelectwa Sportowego (Österreichische Schützenbund – ÖSB).

 

 • 20220401_072724
 • 20220401_111340
 • 20220401_130634
 • 20220401_133730
 • Bogdan doppelt
 • doppelt
 • IMG_3867
 • IMG-20220331-WA0008
 • IMG-20220331-WA0010
 • IMG-20220331-WA0011
 • IMG-20220401-WA0000
 • IMG-20220401-WA0006
 • trzech


Do konkurencji karabin pneumatyczny z podpórki mianowany został Bogdan Ślęczka. Konkurencję ukończył z powodzeniem, zajmując 43 miejsce. Krzysztof Micał i Emil Dyrcz stanęli na stanowiskach strzeleckich w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1, zajmując odpowiednio 31  i 18  miejsce.W konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy LP5, Emil Dyrcz zajął miejsce 19.


Po raz pierwszy w historii klubu PAKA-s Wiedeń aż trzech strzelców powołanych zostało do kadry regionalnej. Zawodnicy zmierzyli się z najlepszymi strzelcami w Austrii.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


MISTRZOSTWA REGIONU WIEDEŃ             
                               w Strzelectwie Sportowym

Polonijni „Strzelcy celni” na podium!


W dniach od piątku 11 marca, do niedzieli 13 marca 2022 w Wiedniu odbyły  się mistrzostwa regionu Wiedeń w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej. Mistrzostwa, a więc do walki stają najlepsi w regionie.

W piątek przeprowadzone zostały pierwsze zawody w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy. Na stanowiskach
stanęło też dwóch strzelców Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń Krzysztof Micał i Emil Dyrcz. Krzysztof w kategorii mężczyzn zajął 3 miejsce, a Emil w kategorii Senior I  miejsce drugie.

Przypominamy,
że Polonijny Klub Aktywności Sportowych - Strzelectwo Sportowe  PAKA-s  Wiedeń  to samodzielny,  zarejestrowany w roku 2015 w Wiedniu polonijny klub sportowy, w którym uprawiana jest między innymi dyscyplina strzelectwo sportowe, i jedyny taki polonijny klub sportowy w Austrii i na świecie, posiadający licencję strzelecką kraju, w którym działa.

 • 20220311_143511
 • 20220311_155413
 • 20220311_155701
 • 20220311_174155
 • 20220312_144250
 • 20220312_144617
 • 20220312_144631
 • 20220312_145127
 • IMG-20220311-WA0006
 • IMG-20220313-WA0005
 • IMG-20220313-WA0007
 • IMG-20220313-WA0008
 • IMG-20220313-WA0017W drugim dniu mistrzostw, 12 marca w sobotę, w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy walczyli seniorzy, kobiety i meżczyźni. Na stanowiskach strzeleckich stanęło tym razem trzech strzelców PAKA-s Wiedeń.
Stanisław Popek w kategorii wiekowej Senior III zajął trzecie miejsce, zdobywając tym samym brązowy medal.

Emil Dyrcz w kategorii Senior I również zdobył medal brązowy, a Krzysztof Mical w tej samej kategorii zajął miejsce piąte.

W trzecim dniu mistrzostw, 13 marca w niedzielę, w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy na stanowisku strzeleckim w klasie mężczyzn stanął strzelec PAKA-s Wiedeń Michał Wagner. W kwalifikacjach zajął czwarte miejsce.       W finale zaatakował po czwartej rundzie i przesunął się na trzecie, które z powodzeniem obronił zdobywając brązowy medal. Drużynowo, (skład mieszany) w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy zawodnicy klubu PAKA-s Wiedeń zajeli czwarte miejsce.

W sumie w tych mistrzostwach klub PAKA-s Wiedeń zgarnął jeden srebrny i cztery medale brązowe.
Biorąc pod uwagę bardzo ograniczone możliwości treningów, spowodowane ograniczeniami pandemicznymi,
jest to gromny sukces naszych strzelców, którzy czasami przystepują do zawodów dosłownie z marszu.
Ku Chwale Oręża Polskiego!

Wybory do zarządu ASKÖ  
czyli polskie głosy w wyborach do zarządu największej sportowej organizacji dachowej w Austrii.

 

10 marca 2022 w Wiedniu, po przerwie związanej z ograniczeniami pandemicznymi, odbyło się zebranie generalne i wyborcze ASKÖ ,  "Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich",
w języku polskim: "Wspólnota Sportu i Kultury Fizycznej w Austrii”. Dwie polonijne organizacje sportowe działające
w Wiedniu są członkami tego stowarzyszenia. Jest to działające od 25 lat PTS - Polskie Towarzystwo  Sportowe w Austrii, oraz Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń. Delegaci tych stowarzyszeń, prezesi Andrzej Lech - PTS i Emil Dyrcz PAKA-s Wiedeń  uczestniczyli aktywnie w tym zebraniu z prawem do głosowania.Wybrano nowy zarząd ASKÖ,  który będzie miał za zadanie kształtowanie aktywności wszystkich organizacji sportowych w Austrii w najbliższych latach.

 • 20220310_191500
 • 20220310_194316
 • 20220310_201329
 • 20220310_202342
 • 20220310_202842
 • 20220310_203734XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE  - ZWYCIĘŻYŁ DUCH SPORTOWEJ RYWALIZACJI
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.202227 lutego 2022 w Wiśle odbyło się uroczyste otwarcie XV Zimowych Światowych Igrzysk Polonijnych. Mimo znanej sytuacji naszych sąsiadów i Polaków ze wschodu, której to okoliczności poświęcona była część uroczystości, otwarcie to uznajemy jako jedno z najładniejszych od kilku poprzednich Igrzysk letnich i zimowych.
Jak wiemy, poprzednie uroczystości otwarcia Igrzysk ograniczone były wszystkim dobrze znanym okolicznościom pandemicznym.
Organizator: Miasto Wisła „Podróż do Żródeł” , Stowarzyszenie  Wspólnota Polska, Polski Komitet Olimpijski,
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Partnerzy: Województwo Ślaskie, PKP Intercity, Hotel Gołębiewski

„Niemal 500 uczestników z 21 krajów - Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgari, Czech, Danii, Hiszpanii, Irlandii,Kanady, Kazachstanu, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Niemiec, Rosji, RPA, Stanó Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy
i Węgier - wzięło udział w uroczystym otwarciu XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Wiśle.

Ceremonię zaszczycili Piotr Nowacki - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Kamil Bortniczuk - Minister Sportu i Turystyki, Wojciech Kałuża - Marszałek Województwa Śląskiego, Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła, Janusz Podżorski - Przewodniczący Rady Miasta Wisła, Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska, Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Józef Szymeczek - Wiceprezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Helena Legowicz - Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Jarosław Narkiewicz - Wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu Ukrainy ilustrowanego - przygotowanym specjalnie na ta okazję filmem Polonijnej Agencji Informacyjnej - jako hołd dla narodu i należącym do niego Polaków, którzy muszą stawić czoła rosyjskiemu najeźdźcy...
...Przeprowadzenie tak udanych Igrzysk nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z samorządami Wisły, Cieszyna i Województwa Śląskiego, jak również dzięki naszym partnerom PKOL, COS i przede wszystkim dzięki organizacjom polonijnym z całego świata. Uczestnikom dopisała pogoda, która sprawiła, że zawody sportowe odbyły się w idealnych warunkach zimowych. Igrzyska rozgrywały się w cieniu wojny na Ukrainie. Myślami byliśmy tam, gdzie trwała (i trwa nadal) barbarzyńska agresja Rosji na suwerenny, pokojowo nastawiony kraj. Myślami byliśmy wśród Polaków, którzy zmuszani są opuścić swoje domy i szukać bezpiecznego schronienia w Polsce.
Jednocześnie z organizacją Igrzysk Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" uruchomiła pomoc dla uchodźców, organizuje wolontariat, miejsca zamieszkania, wsparcie psychologiczne, bytowe.
Igrzyska pokazały jedność i solidarność środowisk polonijnych wobec agresji Rosji na Ukrainę. Flaga Ukraińska była dla wszystkich uczestników Igrzysk symbolem walki o wolność! Uczestnicy w czasie Igrzysk solidaryzowali się symbolicznie z Ukrainą, ale też nie zapomnieli o Andżelice Borys i Andrzeju Poczobucie, którzy od ponad roku są uwięzieni, bo są Polakami. Uczestnicy Igrzysk gościli wiele wybitnych osób, Doradcę Prezydenta RP Piotra Nowackiego, Ministra Sportu Kamila Bortniczuka, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciech Kałużę, Prezesa PKOL Andrzeja Kraśnickiego, wielu polskich Olimpijczyków z Adamem Małyszem na czele. Igrzyskom przez cały czas towarzyszyła wspaniała polonijna, sportowa atmosfera, która buduje siłę wspólnoty polskiej.” Tekst: Polonijna Agencja Informacyjna


1 Dzień Zawodów.
28 lutego 2022, drugi dzień Igrzysk to zmagania na trasie narciarskiej slalomu.
Nie był to dzień sukcesów Polonii z Austrii.
Najlepszy wynik z całej ekipy i jdnocześnie najlepsze miejsce w swojej kategorii zajął Emil Dawid Dyrcz, strzelec sportowy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wien -UPSA.
Z wynikiem 52,44 s zajął szóste miejsce.

Następny zawodnik PAKA-s Wiedeń Krzysztof Micał z wynikiem 57,48 w swojej kategorii zajął miejsce 12, a trzeci zawodnik PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz z wynikiem 1,0077 zajął w swojej kategorii miejsce osiemnaste. Niestety, organizatorzy (sędziowie) nie poradzili sobie logistycznie
z organizacją tych zawodów, w których udział wzięło ponad 200 zawodników
i odwołali drugi przejazd.

 • 20220227_190855
 • 20220227_191143
 • 20220228_111613
 • 20220301_194144_1
 • 20220301_194144
 • 274325315_1122683751642196_1991471673748484767_n_1
 • 274350957_1124548524789052_6516175079192090269_n_1
 • 275066208_1126850604558844_7355412553544470590_n_1
 • IMG-20220302-WA0002
 • eee
 • NW k
 • Slalom G
 • Slalom G2
 • Slalom G3
 • Slalom

11 marca 2022.
XV Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne Wisła 2022.
Slalom Gigant. W tej konkurencji zawodnicy PAKA-s Wiedeń uplasowali sie na podobnych miejscach jak w slalomie dzien wcześniej.
W Nordic Walking zawodniczka PAKA-s Wiedeń strzelec sportowy Małgorzata Kalvoda wywalczyła srebrny medal.
Emil Dyrcz wykonał honorowy skok na małej skoczni. Był to temat do omówienia, i już otrzymaliśmy wstepny plan, że za dwa lata, na Igrzyskach Zimowych skoki narciarskie wejdą do programu Igrzysk. Medale wręczał nie kto inny jak Adam Małysz, Orzeł z Wisły, z którym mogliśmy zamienić parę słów, zadać pytania.
Prezes PAKA-s Wiedeń i UPSA Emil Dyrcz wręczył Adamowi Małyszowi pakiet reprezentacyjny Polonii Austria.Dzień czwarty, 2 marca - biegi narciarskie Kubalonka.
Zawodnicy Polonii Wiedeń, zawodnicy PAKA-s Wiedeń walczą do końca!
W biegach narciarskich zawodnicy Polonii z Austrii nie wywalczyli miejsc na podium, jednak wszyscy ukończyli bieg.
I MIĘDZYNARODOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA
W NARCIARSTWIE BIEGOWYMW dniach 20- 21 grudnia 2021 roku w Centrum Sportów Zimowych miejscowości Ptaszkowa w województwie małopolskim, odbyły się dwudniowe I Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim.
W zawodach, w których uczestniczyło ponad 60 Polonusów z całego świata, wzięli też  udział zawodnicy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń i jednocześnie Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA w składzie: najmłodszy zawodnik Jakub Tylek z ojcem Mateuszem Tylkiem oraz seniorzy Janina i Józef Tylek, Zbigniew Jan Kamiński i Emil Dyrcz.

 • 20211219_204131
 • 20211219_205048
 • 20211220_093332
 • 20211220_093904